♪ ဖုန္းဝယ္ယူရာတြင္ ၇၉ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက ကင္မရာေကာင္းမြန္မႈကို အဓိက အခ်က္အျဖစ္ စဥ္းစားေလ့ရွိ ♫

oppo user mm

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ား၏ ၇၉ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုး၏ Selfie ကင္မရာႏွင့္ Rear ကင္မရာေကာင္းမြန္မႈကို စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးဝယ္ယူရာတြင္ အဓိက အခ်က္အျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ရွိေၾကာင္းကုိ သုေတသနကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Nielsen MMRD က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Smart Phone Consumer Research 2016 ႏွင့္ OPPO မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ သိ႐ွိရသည္။

ထိုစစ္တမ္းအရ ၁၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားသည္ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုး၏ Selfie ကင္မရာႏွင့္ Rear ကင္မရာေကာင္းမြန္မႈကို စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးဝယ္ယူရာတြင္ ပထမဦးစားေပးအခ်က္အျဖစ္ စဥ္းစားေလ့ရွိၾကျပီး ၆၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားကမူ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုး၏ Selfie ကင္မရာႏွင့္ Rear ကင္မရာေကာင္းမြန္မႈကို စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးဝယ္ယူရာတြင္ ဒုတိယဦးစားေပးအခ်က္အျဖစ္ စဥ္းစားေလ့ရွိၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ထ႔ျိုပင ္ OPPO မ ွ ျပဳလုပ္ခေဲ့ သာ စစ္တမ္းတစ္ရပ္အရ ၅၀ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရ ိွ OPPO ဖုန္းသုံးစဲြၾကသူမ်ားသည္ Selfie ကင္မရာႏွင့္ Rear ကင္မရာေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ အဆိုပါဖုန္းကို ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူၾကျခင္းျဖစ္ျပီး ၃၄ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ OPPO ဖုန္းသံုးစြဲၾကသူမ်ားကမူ ဒီဇိုင္းလွပေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရသည္။

OPPO Myanmar ၏ Communication Manager ကိုေဝျဖိဳးေအာင္က “အခုေနာက္ပိုင္းမွာ လူေတြက ဖုန္းက ို ဖုန္းေျပာဖ႔ ိုအတြက္တင္မဟုတ္ဘ ဲ ကင္မရာအေနန႔သဲ ုံးလာၾကတယ္ဆိုေတာ ့ ကင္မရာေကာင္းမြန္မႈက စမတ္ဖုန္းတစ္လုံးမွာ အရမ္းအေရးပါလာတယ္။ ေစ်းကြက္မွာဆို ကင္မရာေကာင္းတဲ့ဖုန္းေတြကို ပိုျပီး ဝယ္လိုအားမ်ားတာကို ေတြ႕ရတယ္။

မၾကာေသးခင္က မိတ္ဆက္ခဲ့တ ဲ့ ကၽြန္ေတာ္တ႔ရို ဲ႕ OPPO F1s မွာဆိုရင ္ Selfie ကင္မရာက 16 Megapixels ရိွျပီး Rearကင္မရာက 13 Megapixels ရိွေတာ ့ ေစ်းကြက္ထဲက ို မေရာက္ေသးခင္မွာကိုပ ဲ လူအရမ္းစိတ္ဝင္စားတာေတ႕ြ ရတယ”္ ဟ ုဆိုသည္။

OPPO F1s ကို၀ယ္ယူအသံုးျပဳသူမ်ားအား ေမးျမန္းၾကည့္ခဲ့ရာတြင္ ၁၀ဦးလွ်င္ ၈ဦးက ဖုန္း၏ ကင္မရာပိုင္းဆိုင္ရာအားသာခ်က္ကို အထူးသေဘာက်ႏွစ္သက္သည့္အတြက္ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၀ဦးလွ်င္ ၆ဦးမွာ OPPO အမွတ္တံဆိပ္ကု ိ ယခင္ကတည္းက ၀ယ္ယူသုံးစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သ႔ ို ထုတ္ကုန္သစ ္ OPPO F1s ကိုလည္း ကင္မရာပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ColorOS အားသာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဆက္လက္၀ယ္ယူအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၀ ဦးလွ်င္ ၃ဦးမွာ ယခင္က OPPO အမွတ္တံဆိပ္ကို သံုးစြဲဖူးျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထူးျခားသည့္ကင္မရာအရည္အေသြး၊ဆန္းသစ္သည့္ ဒီဇိုင္းပိုင္းႏွင့္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည့္ ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင္း OPPO F1s ကို ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း OPPO Myanmar Sales Team ကျပဳလုပ္သည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ စစ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူသန္းႏွင့္ခ်ီရွိေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ OPPO အမွတ္တံဆိပ္ဖုန္းသံုးစြဲသူပမာဏမွာ ၄၅
ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး Urban ဟုေခၚဆိုသည့္ လူသိန္းႏွင့္ခ်ီရွိေသာၿမိဳ႕မ်ားတြင္မူ OPPO အမွတ္တံဆိပ္ဖုန္းသံုးစြဲသူပမာဏမွာ ၄၉ ဒႆ      မ ၃ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိကာ Rural ဟုေခၚဆိုသည့္ လူေသာင္းႏွင့္ခ်ီရွိေသာေက်းလက္ၿမိဳ႕ငယ္ေလးမ်ားတြင္ ၅ ဒႆမ၇ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ အသိသိရွိေနေၾကာင္း OPPO Myanmar ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရိွရသည္။  က်ား/မ အခ်ဳိးအားျဖင့္ၾကည့္ လွ်င္ OPPO အမွတ္တံဆိပ္သံုးစြဲသူမ်ား၏ ၅၁ ဒႆ      မ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ၿပီး ၄၈ ဒႆမ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာမူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္သိရွိရသည္။


Credit to ==> Myanmar Digital Life Journal


<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment