အိပ္စက္ခါနီး ဆဲလ္ဖုန္း၊ တီဗီႏွင့္ လက္ေတာ့မ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္းက က်န္းမာေရး ထိခို္က္ႏိုင္


ညအိပ္ရာ၀င္ခါနီး ၾကာရွည္စြာ ဖုန္းအသံုးျပဳျခင္း၊ တီဗီၾကည့္ျခင္း၊ တက္ဘလက္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳျခင္းသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ဆုိသည္။

ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ညဖက္အိပ္ရာ၀င္ခါနီး လက္ကိုင္ဖုန္းၾကည့္ျခင္း၊ တီဗီၾကည့္ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ တက္ဘလက္ စသည္မ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ား သည္ ၎တို႔မွ ထြက္ေပၚလာသည္ အလင္းေရာင္မီးေရာင္ေၾကာင့္ ၉၅% မွ် စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ ညွိဳးႏြမ္းျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ အိပ္ေရးမ၀ျခင္း၊ ကိုယ္လက္မၾကည္မသာျခင္း စသည့္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ၿပီး အဆိုးဆံုး အေနျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါကိုပင္ ျဖစ္ပြားေစသည္ဟု ဆုိသည္။

ေရာဂါျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းမွာ ၎ေခတ္သစ္ နည္းပညာသံုး ပစၥည္းမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ အလင္းေရာင္သည္ (ဥပမာ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္၏ အလင္းေရာင္) လူ႔ခႏၶာကိုယ္ကို အက်ိဳးျပဳသည့္ မယ္လတုိနင္ဓာတ္ ထုတ္လုပ္မႈကို ေလွ်ာ့က်ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၎မယ္လတုိနင္ဓာတ္သည္ ညဖက္ အလင္းေရာင္မရရွိခ်ိန္ အေမွာင္ထုတြင္ ထြက္ရွိတတ္ၿပီး လူအား အိပ္ခ်ိန္မွန္ေစကာခႏၶာကိုယ္ အေရျပားအေရာင္ ကိုလည္း ထိန္းညွိေပးေလသည္။ ညအခါ အလင္းေရာင္မရွိခ်ိန္တြင္ ထုတ္လႊင့္ေသာ မယ္လတိုနင္ဓာတ္မ်ားေၾကာင့္ မနက္ပိုင္းတြင္ လူသည္ လန္းဆန္းတက္ၾကြေနတတ္ၾကသည္။ ဤသည္ကို အခ်ိဳ႕က အိပ္ေရး၀သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ မယ္လတိုနင္ဓာတ္ၾကြယ္၀ေသာအခါ ခႏၶာကိုယ္၏ အသားအေရမွာလည္း ၾကည္လင္ေနတတ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ မယ္လတိုနင္ဓာတ္သည္ ဆဲလ္မ်ား ပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳ ပံုစံ ၂ ကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါမ်ိဳးကို သက္သာေစျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ဇီ၀ျဖစ္ပ်က္မႈကို မွန္ကန္ေစျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈတုိ႔ကိုလည္း ကာကြယ္ေပးသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ မယ္လတိုနင္ဓာတ္ ခ်ိဳ႕တဲ့ပါက အထက္ပါ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ေလသည္။ ေျပာရလွ်င္ မယ္လတိုနင္သည္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဓာတ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎ကို အားေကာင္းေနေစရန္ ျပဳမူေနထိုင္သင့္သည္။ မယ္လတိုနင္ဓာတ္ အားေကာင္းေစရန္ ညဖက္အိပ္ရာ၀င္ခါနီးတြင္ ဖုန္း၊ တီဗီ၊ လက္ေတာ့ႏွင့္ တက္ဘလက္မ်ား ၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳျခင္း၊ ၎တု႔ိ၏ မီးေရာင္မ်ားကို စူးစူးစိုက္စိုက္ ၾကည့္ရႈျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္။


Ref : get-to-know

Download Wun Zinn


0 comments:

Post a Comment