ကမၻာေက်ာ္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Apple အမွတ္တံဆိပ္iPhone ကိုျမန္မာျပည္အတြက္တစ္ႏိူင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင္႔တရား၀င္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင္႔ AuthorisedDistributor အျဖစ္TMW Enterprise Limited မွစက္တင္ဘာလတြင္ရရွိခဲ႔ၿပီး Appleမွေနာက္ဆုံးထြက္ရွိေသာ iPhone 7ႏွင္႔7Plusမ်ားကိုOne Year Official Warrantyျဖင္႔၂၀၁၆ႏို၀င္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ မွစတင္ၿပီး TMW Enterprise Limited မွစတင္ျဖန္႔ခ်ီေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

နို၀င္ဘာလ၄ရက္ေန႔သည္ AppleCompanyမွiPhone7ႏွင္႔7Plus ကိုျမန္မာျပည္အတြက္တရား၀င္Launch Date သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

iPhone၏ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာမ်ားျဖစ္ေသာပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ Camera စနစ္၊သက္တမ္းၾကာရွည္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာအေကာင္းဆုံး Batteryႏွင္႔အတူေရစိုဒဏ္ႏွင္႔ဖုန္ဒဏ္ကို ခံႏုိင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင္႔ ထားေသာ IP67အဆင္႔ကိုသုံးထားတဲ႔ iPhone7ႏွင္႔7 Plusတို႔ကို Customer မ်ားအေနျဖင္႔ေအာက္တိုဘာလ၂၈ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး Pre-Order မ်ားစတင္မွာယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဒါ႔အျပင္ျမန္မာျပည္၏ 4GNetworkကို iPhone7ႏွင္႔ 7Plusမ်ားတြင္အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Pre-OrderမွာယူလိုေသာCustomerမ်ားအေနျဖင္႔၂၈ရက္ေအာက္တိုဘာမွစတင္မွာယူႏိုင္ၿပီး Apple Authorised Reseller ဆိုင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ Wai Yan Electronics၊ m-Drive ၊ Future World ႏွင္႔Ooredoo,TelenorStore မ်ားႏွင့္ TMW Enterprise Limited၏အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္ တြင္ရွိေသာMobile Dealerဆိုင္ႀကီးမ်ားတြင္ႏို၀င္ဘာလ၄ရက္ေန႔မနက္၁၀နာရီတြင္ စတင္စမ္းသပ္ထိေတြ႔ ၀ယ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။