♪ “Zenfone 3 - Built For Photography” ♫


Zenfone 3 ၏ မ်က္ႏွာျပင္သည္ေကာင္းမြန္ေသာ ၅.၂ လက္မႏွင့္ 1920×1080 Full HD Resolution ပါ၀င္ေသာ ေၾကာင့္ Resolution မ်ား ေကာင္းမြန္ၿပီးလွ်င္ အေသးစိတ္က်နေသာ 600nits Brightness ရွိေသာ ေၾကာင့္ သာမန္အလင္းရွိေသာ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ေတာင္ ေကာင္းမြန္ စြာျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါမည္။ ထို႔ျပင္ Ulta-Slim 2.1mm bezel အထူႏွင့္ ၇၇.၃% အထိ မ်က္ႏွာျပင္ကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္းက ဖုန္း၏မ်က္ႏွာျပင္အထူကိုနည္းပါး ေအာင္လည္းအေကာင္းမြန္ဆံုးဖန္တီးထားပါသည္။ Zenfone 3 သည္ Pixel Master ၏ေနာက္ဆံုးထြက္ မ်ဳိးဆက္ျဖစ္ေသာ Pixel Master 3.0 ကိုထည့္သြင္း ေပးထားၿပီးလွ်င္ သာမန္စမတ္ ဖုန္းမ်ားထက္ပိုၿပီးသာလြန္ေကာင္းမြန္ေစပါ သည္။ ဖမ္းယူရာတြင္လည္း ျပင္ပမွပံုရိပ္မ်ားအတိုင္း မွန္ကန္စြာျဖင့္ ႐ိုက္ကူး ႏုိင္ၿပီးလွ်င္ 16 MP ကင္မရာထဲတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ Pixel Master 3.0 သည္ F/2.0-aperture Lens ႏွင့္ TriTech auto-Focus ေၾကာင့္ အလွမ္း ကြာေ၀း ေသာ ပံုရိပ္မ်ားကို ၀.၀၃ စကၠန္႔အတြင္း လင္းလင္းရွင္းရွင္းႏွင့္ ၾကည္လင္ ျပတ္သားစြာ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ပါမည္။ Optical ႏွင့္ EIS (Electronic Image Stabilization) မ်ားေၾကာင့္ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ႐ိုက္ကူးရာ တြင္လည္း Color Correction Sensor က ကာလာအေရာင္မွန္ကန္စြာျဖင့္ ပံုရိပ္မ်ားကိုဖုန္းမွ ႐ိုက္ထားသည္ဟုမထင္ရႏုိင္ေလေအာင္ ဖန္တီးထား ျခင္းမွာလည္း PixelMaster 3.0 ၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ တိုးတက္မႈတစ္ခုကို Zenfone 3 တြင္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ Qualcomm 14nm Snapdragon 625 Octa Core Processor ကို စြမ္းအားျမႇင့္တင္အသံုးျပဳထားေသာ စမတ္ဖုန္း တစ္လံုးျဖစ္ၿပီး ပထမဆံုး ေသာ Snapdragon 600 Series ႏွင့္အတူ 14nm ကေနာက္ဆံုးထြက္မ်ဳိးဆက္ျဖစ္ေသာ Qualcomm Snapdragon 617 processor ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈကို ၃၅% အထိသက္သာ ေစေသာေၾကာင့္ ရရွိလာမည့္အက်ဳိးအျမတ္က ဘက္ထရီ ၏ သက္တမ္းကို တိုးပြားၿပီး ၾကာရွည္ခံေစႏုိင္ပါသည္။ Zenfone 3 သည္ Built-in လက္ေဗြစနစ္ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ဖုန္း၏ အေကာင္းဆံုးေနရာအျဖစ္ ေက်ာဘက္ပိုင္း ကင္မရာေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းေပးထားၿပီးလွ်င္ သံုးစြဲသူအေနျဖင့္ ဖုန္းလက္ေဗြ စနစ္ကို ၀.၂၂ စကၠန္႔အတြင္းေကာင္းမြန္စြာဖြင့္ႏုိင္ပါသည္။

<လက္ေဗြရာစနစ္ဆင္ဆာ>

Zenfone 3 ၏ လက္ေဗြရာစနစ္ဆင္ဆာသည္ သံုးစြဲသူအတြက္ သက္ေသာင့္ သက္သာရွိလွေသာ ဖုန္း၏ေက်ာဘက္ မွန္ကူကြက္ေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီးလွ်င္ သံုးစြဲသူကိုသဘာ၀အတိုင္း ဖြင့္လွစ္ေပးပါလိမ့္မည္။ Zenfone 3 ၏ လက္ေဗြ ဆင္ဆာ စနစ္သည္ ၀.၂ စကၠန္႔မွာပင္ ေကာင္းမြန္လ်င္ျမန္စြာျဖင့္ ဖြင့္ႏိုင္ၿပီး လွ်င္ အျခား App တစ္ခုကိုပါ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ေဗြရာ (၅) ခုအထိလက္ေဗြစနစ္ကို စာရင္းသြင္းမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ၿပီး ဆင္ဆာေပၚသို႔ တင္လိုက္သည္ႏွင့္ အလြယ္တကူ ရွာေဖြေထာက္လွမ္းေပးပါလိမ့္မည္။

