ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ Note 7 ဖုန္းကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ထဲမွ တစ္ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္


ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Galaxy Note 7 ဖုန္းကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ထဲမွ တစ္ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ယခု လက္ရွိကိုင္ေဆာင္ေနသည့္ Galaxy Note 7 ဖုန္းအား Galaxy S7edge ျဖင့္ လဲလွယ္ႏိုင္ၿပီး တန္ဖိုးကြာျခားခ်က္အတြက္ က်ပ္ ငါးေသာင္းခန္႔တန္ဖိုးရွိ Samsung Original Battery Pack 5200 Mah ႏွင့္အျခားလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ရယူႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ Galaxy Note 7 ဖုန္းအား ဝယ္ယူခဲ့ေသာ Samsung Brand Shop တြင္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္တကြ ျပန္လည္ အပ္ႏွံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဖုန္း စတင္၀ယ္ယူရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကေမာၻဇဘဏ္ခြဲမွတစ္ဆင့္ ျပန္အမ္းေငြ အျပည့္ ျပန္လည္ထုတ္ယူျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အဆိုပါဖုန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနကိစၥရပ္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းဖုန္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔ကို ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးတြင္ လံုးဝရပ္တန္႔လိုက္ေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။


Internet Journal

0 comments:

Post a Comment