♪ ပညာသင္ဆဲ ႏွင့္ ဘြဲ႕ရၿပီးစ လူငယ္မ်ား အတြက္ Telenor ရဲ႕ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္းအစီအစဥ္ စတင္ ♫


တယ္လီေနာျမန္မာလီမိတက္ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက အစိုးရ နဲ႔ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားမွာ ပညာသင္ၾကားေနဆဲ (သို႔မဟုတ္) ဘြဲ႔ရၿပီးစ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အလုပ္သင္ ဝန္ထမ္းအစီအစဥ္ကို ယခုသီတင္းပတ္မွာ စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္ ။

တယ္လီေနာအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ျပည္တြင္းရွိတကၠသိုလ္မ်ားမွာ အစီအစဥ္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူစုစုေပါင္း (၂၀၀) ရွိတဲ့အနက္ (၂၆) ေယာက္ သာ တယ္လီေနာရဲ႕ ပထမဆံုး အလုပ္သင္အစီအစဥ္မွာ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။

အလုပ္သင္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားၾကသူေတြကေတာ့ နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)၊  ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း နည္းပညာ တကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေမွာ္ဘီ)၊ အမ်ိဳးသား စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္၊ Myanmar Imperial College ႏွင့္ Human Resource Management Institute တို႔မွျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔အေနနဲ႔  တယ္လီေနာရဲ႕ လုပ္ငန္းက႑မ်ားျဖစ္တဲ့ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈ၊ နည္းပညာ၊ သင္ယူေလ့လာေရး၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး၊  ေကာ္ပိုရိတ္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး က႑မ်ားမွာ ဝင္ေရာက္ သင္ယူ လုပ္ကိုင္ၾကမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။

တယ္လီေနာက အလုပ္သင္ဝန္ထမ္မ်ားအား ၎တို႔၏သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္ခြင္မ်ားသို႔ မဝင္ေရာက္မီ သိသင့္သည္ မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည့္အေနျဖင့္ ၃  ရက္ၾကာ အလုပ္ခြင္ မိတ္ဆက္အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အစီ အစဥ္မွာ တယ္လီေနာ လုပ္ငန္းစုနဲ႔  တယ္လီေနာရဲ႕ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေျပာၾကားျခင္း၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းအေၾကာင္း နဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အခ်က္အလက္လံုၿခံဳမႈ ေရးရာမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ေပးခဲ့ပါတယ္ ။

ဒါ့အျပင္ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ အဆိုပါအလုပ္သင္အစီအစဥ္ကာလ အတြင္းမွာ သင္ယူ ေလ့လာႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုပါ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ သည္ မ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္ ။


Credit to ==> Digital Times<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 

www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment