♪ “အူရီဒူးဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း ရွိမရွိ *666# သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုစစ္ေဆးႏိုင္” ♫


အူရီဒူးဆင္းကတ္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ရန္ဖိတ္ေခၚထားၿပီး မိမိဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း ရွိမရွိအား *666# သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုၿပီး စစ္ေဆးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ အသံုးျပဳေနေသာဆင္းကတ္မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာေအာ္ပေရတာအသီးသီးႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ မိုဘိုင္းလံုၿခံဳမႈကာကြယ္ေရးအတြက္ မွတ္ပံုတင္ထား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စနစ္တက်မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ဆင္းကတ္မ်ားအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္မွစတင္ကာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း ယာယီရပ္စဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စနစ္တက်မွတ္ပံုတင္ၿပီးမွသာ ျပန္လည္ သံုးစြဲခြင့္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူလံုၿခံဳေရးကို ထိေရာက္စြာ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္လ်က္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသူမွ မိမိ၏ဆင္းကတ္သည္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက မိမိႏွင့္အနီးဆံုး အူရီဒူး အမွတ္တံဆိပ္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား(သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသားကတ္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္စသည့္ သက္ေသခံကတ္ျပားမိတၱဴတစ္ခုျဖင့္ ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း အူရီဒူးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ ပါသည္။

အူရီဒူး၏ Website link (သို႔မဟုတ္) My Ooredoo Application ျဖင့္ လြယ္ကူ စြာမွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္ေနာင္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ား လည္းရွိပါသည္။ အဆိုပါလြယ္ကူျမန္ဆန္သည့္ နည္းစနစ္ျဖင့္ ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ကို၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း အူရီဒူးမွသံုးစြဲသူမ်ားထံသို႔ အူရီဒူး ျမန္မာမွ အေၾကာင္းၾကားေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆင္းကတ္၀ယ္ယူၿပီးသည္ႏွင့္ SIM Pack ေပၚရွိ PIN No. နဲ႔ PUK No. အားမွတ္ သားထားရန္ လိုအပ္ၿပီး ဆင္းကတ္ေပ်ာက္/ပ်က္ခဲ့ပါက အဆိုပါနံပါတ္မ်ားကို တင္ျပျခင္းျဖင့္ မိမိဆင္းကတ္ကို လြယ္ကူစြာ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆင္းကတ္ ၀ယ္ယူသည့္အခါတြင္ ဆင္းကတ္ခ်ဳိးၿပီးေနာက္ SIM Pack ကို သိမ္းထားၿပီး သံုးစြဲသူအေနျဖင့္ မိမိဆင္းကတ္၏ PIN No. ႏွင့္ PUK No. တို႔ကို သိရွိမွသာ လွ်င္ ကတ္ေပ်ာက္/ကတ္ပ်က္ ျဖစ္လွ်င္အလြယ္အကူ ျပန္လည္ထုတ္ယူႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

ရဲလင္းလင္းသန္း
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal



<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 





www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment