လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ တနဂၤေႏြေန႕တြင္ Yangon Job Fair 2016 အမည္ျဖင့္ ျပည္ လမ္းမၾကီးေပၚ အင္းယားကန္ေဘာင္ေဘးတြင္ တည္ရွိေသာ International Business Center(IBC) တြင္ မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီ အထိက်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ဦးစီးက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ work.com.mm မွ ယခု ျပဳလုပ္မည့္ အလုပ္အကိုင္ျပပြဲတြင္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီေသာ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေနသူေပါင္း ၄၀၀၀ မွ ၆၀၀၀ ထိလာေရာက္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

အဆိုပါ အလုပ္အကိုင္ျပပြဲၾကီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိုင္တီႏွင့္ နည္းပညာ ဦးေဆာင္ ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ InyaLand  ႏွင့္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ NGO အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ MSF-Holland ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ Ooredoo ၊MPT တို႕အျပင္  Tharaphu Soe Myint  Co.,Ltd တို႕မွလည္း အဓိက စပြန္ဆာမ်ားအျဖစ္ပါဝင္ထားသည့္အျပင္ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္သည့္  CHO CHO COMPANY LIMITED, Asian E-Trade Consultant Company Limited, Sea Lion Co.,Ltd, Nielsen MMRD Co.,Ltd,APB Alliance Brewery Company Limited (Heineken) ႏွင့္ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ား လည္း ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းျပပဲြဲၾကီးကို စတင္က်င္းပခဲ့ျပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွာေဖြသူေပါင္း ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္အား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ယခုထပ္မံျပဳလုပ္ေသာ Yangon Job Fair 2016 တြင္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္ မည့္သည့္ကုမၸဏီမ်ားမွ မည္သို႔ေသာ အလုပ္အကိုင္ရာထူးမ်ားအား ေခၚယူေနသည္ကို အဆိုပါ ျပပြဲေန႔မွာပင္ သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးရွာေဖြသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိ ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို တိုက္ရိုက္အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္ႏိုင္မည့္အျပင္ ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ၎တို႔ေခၚယူမည့္ အလုပ္အကိုင္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း အင္တာဗ်ဴးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Yangon Job Fair 2016 တြင္ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ Sale, marketing, finance, HR, engineering, logistics, medical related position (Nursing, etc) စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားမွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း အမ်ားအျပားအား ေခၚယူသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Yangon Job Fair 2016 တြင္ပါဝင္လိုေသာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေခၚယူရန္ရွိေသာ အလုပ္အကိုင္ ရာထူးမ်ားကို https://www.facebook.com/events/1837683516447574/?active_tab=posts တြင္ အေသးစိတ္ ၾကည့္ရႈႏုိင္သည့္အျပင္ ၀၉၄၀၁၅၁၇၃၀၃ အားလည္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။