♪ “အနာဂတ္မွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာသုံးရမည့္ AI နည္းပညာ” ♫


ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈေနာက္ကို အစဥ္သျဖင့္လိုက္ပါတတ္ၾကေသာ လူသားမ်ား သည္ ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ စနစ္ (သို႔) ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ထြက္ရိွသည့္အခါ စမ္းသပ္သုံးစြဲခ်င္ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ႐ိုးရွင္းသည့္ေနထိုင္မႈပုံစံကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ား လည္း ရိွပါေသးတယ္။ ခလုတ္ဖုန္းမ်ားထက္ touch ဖုန္းမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းေၾကာင့္ စမတ္ဖုန္းေလာကပိုမိုေျပာင္းလဲ တိုးတက္ခဲ့သလို ဆန္းသစ္သည့္ဖုန္းအတြင္းပိုင္းစြမ္းရည္ကို သုံးစြဲသူမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းေၾကာင့္ သမား႐ိုးက် စြမ္းရည္မ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ ဖုန္းကုမၸဏီမ်ား အ႐ံႈးေပၚခဲ့ရပါတယ္။ 

နည္းပညာပစၥည္းမ်ားသည္ လူသားမ်ား အတြက္ သက္မဲ့ အေဖာ္မြန္ ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္အမ်ားစုကိုထိုအရာ မ်ားနဲ႔ ကုန္ဆုံးတတ္ၾကပါတယ္။ နည္းပညာပစၥည္းမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရး အတြက္သာမက ဖတ္မွတ္သိရိွလုိသည့္အရာမ်ားကိုပါ ရွာေဖြေဖာ္ျပေပးႏိုင္ ပါတယ္။ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာဆိုေပးမည့္ မွတ္ဥာဏ္တုမ်ားပင္ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ သုံးစြဲသူ၏ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာဆုိမည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလက္ ေထာက္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ လူသားတုိ႔ ၏ဥာဏ္ရည္ကို ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္မ်ားျဖင့္ စီစဥ္တုပထားေသာ နည္းပညာ စနစ္ (AI) ကို သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားက နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိး မွည့္ေခၚထားၾက ပါတယ္။ စာသားမ်ား ႐ိုက္ထည့္ရွာေဖြရျခင္းထက္ ေမးခြန္းေမးရျခင္းမွ အေျဖ ရရိွျခင္း၊ စကားေျပာဆို၍ခိုင္းေစႏိုင္ သည္ကို ပိုမိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ၾကျခင္း ေၾကာင့္ AI နည္းပညာသည္ လည္း တျဖည္းျဖည္း အဆင့္ျမႇင့္လာကာ ေနရာ ပိုရလာပါတယ္။

နည္းပညာေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားသည့္ Benjamin Kerry & Gavin Lenaghan မွ apple ၏ အနာဂတ္တြင္ AI သည္ ပိုမိုအေရးပါအရာေရာက္လာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ခ်က္ေပး ထားပါတယ္။AI နည္းပညာကို ဖုန္းမ်ားမွာ သာမက အျခားေသာနည္းပညာပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္တက္ဘလက္၊ စမတ္ နာရီ၊ စမတ္ TV ၊ စမတ္ကားမ်ားတြင္ပါသုံးစြဲႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ပိုမိုရရိွျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Apple ရဲ႕ထင္ရွားေသာ AI နည္းပညာကေတာ့ Siri ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ သက္၀င္လႈပ္ရွားလာျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ Siri သုိ႔ မွန္ကန္သည့္ေမးခြန္းမ်ား၊ စကားေကာင္းမ်ား ေျပာဆိုျခင္းရိွသလုိ အေျပာင္ အျပက္ ျပဳမႈျခင္းမ်ားလည္းရိွပါတယ္။ပိုကီမြန္ဂိမ္းနာမည္ႀကီးျခင္းနဲ႔ပတ္သက္၍ လည္း Siri ကို ေမးျခင္းမ်ားျပဳၾကပါတယ္။


Siri နည္းတူ AI နည္းပညာကို အသုံးျပဳသည့္ကုမၸဏီထဲတြင္ Facebook လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ Facebook ရဲ႕ chatbots ကို သတင္းအခ်က္အလက္ရယူဖို႔အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ေနထိုင္မႈအဆင့္ျမင့္ေစရန္ စမတ္အိမ္ မ်ားကို တည္ေဆာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ စကားေျပာဆိုလုိက္႐ုံျဖင့္ ခိုင္းေစသမွ်ကိုလုပ္ေပးမည့္ နည္းပညာစနစ္သည္ လည္း အိမ္မ်ား တြင္ပါရိွဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းမွာ ပင္ စမတ္ေနအိမ္ေစ်းကြက္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၉,၇၁၂ million တန္ေၾကးရိွပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မည့္ ရလဒ္အေနအထား အရ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ေဒၚလာ ၂၀,၈၅၆ million ၀န္းက်င္ သုိ႔ေရာက္ရိွႏိုင္ပါတယ္။

