ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း Samsung Galaxy Note7 ဝယ္ယူထားသူမ်ား ျပန္လဲလွယ္ႏိုင္ၿပီ


 
Samsung Galaxy Note7 အသစ္ျပန္ လဲလွယ္ေပးမယ့္ အစီအစဥ္အတြက္ ပစၥည္းျပန္လည္ေပးအပ္ ထားသူမ်ား ၊ ျပန္လည္ေပးအပ္မယ့္သူမ်ား အေနနဲ႔ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔ကစၿပီး မိမိဝယ္ယူထားတဲ့ Brand Shop မွာ Galaxy Note7 အသစ္မ်ားထုတ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္တယ္လို႔ Samsung Myanmar ကေၾကညာ လိုက္ပါတယ္ ။

အျခားႏိုင္ငံေတြက ဝယ္ယူထားတဲ့ Note7 ဖုန္းေတြကိုေတာ့ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး (၅) ရက္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာပလာဇာမွာရွိတဲ့ Samsung Brand Shop မွာ လည္းေကာင္း ၊ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ (၇၈) လမ္းမွာရွိတဲ့ Samsung Brand Shop မွာလည္းေကာင္း ျပန္လည္လဲလွယ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္တယ္ လုိ႔သိရပါတယ္ ။

0 comments:

Post a Comment