♪ Samsung Myanmar ကလည္း Galaxy Note 7 ေတြကုိအသစ္တစ္လုံးျဖင့္ျပန္လဲလွယ္ေပးမည္ ♫


လက္ရွိေစ်းကြက္ထဲမွာေရာင္းခ်ထားတဲ့ Samsung Galaxy Note 7 ေတြမွာ ဘက္ထရီပုိင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားရွိေနတာေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းကနုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေရာင္းခ်ထားတဲ့ Samsung Galaxy Note 7 မ်ားကုိျပန္သိမ္းျပီးအသစ္တစ္လုံးျဖင့္ျပန္လည္လဲလွယ္ေပးျခင္း ၊ ေငြျပန္အမ္းေပးျခင္းတုိ႕ကုိ Samsung မွျပဳလုပ္ေပးေနပါျပီ။ အခု Samsung Myanmar ကလည္း ျမန္မာျပည္ေစ်းကြက္ထဲမွာ KBZ နဲ႕ပူးေပါင္းျပီး Pre Order စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ထားတဲ့ Galaxy Note 7 စမတ္ဖုန္းေတြကုိအသစ္တစ္လုံးျဖင့္ျပန္လဲလွယ္ေပးျခင္း (သုိ႕) ေငြျပန္အမ္းေပးျခင္းတုိ႕ကုိျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတရား၀င္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕မွာ Note 7 ကုိျမန္မာျပည္ေစ်းကြက္ထဲမွာစတင္ေရာင္းခ်ေပးမယ့္အစီအစဥ္ကုိလည္းေရြ႕ဆုိင္းလုိက္ပါတယ္။ Samsung Myanmar ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစုံကေတာ့ေအာက္ပါအတုိင္းပါ။
“Samsung အေနနဲ႔ အရည္အေသြးအေကာင္းမြန္ဆံုး ထုတ္ကုန္ေတြကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားတာျဖစ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ အမာခံသံုးစြဲသူေတြက ေပးပို႔လာတဲ့ အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းအရာ မွတ္ခ်က္ေတြအားလံုးကိုလည္း အထူးအေလးအနက္ထားၿပီး ဂရုစိုက္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိိပါတယ္။
အခုအသစ္ထြက္ထားတဲ့ Galaxy Note 7 နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လတ္္တေလာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ တင္ျပခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ စံုုစမ္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဘက္ထရီဆဲလ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာကိုေတြ႔ရွိခဲ့သည့္အတြက္ Galaxy Note7 ေရာင္းခ်မွဳအား ရပ္တန္႔လိုက္သျဖင့္ လာမည့္စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စတင္ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္ကိုလည္း ၀မ္းနည္းစြာျဖင့္ေနာက္ဆုတ္လိုက္ရပါတယ္။”

“စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ကေန ယေန႔အထိ ကမာၻတစ္ဝွမ္းက သံုးစြဲသူေတြ ေပးပို႔လာတဲ့ အေၾကာင္းအရာစုစုေပါင္း ၃၅ ခုကို သိရွိလက္ခံရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေစ်းကြက္ထဲမွာလက္ရွိ ျပႆနာရွိႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ ဘက္ထရီေတြကို စစ္ေဆးဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူေတြနဲ႔အတူတကြ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ Samsung အတြက္ေတာ႔ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ လံုျခံဳေရးဟာ အဓိကဦးစားေပး အေရးပါတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ Galaxy Note 7 ေရာင္းခ်မႈကို ရပ္တန္႔လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။”
Galaxy Note 7 ဖုန္း ဝယ္ယူၿပီးသူ သံုးစြဲသူမ်ားအေနနဲ႔လည္း လက္ရွိဝယ္ယူထားတဲ့ ဖုန္းေတြကို လာမဲ့အပတ္ေတြမွာ ဖုန္းအသစ္တစ္လံုးနဲ႔ ျပန္လည္ အစားထိုးလဲလွယ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပန္လည္ အစားထိုးလဲလွယ္ေပးသည့္အစီအစဥ္အား ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။
အစားထုိးလဲလွယ္ေပးမည့္အစီအစဥ္အေသးစိတ္အား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ Note 7 ဖုန္းသစ္မ်ား ေရာက္ရွိသည္ ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
သံုးစြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလအထိ မေစာင့္ဆိုင္းႏိုင္ဘဲ ေငြျပန္အမ္းျခင္းအားရယူလိုပါက Galaxy Note 7 အား မၾကာေသးမီက ထုတ္ယူခဲ့သည့္ “Pre-Order သြားေရာက္ထုတ္ယူခဲ့သည့္ဆိုင္” သို႔ မူလ ဖုန္းဘူးအျပည့္အစံု (လက္ေဆာင္အိတ္၊ အားသြင္းႀကိဳး+ဖုန္းကာဗာ၊ ဗူး ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား)၊ ဝယ္ယူေပးေခ်ထားသည့္ ေဘာင္ခ်ာမူရင္းႏွင့္ ကေမာၻဇဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္တို႔အား ယူေဆာင္၍ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ မွ ၁၈ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၆ အတြင္း သြားေရာက္ရန္လိုအပ္သည္။

 
ထိုေန႔ထက္ေက်ာ္သြားပါက အသစ္လဲလွယ္ေပးျခင္းကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေပးသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ကေမာၻဇဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ႀကိဳတင္မွာယူစနစ္နွင့္ဝယ္ယူခဲ့သည့္ တရားဝင္ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာဖုန္းမ်ားအတြက္သာအက်ံဳးဝင္သည္။ ေအာက္တိုဘာလအထိ ေစာင့္ဆိုင္းျပီး အစားထိုးလဲလွယ္ေပးေသာ ဖုန္းအသစ္မ်ားကို လက္ခံမည့္ Samsung ခ်စ္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေဆာင္အိတ္ကို ျပန္လည္ေပးအပ္စရာမလိုဘဲ ဖုန္း၊ အားသြင္းႀကိဳး+ဖုန္းကာဗာ၊ ဗူးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝယ္ယူေပးေခ်ထားသည့္ ေဘာင္ခ်ာမူရင္းႏွင့္ ကေမာၻဇဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္တို႔ကိုယူေဆာင္၍ အထက္ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္ထားေသာ ရက္မ်ားအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ အေရာင္းဆိုင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။
“ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ အဆင္မေျပမႈေတြ၊ အခက္အခဲေတြေတြ႔ၾကံဳရမယ္ဆိုတာကို သိေပမယ့္လည္း Samsung အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕သံုးစြဲသူေတြကို အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ အရည္အေသြးကို ေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ဖို႔ ေသခ်ာရန္ အတြက္ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လည္အစားထိုးလဲလွယ္ေပးတဲ့အစီအစဥ္ကိုလည္း အဆင္ေျပ၍ အက်ိဳးရွိႏိုင္သမွ်ရွိေစရန္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူတကြ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။”


Credit to ==> Internet Journal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment