ဖုန္းေတြကို အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ Root ႏိုင္တဲ့ KingRoot apk 4.9.7.152 ေနာက္ဆံုးထြက္


Android 6.0 အထိ အသံုး ျပဳထားေသာသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပစြာျဖင့္ Root ေဖာက္ႏိုင္တဲ့ KingRoot ေနာက္ဆံုး version 4.9.7.152 ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာင္ေလးနဲ႔ Root လုပ္တဲ့အခါ ကြန္ပ်ဴတာမလိုပါဘူး။ Security ေတာ္ေတာ္ျမင့္တဲ့ Android ဖုန္းေတြကိုေတာင္ လြယ္လြယ္နဲ႔ Root ေဖာက္ေပးႏိုင္ၿပီး SuperUser ကိုလည္း အမွန္ကန္ဆံုးနဲ႔ error ကင္းေအာင္ ထည့္ေပးထားတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ 


0 comments:

Post a Comment