♪ " ေက်ာင္းစာသင္ခန္းထဲမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္တဲ့ နည္းပညာရပ္မ်ား " ေဆာင္းပါးရွင္ - မိုးမခ ♫


ယေန႔ေက်ာင္းသင္ခန္းစာေတြမွာ သင္ၾကားျပသပုိ႔ခ်ေနတဲ့ အုိင္တီေခတ္ရဲ႕ နည္းပညာရပ္ေတြ ဟာ တစ္ေန႔ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ ႐ိုးအီလာဖြယ္ရာရွိသလုိ တခ်ဳိ႕ေသာ နည္းပညာေတြဟာ သင္ၾကားမႈသေဘာအရ ၿငီးေငြ႕လာၿပီး ထပ္တလဲလဲျပဳလုပ္ရတဲ့ အေလ့အထေတြေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြအဖုိ႔ စိတ္ပ်က္လာဖြယ္ရာ ရွိပါတယ္။

ေက်ာင္းသင္နည္းပညာဆုိင္ရာ သံုးသပ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ေလ့လာစူးစမ္းမႈမ်ားအရ ေနာင္လာမယ့္ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ကာလအတြင္းမွာ လက္ရွိဟက္ဒ္၀ဲနဲ႔ လုပ္ကိုင္ပံုနည္းစနစ္ေတြဟာ သူတုိ႔စကား အရေျပာရရင္ ဖံုတက္လာၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။


တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ လာမယ့္ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္က်ရင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနတဲ့ ေက်ာင္းစာ သင္ခန္းထဲက နည္းပညာမ်ဳိးနဲ႔ အလားသဏၭာန္တူတဲ့ နည္းပညာမ်ဳိးေတြကို ေက်ာင္းေတြမွာ ဆက္ၿပီးသံုးစြဲလိုတဲ့ဆႏၵေတြ မရွိၾကေတာ့ဘူးလုိ႔ စစ္တမ္းေကာက္ရာမွာ အေျဖထြက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 


Campus Technology's 2016 ရဲ႕ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္ၾကားမႈေလ့လာ ဆန္းစစ္ေရးအဖြဲ႕ ရဲ႕ တုိင္းျပည္တစ္ခုလံုးမွာ သင္ၾကားေနတဲ့ နည္းပညာမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စူးစမ္းေလ့လာၾကည့္ရာမွာ ေက်ာင္းသင္ခန္းေတြဆီက ထြက္ေပၚလာတဲ့လိုလားခ်က္နဲ႔ မလိုလားမႈေတြ၊ အနာဂတ္မွာ ပိုမိုလိုအပ္ လာႏိုင္မယ့္အရာေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာေမးျမန္းစံုစမ္းၿပီးေနာင္ တစ္ခ်ိန္မွာ ရပ္ဆိုင္းသြားဖြယ္ရာရွိတဲ့ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားနဲ႔ နည္းစနစ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္နည္းေတြကို ပြင့္လင္းစြာ သံုးသပ္ခန္႔မွန္းခဲ့ၾက တာ ျဖစ္ပါတယ္။


ဒီလို ေလ့လာစူးစမ္းၾကည့္ရာမွာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ မ်ားစြာပါ၀င္တဲ့ လူေပါင္း ၄၀၈ ဦးကို တီးေခါက္စံုစမ္းၾကည့္တဲ့အခါ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက လက္ရိွဒက္စေတာ့ကြန္ပ်ဴတာေတြဟာ ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ၾကာရင္ ေက်ာင္းေတြမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ 


နည္းပညာသေဘာအရ ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားႏုိင္တဲ့နည္းပညာ အမ်ဳိးအစားဟာ လက္ေျပာင္း လက္လႊဲျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ လူႏွစ္ေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္ဟာ လာမယ့္အနာဂတ္ကာလမွာ Clickers ကုိသာ ပိုမိုဦးစားေပးလာဖြယ္ရာရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း စစ္တမ္းသေဘာအရေတာ့ အားရဖြယ္မရွိေသးဘဲ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကသာ ေထာက္ခံတဲ့သေဘာ ရွိပါတယ္။
မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ ဒက္စေတာ့ကြန္ပ်ဴတာေတြဟာ အကယ္၍ ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္ဆုိတဲ့ကာလ အတြင္းမွာ ေက်ာင္းသင္ခန္းေတြကေန ကြယ္ေပ်ာက္သြားမယ့္ စာရင္းထဲမွာ ၅ ခုေျမာက္ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။