<Brand New UI>

Interface အသစ္ ZenUI 3.0 Features ႏွင့္အတူ စိတ္ႀကိဳက္ အေကာင္းမြန္ ဆံုးျပဳလုပ္ၿပီး ရွင္းလင္းျမင္သာ၍အသံုး၀င္ ေစမည္ျဖစ္သည္။ Lock Screen တြင္ဆန္းသစ္ၿပီး မ်ားျပားလွေသာ Widget Styles မ်ားအျပင္ အသံုး၀င္လွ ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း မျပတ္တမ္း ေဖာ္ျပေပးျခင္း၊ ဖုန္းအသံုးျပဳသူ၏ ေရာက္ရွိေနေသာ လက္ရွိတည္ေနရာ၏ ရာသီဥတု အေျခ အေနကို animations ျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာျပသေပးပါသည္။ ဖုန္း၏ Wallpapers ကိုလည္း Parallax motion ႏွင့္အတူ Desktop သိမွတ္နားလည္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ App ရွိ Depth of field Blur တြင္ေရးဆြဲသူႏွင့္ အျခား menu မ်ားကို လက္ရွိေနရာမွ အာ႐ံုစုိက္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ၀ါးေပးထားျခင္းတို႔ အျပင္ Zen Motion Touch Gesture သည္ Zenfone 3 ၏ Blank Screen တြင္ စာလံုးေလးမ်ားကို လက္ျဖင့္ေရးသားလိုက္႐ံုျဖင့္ App မ်ားအလြန္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ျဖင့္ ႐ိုးရွင္းစြာဖြင့္လွစ္အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။

<ASUS ZenUI 3.0 on Android 6.0>

Zenfone 3 သည္ Google ၏ ေနာက္ဆံုးထြက္ Android 6.0 (Marshmallow) ကိုထည့္သြင္းေမာင္းႏွင္ေပးထား႐ံု သာမက Zenfone ၏ေနာက္ဆံုးထြက္ ZenUI 3.0 interface ကိုထည့္သြင္းေပးထားေသာေၾကာင့္ Highlight မ်ား ကိုျပသေပး မည့္အျပင္ အျခားေသာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ features ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။

<Deep Trench Isolation (DTI)>

Zenfone 3 တြင္ ထူးျခားသည့္ Sensor ျဖစ္ေသာ Deep Trench Isolation သို႔မဟုတ္ "DTI" ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ ထားပါသည္။ ထို "DTI" မွ ၾကည္လင္ျပတ္သားၿပီး အေကာင္းမြန္ဆံုးႏွင့္ အႏုစိတ္လွေသာ ပံုရိပ္ေကာင္း တို႔ကို ထုတ္လႊင့္ကာ အျခားတစ္ဖက္သို႔ အလင္းေရာင္ စိမ့္ထြက္မႈႏွင့္ အလင္း ၀င္ေရာက္မႈကို အေကာင္းမြန္ဆံုး ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။

<Color Correction Sensor>

ပံုရိပ္မ်ားကို ဖမ္းယူ႐ိုက္ကူးရာတြင္ အ၀ါေရာင္သမ္းမႈကို အလြန္ အမင္းအား ေကာင္းေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပာလဲ့လဲ့ျဖစ္ေသာ ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္း အေရာင္ မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွ အေရာင္မ်ားႏွင့္ ေရာေထြးကာမွန္ကန္မႈ မရွိေသာ အေရာင္မ်ား ကို မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ Zenfone 3 ၏ Color Correction ဆင္ဆာမွ အလင္းအေမွာင္ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ပထမဦးဆံုး အေနျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ၿပီးလွ်င္ ႐ိုက္ကူးလိုက္ေသာ ပံုရိပ္မ်ားကိုလည္း အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိန္ၫွိေပးျခင္းေၾကာင့္ ပံုရိပ္မ်ားမွာ သဘာ၀အေရာင္ အတိုင္း ဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာရလဒ္မ်ားကို ထြက္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။

<32 Second Slow Shutter Mode>

Zenfone 3 ၏ ကိုယ္တုိင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ Manual Creative Controls မ်ားထဲမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ Slow Shutter Mode သည္ ဓာတ္ပံု မ်ားကို ၃၂ စကၠန္႔အတြင္း exposure time ကို ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ ပံုမွန္အား ျဖင့္ အလင္းေရာင္ရရွိမႈအားနည္းေသာအခ်ိန္ ႏွင့္ ညဘက္တြင္အသံုးျပဳ ပါကလည္း ယခု Mode သည္ညဘက္႐ႈခင္း မ်ား႐ိုက္ကူးရာတြင္ သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕လ်ားမႈမရွိေသာ အရာမ်ားကို အလင္း ေရာင္မႈအားနည္းေသာအခ်ိန္တြင္ ႐ိုက္ကူးျခင္းတို႔တြင္ ကိုက္ညီမႈရွိလွပါ သည္။ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ ႐ိုက္ကူး ယူရန္ လႈပ္ရွားမႈမရွိရန္အတြက္ Self-timer ျဖင့္႐ိုက္ကူးျခင္းမွာလည္း အေကာင္းဆံုးနည္း တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပံုရိပ္မ်ားတုန္ခါမႈမွကင္းေ၀းကာ ရလဒ္အျဖစ္ မႈန္၀ါးျခင္းမွ ကင္းေ၀းေစပါသည္။

<16 Megapixel Sony Exmor RS IMX298 ဆင္ဆာ>

Zenfone 3 ၏ ေက်ာဘက္ အဓိကပင္မကင္မရာသည္ Sony ၏ေနာက္ဆံုး ထြက္ 16-Megapixel Exmor RS IMX298 ဆင္ဆာကိုအသံုးျပဳေပးထားပါ သည္။ ထုိ 16-megapixel ကင္မရာ Resolution သည္ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ေစ်းႏႈန္းတူေသာ ဖုန္းမ်ားကိုသာမက အျခားေစ်းျမင့္ထိပ္ပိုင္း ကင္မရာမ်ား ထက္ပင္ေကာင္းမြန္ၿပီး အရည္အေသြးပိုင္းကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိင္ပါသည္။

<4-axis OIS ျဖင့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးျခင္း>

ဓာတ္ပံုမ်ားကို လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္႐ိုက္ကူးရာတြင္ ဖုန္း၏ Shutter Speed ေႏွးေကြးေသာေၾကာင့္ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ ပံုရိပ္မ်ား မထင္မရွားမႈန္း၀ါးေစပါသည္။ Zenfone 3 ၏ Optical Image Stabilization (OIS) စနစ္သည္ ၀င္႐ိုး (၄) ခုပါေသာေၾကာင့္ လက္လႈပ္ရွားျခင္းႏွင့္ အရပ္
(၈) မ်က္ႏွာသို႔ ေရြ႕လ်ားျခင္းကို ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ OIS စနစ္ပါ၀င္ ေသာ ေၾကာင့္ ႐ိုက္ကူးရာတြင္လက္လႈပ္ရွား သြားခဲ့လွ်င္ပင္ သိသာထင္ရွားစြာျဖင့္ ပံုရိပ္မ်ားမထင္မရွားမႈန္၀ါးျခင္းကို အလြန္ နည္းပါးေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ OIS ကင္မရာနည္းပညာသည္လည္း Zenfone 3 ၏ ေစ်းႏႈန္းတန္းတူ၀န္းက်င္တြင္ ရွိေသာဖုန္းမ်ား အထဲတြင္ လြန္မွရွားပါးစြာပါ၀င္ေသာ ကင္မရာ Feature တစ္ခုျဖစ္သည္။ OIS ကင္မရာနည္းပညာသည္ပင္လွ်င္ သာမန္ ကင္မရာမ်ား ထက္ ၃ ဆ Shutter အဖြင့္အပိတ္လ်င္ျမန္စြာျဖင့္ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ပါသည္။

♥-axis EIS ျဖင့္ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးျခင္းနည္းပညာ>

Zenfone 3 တြင္ပါ၀င္ေသာ Electronic Image Stabilization (EIS) စနစ္သည္ ဗီဒီယိုမ်ားကိုလက္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ ႐ိုက္ကူးရာတြင္ပင္ ပံုရိပ္မ်ားကိုတည္တည္ ၿငိမ္ၿငိမ္႐ိုက္ကူးႏိုင္ပါသည္။ ထိုစနစ္ႏွင့္သည္ပင္လွ်င္ ပံုရိပ္မ်ားကို အလို အေလ်ာက္ျဖင့္ ပံုရိပ္မ်ားကို အားအေကာင္းဆုံးႏွင့္ ၾကည္လင္ျပတ္သားကာ တည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ ႐ိုက္ကူးႏုိင္ပါသည္။

<ASUS PixelMaster 3.0>

Pixel Master 3.0 သည္ Zenfone 3 မ်ဳိးဆက္တြင္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုျဖင့္ ပါ၀င္ ေသာအမ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္ ေရွ႕ေျပးေသာ Hardware နည္းပညာတို႔ကိုေပါင္းစပ္ထားၿပီး အေတြ႕အႀကံဳျပည့္၀ ေကာင္းမြန္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ထားၿပီးလွ်င္ နမူနာအခန္းတြင္ အေသးစိတ္ ဖန္တီးထားၿပီးလွ်င္ ASUS Software Tuning ႏွင့္ Tweaks ႏွစ္မ်ဳိးလံုး ကိုလည္း ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment