ဆိုင္ကယ္စီး Game [39.6 MB] [apk]

Faily rider
ဂိမ္းရယူရန္ေအာက္က Download ကိုႏွိပ္ပါ ကိုႏွိပ္ပါ Download အတန္းၿပည့္ၿပီးသြားလွ်င္ My File သို႔မဟုတ္ Filemanager ထဲက Download ဖိုင္မွာသြားရွာၿပီး install ျပဳလုပ္ပါ

Screenshots of the Faily rider for Android tablet, phone.
-
Download

0 comments:

Post a Comment