လာမယ့္ အနာဂတ္ကာလရဲ႕ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းတြင္းဆုိင္ရာ နည္းပညာမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ ေပါ့ပါးလြယ္ကူတဲ့ ဒီဗိုက္မ်ားနဲ႔ အက္ပ္ေတြကို အသံုးျပဳတဲ့ သင္ၾကားမႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာဖြယ္ရာရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒါဟာ အေသအခ်ာလို႔ေတာ့ ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ လက္ရွိအသံုးျပဳေနတဲ့ ဟက္၀ဲေတြ၊ ေဒတာေတြနဲ႔ အက္ပလီေကးရွင္းေတြရဲ႕အေပၚမွာလည္း မူတည္ေနပါတယ္။ သူတုိ႔အဖုိ႔ လြယ္ကူ အဆင္ေျပတဲ့အရာေတြဟာ က်န္ႏုိင္ၿပီး သူတို႔အတြက္ အဆင္မေျပဘူးလုိ႔ ထင္တဲ့အရာေတြဟာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမယ့္သေဘာပါ။


ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ႀကိဳးမဲ့သတင္းေပးပို႔မႈလုိဟာမ်ဳိး၊ အခ်က္အလက္သို ေလွာင္ထားႏုိင္တဲ့ ေနရာလပ္ေတြနဲ႔ အျခားေသာ အလားတူ စြမ္းရည္မ်ဳိးရွိတဲ့အရာ၀တၳဳေတြအေပၚမွာ ကန္႔သတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္လာဖြယ္ရာရွိပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြ ဟာ ၀ိုင္ယာႀကိဳးနဲ႔ ေကဘယ္ႀကိဳးလိုင္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ကြန္ရက္လုပ္ငန္းမ်ဳိးေတြနဲ႔ သေဘာသဘာ၀ခ်င္းတူညီတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။


ဒီေနရာမွာ သင္ၾကားမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ ဒီဗိုက္ေတြသာမက သင္ၾကားရာမွာ အခက္ အခဲရွိႏုိင္တဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးေတြလည္း အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ဖယ္ရွားသုတ္သင္လာမယ့္သေဘာ လည္းရွိပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ေဖာ္ျပရမယ္ဆုိရင္-
 

(၁) မေရမတြက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားလြန္းတဲ့ သခ်ၤာကိန္းဂဏန္းမ်ား၊
 

(၂) လက္ေတြ႕မရွိတဲ့အြန္လုိင္းေပၚက သ႐ုပ္ျပဓာတ္ခြဲခန္းဆုိင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊
 

(၃) ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြက ေရာင္းတဲ့သုေတသနလုပ္ထားတဲ့ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊
 

(၄) ေက်ာင္းေတြမွာ အက္ပ္ေတြေဖာင္းပြေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲသူေတြက ျပဳလုပ္ေနတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြက စာသင္ခန္းတြင္းမွာ အက္ပ္ေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၅) အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အေျခအေနမ်ဳိးေတြဟာ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေပၚေနေစကာ ေက်ာင္းေတြမွာ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္ၾကားမႈေတြဟာ အနာဂတ္ပညာေရးေလာကမွာ အေရးပါတဲ့အဆင့္မွာ ရပ္တည္ ေနဦးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ပညာရွင္ေတြက ေျပာဆုိလ်က္ရွိပါတယ္။ 


(၆) ပညာရွင္မ်ားစြာကေတာ့ လာမယ့္အနာဂတ္မွာ ပိုမိုႀကီးထြားက်ယ္ျပန္႔လာႏုိင္တဲ့ နည္းပညာ ႏွစ္ရပ္က အျခားေသာနည္းပညာေတြအေပၚ ပိုမိုလႊမ္းမိုးလာႏုိင္ေၾကာင္း စိတ္ကူးအိပ္မက္ မက္ေနၾကတယ္လို႔ဆုိပါတယ္။ ဒီနည္းပညာႏွစ္ရပ္ကေတာ့ ပံုရိပ္ေရာင္နည္းပညာနဲ႔ သံုးဖက္ျမင္ နည္းပညာတုိ႔ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သံုးဖက္ျမင္နည္းပညာမွာ စကင္ဖက္ျခမ္း၊ ပံုႏွိပ္ျခင္းနဲ႔ ဒီဇိုင္းပံုစံထုတ္လုပ္မႈစတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ဟာ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနၾကဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကပါတယ္။


(၇) ေက်ာင္းသင္ခန္းေတြထဲမွာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေတြးေခၚႀကံစည္မႈေတြဟာ ႀကီးထြားက်ယ္ျပန္႔ လာသလုိ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ စုေဆာင္းရာမွာ ေမာင္းသူမဲ့ ယာဥ္ေတြကုိအသံုးျပဳၿပီး ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕လက္ထဲမွာ မ်ားျပားျပြတ္သိပ္ေနတဲ့ ဒီဗိုက္နဲ႔အက္ပ္ေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။