အက်ဳိးအျမတ္ရႏိုင္သည့္ ေစ်းကြက္သို႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ ျပင္ဆင္ၾက ရာ နည္းပညာကုမၸဏီ မ်ားသည္လည္း စမတ္ေနအိမ္အတြက္လိုအပ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မွာျဖစ္ပါတယ္။ လုိအပ္သည့္ ပစၥည္း ႏွင့္ စနစ္မ်ားကို သူ႕ထက္ငါေကာင္းေအာင္ တီထြင္ထုတ္လုပ္ၾကပါမယ္။ ေနအိမ္နဲ႔သက္ဆိုင္သည့္ app မ်ားကို ထုတ္လုပ္ၾကၿပီး၊ ဖုန္းႏွင့္တက္ဘလက္ တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သုံးစြဲႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါတယ္။ Apple remote, Philips စမတ္မီးသီးႏွင့္ Elgato ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ဆင္ဆာပစၥည္းတို႔ကို တြဲဖက္၍ ေနအိမ္အတြက္အလင္းေရာင္ကို လုိအပ္သလိုအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ထိုသုိ႔ စမတ္ေနအိမ္နဲ႔ပတ္သက္၍ ၀င္ေငြရွာေဖြေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ Apple အေနျဖင့္စမတ္ေနအိမ္နဲ႔သက္ဆိုင္သည့္နည္းပညာကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္၊ အသစ္ ထုတ္လုပ္ရန္ႀကံရြယ္ေနပါတယ္။ 


Amazon Alexa ႏွင့္ Google Home တုိ႔သည္လည္း ေနအိမ္မ်ား အတြက္ အေထာက္အကူမ်ားစြာေပးႏိုင္ပါတယ္။ အေမွာင္ထဲမွာမီးခလုတ္လိုက္ရွာရန္ မလိုအပ္ေတာ့သလုိ၊ သီခ်င္းသံမ်ားကို လည္းခံစားနားဆင္ႏိုင္ပါမယ္။အခ်က္အလက္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေပးႏုိင္ သည့္ နည္းပညာ၊ algorithms နည္းပညာကိုအသုံးျပဳ၍ အလိုအေလ်ာက္ သင္ယူေလ့လာႏိုင္သည့္ စက္ပစၥည္းဆိုင္ရာ သင္ယူမႈနည္းပညာသည္ သုံးစြဲသူ မ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေၾကာင္း Benjamin Kerry & Gavin Lenaghan မွမွတ္ခ်က္ျပဳပါတယ္။

အလုပ္မ်ားသည့္သူမ်ားအတြက္ machine learning နည္းပညာသည္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို သတိေပးႏိုင္ပါတယ္။ မိမိလႈပ္ရွား ျပဳမႈသမွ်ကို မွတ္သားထားၿပီး၊ မိမိသိခ်င္သည့္ အခ်ိန္တြင္ေမးျမန္းပါက ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ AI အေရးပါလာမည့္ ေနရာ တစ္ခုမွာ Apple Car ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း Apple အေနျဖင့္ AI နည္းပညာကိုပိုမိုစမ္းသပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Apple အေနျဖင့္ ကားစီမံကိန္း ကိုပုံေဖာ္ေနသည္မွာ အခ်ိန္တစ္ခုရိွေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းအတြက္ ေငြေၾကးမ်ားစြာလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းစကားမ်ားအရ Apple ဟာ သြားလာေမာင္းႏွင္မႈယာဥ္ဆိုင္ရာ မိတ္ဆက္မႈကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မတိုင္မီ မိတ္ဆက္ေၾကညာႏိုင္ပါတယ္။


ကား အတြက္ Siri စနစ္ကိုလည္း ပိုမိုအဆင့္ျမႇင့္တင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္းသူ၏ ခိုင္းေစမႈ၊ ေမးျမန္းမႈကို အဆင္ေျပစြာေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ ဖုိ႔ႏွင့္သြားခ်င္ေသာ ေနရာကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ကားကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္၍ Apple အတြက္ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားစြာရိွပါတယ္။ ၿပိဳင္ဘက္ မ်ားမွာ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ စမ္းသပ္မႈမ်ားစြာျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ကာ၊ နာမည္လည္း အထိုက္အေလ်ာက္ရရိွၿပီးျဖစ္ ပါတယ္။ ကား အေရးနဲ႔ပတ္သက္၍ Tesla ႏွင့္ Solarcity သည္လည္း ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားပါမယ္။ 

