ေရွာင္မီက သူူ႔ရဲ႕ ပထမဆံုး Laptop ကို မိတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ Mi Notebook Air လို႔ အမည္ေပးထားၿပီး သတၱဳကိုယ္ထည္တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ Apple MacBook Air ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ ၂ မ်ိဳးထုတ္လုပ္ေပးထားၿပီး ၁၂.၅ လက္မကို ယြမ္ ၃၄၉၉ နဲ႔ ၁၃.၃ လက္မကို ယြမ္ ၄၉၉၉ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

၁၃.၃ လက္မ ေမာ္ဒယ္မွာ Full HD Display တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ၁၃.၃ လက္မေမာ္ဒယ္ Mi Notebook Air ဟာ MacBook Air ထက္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသးငယ္ပါတယ္။ ၁၄.၈ မီလီမီတာ အထူရွိၿပီး MacBook Air ကေတာ့ ၁၇ မီလီမီတာ အထူရွိပါတယ္။ ၁.၂၈ ကီလိုဂရမ္ အေလးခ်ိန္ရွိၿပီး ၁၃ လက္မ MacBook Air မွာ ၁.၃၅ ကီလိုဂရမ္ အေလးခ်ိန္ရွိပါတယ္။ ဆဌမမ်ိဳးဆက္ Intel Core i5 Processor, 1GB GDDR5 VRAM, 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ဘက္ထရီ သက္တမ္းမွာ ၉.၅ နာရီ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၂.၅ လက္မေမာ္ဒယ္ဟာ ၁၂.၉ မီလီမီတာ အထူရွိၿပီး ၁.၀၇ ကီလိုဂရမ္ အေလးခ်ိန္ရွိပါတယ္။ Full HD Display , Intel Core M3 Processor , 4GB RAM , 128GB SATA SSD တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ၁၁.၅ နာရီ အသံုးခံပါတယ္။