(၈) နည္းပညာေတြကို ရယူရာမွာ အခ်ိန္ကာလမူေဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိဖို႔လုိအပ္ၿပီး အျခားေသာ နည္းပညာရပ္ေတြကိုလည္း အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္းမွာ ျပည့္စံုစြာရရွိဖို႔ ပိုမိုႀကိဳးပမ္းလာရမယ့္ သေဘာရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မိုဘုိင္းဒီဗိုက္ေတြ၊ အျခားေသာလူမႈေရး မီဒီယာေတြ ကလစ္ကာေတြ ဟာ ေလ့လာဆည္းပူးမႈအတြက္ စီမံခန္႔ ခြဲေရးစနစ္ေကာင္းေတြကို ပိုမိုတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


(၉) ပညာရွင္တစ္ဦးရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္အရ ယခင္နဲ႔ ယခုကာလအတြင္းမွာ နည္းပညာဆိုင္ရာ တည္ဆာက္မႈေတြဟာ အားလံုးပင္တန္ဖုိးရွိတဲ့ အရာေတြျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္းရွိသေလာက္ အေပၚမွာ မွီခိုအားထားေနရေၾကာင္း၊ နည္းပညာဆုိတာ ဘယ္အခါမွ် ၿပီးျပည့္စံုသည္ဟူ၍ မရွိေၾကာင္း၊ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနေသာ အရာေတြကို တိတိက်က် သက္ေသအေထာကအထားနဲ႔ ထုတ္ျပရတာ ခက္ခဲေၾကာင္း၊ နည္းပညာသစ္ဟာ အမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရလဒ္တန္ဖုိး ဘယ္မွ်ေပးႏုိင္ သည္ကို သံုးသပ္အကဲျဖတ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါပညာရွင္က ေျပာဆုိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။


(၁၀) သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ နည္းပညာေတြကို ေကာလိပ္တကၠသိုလ္ေတြအတြက္ ထိုက္သင့္တဲ့ သင္ၾကားမႈႏႈန္းထားေတြကို ဘယ္ပံုဘယ္နည္းသတ္မွတ္ၿပီး ဘယ္တုိင္းအတာအထိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ရ မယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကို စဥ္းစားသံုးသပ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးပါေမာကၡတစ္ဦးက ေထာက္ျပေျပာ ဆုိခဲ့ပါတယ္။


ပညာေရးမွာ သမား႐ိုးက် ေလ့လာသင္ၾကားမႈကိုလည္း အေလးထားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေရး အသားမွန္ကန္မႈ၊ အစဥ္အလာအရ တြက္ခ်က္ရတဲ့ သခ်ၤာသေဘာနဲ႔ နည္းပညာမပါဘဲ စဥ္းစား ေတြးေခၚတတ္မႈေတြဟာ ပစ္ပယ္လုိ႔မရေသးေၾကာင္း ေလ့လာသင္ၾကားမႈသေဘာမွာ ဘ၀၏အစိတ္ အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္၍ တစ္ဦးခ်င္းထူးခြၽန္တဲ့ ပညာေရးမ်ဳိးကုိလည္း အားေပးျမႇင့္တင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၎င္းက ေျပာဆုိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။


နည္းပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ယခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးကေန သံုးသပ္႐ႈျမင္ၾကသလို နည္းပညာကုိ ပုိမိုသင္ၾကားအားေပးၿပီး ေလ့လာဆည္းပူးမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ ေျပာဆုိမႈေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမႈနဲ႔ ေရးသားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာကို ဘယ္လုိအသံုးျပဳရတယ္ဆုိတဲ့ သင္ၾကားမႈေတြကို ပုိၿပီးအားေပးအားေျမႇာက္ျပဳလိုတဲ့ သေဘာရွိပါ တယ္။


ေလ့လာသင္ၾကားမႈ သေဘာကုိ လက္ေတြ႕က်က်အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမယ္ဆုိရင္ နည္းပညာေတြ ရဲ႕ သဘာ၀ကုိစဥ္းစားေတြးေခၚတတ္မႈ၊ ေ၀ဖန္သံုးသပ္တတ္မႈ၊ သိျမင္နားလည္မႈနဲ႔ လက္ေတြ႕ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈေတြဟာ ပိုၿပီးအေရးပါတဲ့ သင္ၾကားမႈမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ေသာ ပညာရွင္ေတြက ေထာက္ျပၾကတာျဖစ္ပါတယ္။


မည္သို႔ပင္ဆုိေစ ဒီကေန႔ေက်ာင္းစာသင္ခန္းေတြထဲမွာ လက္ရွိသင္ၾကားေနတဲ့ နည္းပညာရပ္ မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ ညီတဲ့ နည္းပညာမ်ဳိးေတြသာ ပိုမုိအသံုး၀င္လာဖြယ္ရာရွိၿပီး လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ နည္းပညာေတြဟာ တျဖည္းျဖည္း ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal


<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 

www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment