တယ္လီေနာျမန္မာ လိမိတက္ (“တယ္လီေနာ”)သည္ ယင္း၏ ‘Game On’ ငါးၾကိမ္ေျမာက္ အစီအစဥ္ကို စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္(စေနေန႕) တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနရာ ၅ ခု၌ ျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႕မ်ားတြင္ က်င္းပလာခဲ့ေသာ Game On အစီအစဥ္ကုိ စက္တင္ ဘာလ ၃ ရက္ေန႕ကစတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕အစီအစဥ္မွာ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ ျဖစ္ပါ သည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ေန႕တြင္ ေမာ္ဒ်ဴးထုတ္လြတ္မည့္အခ်ိန္၊ေနရာႏွင့္ ‘Game On’ ဘက္စ္ ကား ေရာက္ မည့္ ေနရာမ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

၀၉း၃၀ – ၁၀း၃၀                   ျမကၽြန္းသာ
၁၁း၀၀ – ၁၂း၀၀                   အေနာက္ ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း (လပ္ကီး ဆဲဗင္းအနီး)
၁၂း၃၀ – ၁၄း၀၀                   ကန္ေတာ္ၾကီး ပန္းျခံ (ေန႕လည္စာ၊ ဂိမ္းကစားျခင္း)
၁၄း၃၀ – ၁၆း၀၀                   ေရႊတိဂုံဘုရား အေရွ႕မုဒ္အနီး (ၾကားေတာရ)
၁၆း၃၀ – ၁၇း၃၀                 မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံ

ယင္းေနရာမ်ားတြင္ ပိုကီမြန္မ်ားမ်ားလာေရာက္ေစမည့္ ေမာ္ဒ်ဴး မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ကန္ေတာ္ၾကီး ပန္းျခံတြင္ ေန႕လည္စာႏွင့္ ဂိမ္းအစီအစဥ္မ်ားကို အခမဲ့ စီစဥ္ေပးထားမည္ ျဖစ္ရာ ပိုကီမြန္ ရွာေဖြသူ စိတ္ပါ၀င္စား သူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းေနရာမ်ား အားလံုး (သို႕မဟုတ္) အဆင္ေျပရာ ေနရာသို႕ လာေရာက္ ႏိုင္ၾကပါသည္။ ထို႕ အျပင္ ယင္းေနရာမ်ားကို တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ တယ္လီေနာ၏ ‘Game On’ ဘက္စ္ကားကိုလည္း စီစဥ္ထားပါသည္။ မနက္ ၉နာရီခြဲမွ ညေန ၆နာရီအထိ ေမာင္းႏွင္ေပးမည့္ ယင္း ဘက္စ္ ကားတြင္ လူ ၆၀ ဦးအထိ အခမဲ့ လိုက္ပါစီးနင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လိုက္ပါစီးနင္းလိုသူမ်ားသည္ တယ္လီေနာ ျမန္မာ၏ ‘Game On’ စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကိဳတင္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ ဖုန္းအား သြင္းႏုိင္မည့္အျပင္ ပုိကီမြန္ဖမ္းျခင္းကုိပါ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တယ္လီေနာသံုးစြဲသူမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအတြက္ အပန္းေျဖရန္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားကို တယ္လီေနာက အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိရာ ယခု ‘Game On’ ကိုလည္း ယင္းအစီအစဥ္ မ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။