ကမၻာေပၚတြင္ အလွဴဒါနအရက္ေရာဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာသံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ ရပ္တည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ ေပၚတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ အလွဴ ဒါနအရက္ေရာဆံုးတိုင္းျပည္အ ျဖစ္ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္သတ္မွတ္ ခံရၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ပံုမွန္ ကုသိုလ္ျပဳလွဴဒါန္းမႈမ်ား ေဆာင္ ရြက္ေနၾကေၾကာင္း အေမရိကန္ အေျခစိုက္ Gallup သုေတသန ကုမၸဏီ၏ စစ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။
Gallup အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္း ေသာ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လြန္ခဲ့ ေသာ ရက္ ၃၀ အတြင္း အလွဴ ဒါန ေပးကမ္းမႈရွိခဲ့သည္ဟု ေျဖ ၾကားခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ကမၻာ ေပၚရွိ အလွဴဒါနအရက္ေရာဆံုး တိုင္းျပည္စာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ က်င့္ သံုးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သံဃဒါနလွဴဒါန္းမႈသည္ အား ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ လႊမ္းမုိးလ်က္ရွိၿပီး ေနာင္ဘ၀၌ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဘ၀ရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ ယံုၾကည္လွဴဒါန္းသူမ်ားျပားေနေၾကာင္း Forbes မဂၢဇင္းတြင္ေရးသားထားသည္။

ကမၻာေပၚရွိအလွဴဒါန အ  ရက္ေရာဆံုး တိုင္းျပည္စာရင္း တြင္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံသားမ်ားက ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယေနရာ ေရာက္ရွိလာသည္။ ယခင္က ထိပ္တန္းေနရာ၌ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားက ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထိပ္တန္း ၁၀ ေနရာမွ လြဲေခ်ာ္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ ေပၚတြင္ အလွဴဒါန ေပးကမ္းမႈ အရက္ေရာဆံုးတိုင္းျပည္စာရင္း ၌ ၂၀၁၄ က အေမရိကန္ႏိိုင္ငံႏွင့္ ပူးပြဲပထမ၊ ၂၀၁၅ တြင္ ပထမရရွိၿပီးယခုႏွစ္တြင္ ပထမေနရာကို သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

Credit 7daydaily

0 comments:

Post a Comment