♪ " Windows အေထာက္အကူျပဳ အခမဲ့ Software " ေဆာင္းပါးရွင္ - ဧဧသက္ (ၿဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု) ♫


Windows သံုးၿပီဟုဆိုလွ်င္ စနစ္တက်အသံုးျပဳဖို႔လိုသည္။ ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္ၿပီး မိမိလုပ္စရာရွိသည္တို႔ကို လုပ္မည္၊ ၿပီးလွ်င္ စက္ကို ျပန္ပိတ္မည္ဆုိျခင္းကို စနစ္တက်သံုးသည္ဟု မဆုိႏုိင္။ Windows သည္ သူ႕ခ်ည္းသက္သက္ ရပ္တည္ႏုိင္စရာ အစြမ္းမရွိ။ Third party software မ်ားပါလာမွသာလွ်င္ အသက္ဝင္ေသာသေဘာရွိသည္။ ထုိ Software မ်ားသည္ Windows တြင္ အၿမဲအဆင္ေျပမည္ဟု ေျပာ၍မရ။ အဆင္မေျပက ျပန္ျဖဳတ္သင့္ ျဖဳတ္ရမည္။ လုိေသာဖုိင္မ်ားထည့္လိုက္ မလုိေသာဖုိင္မ်ား ျဖဳတ္လုိက္ျဖင့္ Windows ထဲရွိဖုိင္မ်ားမွာ ဖ႐ိုဖရဲ ၿပိဳၿပဲလာသည္။ Temp ဖုိင္မ်ားက ဟိုေနရာ သည္ေနရာ ဝင္ေထာက္ၿပီး ဒုကၡေပးသည္လည္း ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Windows က်န္းမာေအာင္ စနစ္တက်ေစာင့္ေရွာက္ရပါမည္။ Windows က်န္းမာမႈကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ အခမဲ့ Software တို႔ကို ဤသို႔ေတြ႕ရပါမည္။

Vopt
Windows အသံုးျပဳသည့္ကာလၾကာလာလွ်င္ ဖုိင္မ်ား စီစီရီရီမရွိေတာ့။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖုိင္တစ္ခုကို ေခၚတင္လွ်င္ အလြန္ၾကာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖုိင္မ်ားဖ႐ိုဖရဲျဖစ္သည့္အခါ စီစီရီရီရွိေအာင္ ျပန္လုပ္ေပးရသည္။ ယင္းလုပ္ငန္း စဥ္ကုိ defrag လုပ္သည္ဟု ေခၚသည္။ Windows တြင္ defrag tool အသင့္ပါၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္း tool မွာ အေျခခံအဆင့္သာရွိသည္။ OS ရွိရာ partition တြင္ ေနရာလြတ္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမက်န္က defrag လုပ္မေပးႏုိင္ေသာ အားနည္းခ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Third party defrag tool ကုိ သံုးသင့္ပါသည္။


Vopt သည္ အခမဲ့ရႏိုင္ေသာ defrag tool ျဖစ္ၿပီး www.vopt .com မွ download ခ်ကာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Windows XP မွ သည္ Windows 10 အထိ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အရြယ္အစား 3.5 Mb သာရွိသျဖင့္ resource အသံုးျပဳမႈလည္း နည္းပါသည္။ မူလက Vopt သည္ အခေပး defragmenter ျဖစ္သည္။ ဤ software ကိုဖန္တီးသူမွာလည္း ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါၿပီ။ Software ဖန္တီးသူ မကြယ္လြန္မီ ထားရွိေသာဆႏၵအရ Vopt သည္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား အခမဲ့သံုးႏုိင္ေသာ Software ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။


Vopt website မွေန၍ registration ဖိုင္တစ္ခု dwonload ခ်ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ ယင္းဖုိင္ကုိ Windows ထဲရွိ Progam ဖုိင္ထဲသုိ႔ copy လုပ္ကာထည့္သြင္းရပါမည္။ Registration ဖုိင္ကုိ run ၿပီးေနာက္ software ကုိ unlock လုပ္ရပါမည္။ Vopt ကုိ install လုပ္ၿပီးသြားသည့္ေနာက္တြင္ drop-down menu မွတစ္ဆင့္ OS ရွိရာ drive ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၾကည့္ရပါမည္။ ယင္း partition ထဲ၌ ဖိုင္မ်ားျပန္႔က်ဲမႈအေျခအေနကုိ Vopt က ျပေပးပါမည္။ Vopt ၏ အားသာခ်က္မွာ drive တစ္ခုအား quick defrag လုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ ပံုမွန္ defrag လုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ multiple drive မ်ားအား batch defrag လုပ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။


Batch defrag အတြက္ hardware အားေကာင္းရန္ လိုအပ္ပါမည္။ Defrag လုပ္႐ံုသာမကဘဲ drive health ကုိ စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း၊ drive clean up လုပ္ႏုိင္ျခင္း စေသာစြမ္းရည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ Vopt သည္ SSD တုိ႔ကို ေတြ႕သည့္အခါ defrag လုပ္မလုပ္ လာ၍သတိေပးပါမည္။ လုပ္ဟုဆုိလွ်င္ လုပ္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ SSD တုိ႔အား defrag မလုပ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။