Solarcity ႏွင့္ Tesla ပူးေပါင္းသည့္အခါ ကားႏွင့္ အိမ္အတြက္ သန္႔စင္ေသာစြမ္းအင္မ်ား ကိုပိုမိုအသုံးျပဳလာႏိုင္ပါမည္။ ကုမၸဏီႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ေနရာႀကီးႀကီးႏွင့္ ရွယ္ ရာမ်ားစြာကိုပိုင္ဆိုင္ထားသူ Elon Musk က သူ၏ လွ်ပ္စစ္ကားကုမၸဏီႏွင့္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းႏွစ္ခုေပါင္းၿပီး၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ၿပိဳင္တည္းရရိွေအာင္ ေပးအပ္ လုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ားနဲ႔လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကၿပိဳင္ဘက္မွာ Google ရဲ႕ ေမာင္းသူမဲ့ကားျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ တြင္ကားမေတာ္ တဆမႈ၏ ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာေမာင္းသူတုိ႕ရဲ႕ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာသင္မႈအပိုင္းတြင္လည္း AI က အေထာက္ အပံ့ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကေလး လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္လာ မည့္ Siri ႏွင့္ Google Now တို႔မွ တစ္ဆင့္ လိုလားေသာပညာရပ္မ်ားကို ရွာေဖြသင္ယူႏိုင္ပါမယ္။ Apple ဟာ ပညာေရးက႑ အတြက္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားကတည္းက အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ iPad မ်ားသည္ စာသင္ၾကားမႈအတြက္ မ်ားစြာ အကူ အညီျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ အသံမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ခြန္းတုံ႔ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ အသံ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားစြာလည္းရိွပါတယ္။ မူလ အေမရိကန္အသံပိုင္ရွင္ကေတာ့ Susan Bennett ပါ။ မူလၿဗိတိန္အမ်ဳိးသားအသံရွင္ကေတာ့ Jon Briggs ျဖစ္ၿပီး၊ မူလ ၾသစေၾတးလ်အသံရွင္မွာ Karen Jacobsen ျဖစ္ပါတယ္။


လူသားမ်ား၏ ဥာဏ္ရည္ကို တုပေျပာဆိုႏိုင္ေသာ၊ လူသားမ်ားအတိုင္း လုပ္ငန္း ကိစၥမ်ားစြာကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာစက္႐ုပ္မ်ားထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မႈသည္လည္း ႏွစ္စဥ္တိုးတက္လာေန ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ နာမည္ ေက်ာ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အရြယ္ေသးငယ္ေသာ စက္႐ုပ္မ်ားကိုသာမက၊ လူတစ္ေယာက္ အရြယ္စက္႐ုပ္မ်ား ကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးထားပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာစက္႐ုပ္မ်ားမွာ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ပုံစံျဖစ္ၿပီး၊ အသံျပဳေပးႏိုင္စြမ္းရိွ ကာ၊ အခ်ဳိ႕ေသာ စက္႐ုပ္မ်ားမွာ စကားေျပာေဖာ္ရရိွရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လူႀကိဳက္မ်ားေသာ Apple ၏ ရပ္တည္ခဲ့ေသာသက္တမ္းမွာႏွစ္ ၄၀ ခန္႔ ရိွၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ Silicon Valley ရိွကားဂိုေဒါင္၌ Steve Jobs ႏွင့္ Steve Wozniak တို႔က Apple ကို စတင္အသက္သြင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Apple သည္သက္တမ္း(၄၀)ရိွၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ စဥ္းစားလွ်င္သက္လတ္ပိုင္းအရြယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ Apple အေနျဖင့္ နည္းပညာစက္မႈဇုန္၌ထိပ္တန္းအဆင့္တြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အေတြးအေခၚအသစ္အဆန္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္လုိ ေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ကသုံးသပ္ၾကပါတယ္။


“Apple သည္ အသုံးျပဳဖုိ႔အတြက္ ေကာင္းမြန္ေနေသးေပမယ့္ လူတုိင္းမွာသုံးစြဲဖုိ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြ ရိွေနပါၿပီ။ ပိုေကာင္းတာေတြရိွဖုိ႔ပဲလိုအပ္တာပါ”ဟု Forrester Research မွ နည္းပညာအေရးသုံးသပ္သူ James McQuivey က မွတ္ခ်က္ျပဳဖူးပါတယ္။ သိပၸံ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ပါရိွေသာဇာတ္၀င္ခန္းမ်ား အတိုင္း ကိုယ္ေရး လက္ေထာက္ တစ္ျဖစ္လဲ စက္႐ုပ္မ်ားမွအေမး၊ အေျဖမ်ားေျပာဆိုသလို အခုအခါတြင္လည္း လူသားတို႔ရဲ႕ အခ်ဳိ႕ေသာအေမးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာထုတ္ကုန္မ်ားမွ ေျဖၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရွ႕လာမည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ နည္းပညာထုတ္ကုန္မ်ားကို ပိုမိုအဆင္ေျပစြာ သုံးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနထိုင္မႈပုံစံမ်ား ပိုမိုအဆင့္ျမင့္လာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း Kerry & Lenaghan မွမွတ္ခ်က္ျပဳပါတယ္။

လူသားမ်ားရဲ႕ရင္းႏွီးမႈၾကား၊ ေနထိုင္မႈအသိုင္းအ၀န္းကို နည္းပညာစနစ္ အမွီျပဳေသာစက္႐ုပ္မ်ား၊ တုပ ထားေသာကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္မ်ားေနရာယူမွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ကိုလည္း တြက္ဆထားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းတိုး

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 

www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment