♪ “Wave Money မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မုိဘုိင္းေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈကို ေျပာင္းလဲေပးမည္” ♫


Wave Money သည္ ျမန္မာ့ ဗဟိုဘဏ္၏ မိုဘိုင္းေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ကိုပထမဆုံးရရိွထားေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္ၿပီး Wave Money ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၁၆၀) တြင္ Wave ဆိုင္ေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ထားရွိၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး Wave Money ကုိအသံုးျပဳ၍ စိတ္ခ်ယံု ၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ကာ Wave Money သည္ ျမန္မာ့ဗဟိုဘဏ္၏ ပထမဆံုး မိုဘိုင္းေငြေရး ေၾကးေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ရရွိခဲ့ သည္ဟုသိရသည္။ ျမန္မာ့ဗဟို ဘဏ္၏ Deputy Governor ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ေစာဦးမွ “ျမန္မာ့ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမယ့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က႑ေတြ ပိုၿပီး အားေကာင္းလာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ မိုဘိုင္းေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ ပါတယ္။

ဒီစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို အစိုးရကခ်မွတ္ထားတ့ဲ ဆင္းရဲမဲြ ေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး မူ၀ါဒနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ ထုတ္ျပန္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ပိုမို ေကာင္းမြန္တ့ဲ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မ တို႔အေနန႔ဲ Wave Money ကို ပထမဆုံးအျဖစ္ ျမန္မာ့ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ မိုဘိုင္း ေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ေပးအပ္ ခြင့္ရလ႔ို ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

Wave Money ၏ CEO ျဖစ္သူ Brad Jones မွလည္း “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရ ၂၀%သာ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈကို ရရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ Wave Money ရဲ႕အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေငြေၾကး လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ရင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ လူမူေရးလုပ္ငန္း မ်ားမွာ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ား ရရွိေစႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားက ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ ခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လူတစ္ဦးခ်င္းကို ၀င္ေငြစီမံခန္႔ခြဲဖို႔နဲ႔ မ်ားျပားတဲ့ ေငြစာရင္းေပးေခ်မႈ ေတြကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အကူအညီေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ဒါ့အျပင္ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး မ်ားလုပ္ငန္းေတြမွာပါျပန္လည္ ကယ္ဆယ္ႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း ကူညီ ေပးမွာပါ။ Wave Money က ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈကို မရရိွေသး တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာပါ”ဟုေျပာသည္။

Wave Money သည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ တယ္လီေနာ၏ ကြန္ရက္ ျဖန္႔ခ်ိမႈႏွင့္အတူ ေနရာအမ်ားစုတြင္ မ်ားျပားလွသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထားရွိၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားထံ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ Wave Money သုံးစဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ျခင္းမရိွဘဲ ေငြကုန္ ေၾကးက် သက္သာသည့္ မိုဘိုင္းေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈကို အဆင္ေျပေျပသံုးစြဲေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါမွာ Wave Money ႏွင့္ ေငြလႊဲႏိုင္႐ံုသာမက ဖုန္းေဘပါ ျဖည့္ႏိုင္ၿပီဟုလည္း သိရသည္။

Wave Money အေၾကာင္း အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Wave Money ၏ Official Facebook page ျဖစ္ေသာ https://www.facebook.com/WaveMoney ႏွင့္ www.wavemoney.com.mm တြင္ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ အျမင့္မားဆံုး ဘဏ္လံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား၊ သံုးစြဲသူမ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ Wave Money ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အျမင့္မားဆုံးဘဏ္လုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ား၊ ျမင့္မားေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုးလံုၿခံဳ ေရးစနစ္မ်ားျဖင့္ သိမ္းဆည္းေပးထား သည္ဟုဆိုသည္။ Wave Money ၏ customer service center မ်ားမွလည္း ၂၄ နာရီ၊ ၇ ရက္ ပတ္လံုး၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္ ဟုလည္း သိရသည္။

ေကာင္းျမတ္ရာ

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 


www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment