စကာၤပူနိုင္ငံထုတ္ brand ျဖစ္သည့္ Singtech ၏တန္ဖိုးနည္းစမတ္ဖုန္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ Sapphire H30 ကိုေစ်းနွဳန္း ၅၉၀၀၀က်ပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိနိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Sapphire H30 တြင္စကရင္အက်ယ္ ၄.၅လက္မရွိျပီး ဘက္ထရီအားသိုေလွာင္နိုင္မွဳ ပမာဏမွာ ၇၀၀mAhျဖစ္သည္။

ယင္းစမတ္ဖုန္းကို ၀ယ္ယူသူတိုင္းအတြက္ ေရာင္စံုကာဗာ၂ခုကိုလက္ေဆာင္အျဖစ္ အခမဲ့ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္Dark Blue ,Yellow, Maroon ေရာင္စံုကာဗာ၃ခု၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ Light Yellow ,Green ႏွင့္Purpleေရာင္စံုကာဗာ၃ခုတို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအျပင္၀ယ္ယူသူတိုင္းအတြက္ ၆လစာ အင္တာနက္အပါအ၀င္ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း မက္ေဆ့ပို႕ျခင္းမ်ား အခမဲ့သံုးစြဲခြင္လည္း ပါ၀င္ဦးမည္ျဖစ္သည္။

MPTသံုးစဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္လလ်ွင္ အနည္းဆံုးေဘ၁၀၀၀က်ပ္ဖိုး ျဖည့္ရံုျဖင့္200MB+80min +100smsကို Sphire H30 ၀ယ္ယူသူတို္ငး္ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Contact: 012399900