မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဓာတ္ပံုေတြကို ျပဳျပင္ႏိုင္တဲ့ - Real Rage 5.965 APK

မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဓာတ္ပံုေတြကို ပံုစံေပါင္းမ်ားစြာလက္ေတြ႔ ျပဳျပင္ႏိုင္သံုး ေဆာ့လ္ဝ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းထဲမွာရွိတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြကို ရယ္စရာ ေကာင္းေသာပံုစံ ေနာက္ျပီး ထူးျခားေသာပံုစံေတြကို အစားထိုး နိုင္တဲ့ Application ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာပံုစံေတြ ဆံပင္ အေရာင္ ေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ ဖိုင္ဆုိဒ့္ကေတာ့ 7.87MB ျဖစ္ျပီး Android OS 2.3 အထက္ဖုန္းမ်ားမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ 0 comments:

Post a Comment