မိႈင္းေ၀ခ်စ္ေသာခက္သစၥာ အသံဇာတ္လမ္းေဒါင္းလုပ္

ရီေ၀လြင္-ျပည္ရဲ႕ဇာတ္လမ္းကို ႏိုင္လင္းဇာတ္ညႊန္းခြဲတင္ဆက္ထားတဲ့
ဂႏၱ၀င္ ေခတ္ေဟာင္းအသံဇာတ္လမ္း...
သူ႕ေခတ္သူ႕ခါက နာမည္ၾကီး ဟစ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ္လမ္းမွာ
ႏိုင္လင္း ဓနုျဖဴၾကည္ၾကည္သိန္း
တို႕ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ထားပါတ႕ဲဇာတ္လမ္း..
''မႈိင္းေ၀ခ်စ္ေသာခက္သစၥာ''
File size-66.49MB
Recorded by HanwailinnPowered by အျပတ္ရွင္း မိုဘိုင္း၊ကဇြန္းမ၊ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္

 
DOWNLOAD HERE


0 comments:

Post a Comment