Revo Uninstaller Free 2
Windows ထဲသုိ႔ Third Party Software မ်ားတင္သည့္အခါ အဆင္ေျပသည္ရွိသလို အဆင္မေျပ၍ ျပန္ျဖဳတ္ရသည့္အခါမ်ဳိးလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ Software မ်ားမွာ သံုး၍အဆင္ေျပေသာ္လည္း version ျမႇင့္လုိ၍ ျပန္ျဖဳတ္ရသည့္အခါမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ software တစ္ခုအား ျဖဳတ္သည့္အခါ အစအနမက်န္ဘဲ ေျပာင္စင္ေအာင္ျဖဳတ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဤသို႔ေျပာင္စင္ေအာင္ျဖဳတ္ျခင္းကို Windows တြင္ တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးထားသည့္ Uninstaller က မလုပ္ႏိုင္ပါ။ Restore Point မ်ားကို ငဲ့ကြက္ရေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Third party uninstaller သံုးျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ 


Third party uninstaller သံုးျခင္းေၾကာင့္ folders, configuration, Temporary files, shell extnesion, installer components ႏွင့္ Registry entries မ်ားကို ေျပာင္စင္ေအာင္ ရွင္းလင္းေပးႏုိင္သည္။ ယင္းအၾကြင္းအက်န္တုိ႔ေၾကာင့္ PC ဒုကၡေရာက္ျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ အလုိမရွိေတာ့ေသာ Software မ်ားကို ေစ့စံုစြာဖယ္ရွားရာတြင္ Revo uninstaller က ေကာင္းစြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ Software အားဖယ္ရွားေပး႐ံုမက ယင္းသို႔ဖယ္ရွားရာမွ က်န္ခဲ့ေသာအပိုင္းအစမ်ားကို scan လုပ္ေပးႏုိင္သည္။ အစအနတစ္ခုခု ေတြ႕လွ်င္ ဖ်က္ေပးႏုိင္ေသာအစြမ္းလည္း ရွိပါသည္။


Revo uninstaller ကုိ www.bit.ly/revo 404 မွ download ခ်ၿပီး အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Windows XP မွသည္ Windows 10 အထိ အဆင္ေျပစြာသံုးႏိုင္ပါသည္။ ဖုိင္အရြယ္အစားမွာ 6.8 Mb သာရွိသည္။ စြမ္းရည္အလြန္ေကာင္းသည့္ ဤ Software သည္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အလြန္ျမန္သည္။ ထုိ႔ျပင္ removal method တစ္ခုထက္မက ေပးထားျခင္းမွာလည္း Windows ထဲရွိ Uninstaller ထက္ အားသာပါသည္။ Hunter Mode ကုိ သံုးမည္ဆုိပါက Uninstall လုပ္လုိေသာ software icon ကို drag ဆြဲၿပီး Revo ထဲသုိ႔ လႊတ္ခ်ကာ uninstallation လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ Simple uninstall mode ကို သံုးမည္ဆုိလွ်င္ installed software စာရင္းကို ဦးစြာၾကည့္ၿပီး မိမိျဖဳတ္ထုတ္လုိေသာ software ကို ေရြးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 


Revo uninstaller သည္ software uninstall လုပ္ႏုိင္စြမ္းသာမက junk ဖုိင္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးႏိုင္ျခင္း internet ထဲတြင္ မိမိလုပ္ထားသမွ် activity တုိ႔ကိုဖယ္ရွားေပးႏုိင္ျခင္း၊ အၿပီးတိုင္ဖ်က္လိုေသာဖုိင္မ်ားကို အပိုင္းပိုင္းျဖတ္၍ဖ်က္ေပးႏုိင္ျခင္း စသည့္အစြမ္းသတၱိလည္း ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ Revo သည္ Windows tools အခ်ဳိ႕အား တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ေသာ အစြမ္းရွိပါသည္။ ဥပမာျပရလွ်င္ System Restore, Disk Defragment ႏွင့္ Check Disk ကဲ့သုိ႔ေသာ tool မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


Revo uninstaller free 2 ၏ ဆန္းသစ္မႈအပိုင္းကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ 64 bit version အား ပြဲထုတ္လာျခင္းကို ေတြ႕ရပါမည္။ ကြန္ပ်ဴတာအေတာ္မ်ားမ်ား 64 bit Windows ကုိ သံုးလာၾကသည္ျဖစ္ရာ Revo ႏွင့္ ပုိ၍လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္လာသည့္ သေဘာေဆာင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 64 bit app မ်ားကို အျပည့္အဝဖယ္ရွားေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေနလည္းရွိလာပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အသစ္ပါလာေသာ new details panel ကို icon view တြင္ ေတြ႕ရပါ မည္။ ယင္းက လတ္တေလာေရြးခ်ယ္ထားသည့္ item တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ infromation ကို ေပးႏိုင္ပါသည္။ အသစ္ထည့္သြင္းေပးထားသည့္ Export commend က installted program မ်ား၏ စာရင္း၊ uninstall လုပ္လိုက္ၿပီး ၾကြင္းက်န္ေသာ ဖုိင္စာရင္းတုိ႔ကို ျပေပးႏိုင္သည္။ Interface ပိုင္းကို ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး တုိးတက္မႈေပါင္းမ်ားစြာကို ျမင္ရပါမည္။

NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal

<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 


www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment