♪ " တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိိဳးလာတဲ့ အြန္လိုင္းေပၚက ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈ App မ်ား " ♫


ေဆာင္းပါးရွင္ - မုိးမခ

အိုင္တီေလာကႀကီးမွာ ဒီကေန႔ အင္တာနက္ကြန္ရက္ေတြကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး အသံုးခ်ေနၾကတဲ့ လူေပါင္းတစ္သန္းေက်ာ္ေလာက္ဟာ ဘာသာရပ္တစ္ခုကုိ သိရွိနားလည္ႏုိင္ဖုိ႔ နည္းပညာေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲအသံုးခ်ရာမွာ သူတုိ႔အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။
ဒီလုိျဖစ္လာပံုကုိ ေလ့လာစူးစမ္းၾကည့္တဲ့အခါ App မ်ားကို အေျခခံတဲ့ ေလ့လာဆည္းပူးမႈဟာ သူတုိ႔အတြက္ မ်ားစြာတုိးတက္မႈျဖစ္ေစၿပီး ဒီ App ေတြဟာ သာမန္သမား႐ိုးက်နည္းလမ္းမ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး လူသိမ်ား ထင္ရွားတ့ဲ App ေတြကို သံုးလာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကမၻာေက်ာ္လူမႈေရး ဝက္ဘ္ဆိုက္ႀကီးျဖစ္တဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ဟာ ဒီကေန႔ အသံုးျပဳေနသူေပါင္း ၁.၆ ဘီလီယံအထိ ရွိေနၿပီး ကမၻာ့လူဦးေရရဲ႕ ေလးပံုတစ္ပံုေလာက္ပမာဏကုိ ယူထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့လူဦးေရဟာ ၇.၂ ဘီလီယံရွိၿပီး အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္သံုးစြဲသူေပါင္းဟာ ၃.၃ ဘီလီယံ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဖ့ဘြတ္ဝက္ဘ္ဆိုက္ႀကီးကို အသံုးျပဳေနသူေပါင္းဟာ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ ထက္ဝက္ခန္႔ရွိေနျခင္းဟာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။
အင္တာနက္ရဲ႕ ဘီလူးႀကီးတစ္ေကာင္လုိ႔ဆုိႏုိင္တဲ့ ဂူးဂဲလ္ဟာ တစ္ေန႔ကို စူးစမ္းရွာေဖြသူေပါင္း ၄ ဘီလီယံခန္႔အတြက္ စူးစမ္းေမးျမန္းမႈေတြကုိ ရွင္းလင္းျပန္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔ မိမိတို႔ရဲ႕သတင္းအခ်က္အလက္ေခတ္ႀကီးဟာ ဆက္သြယ္မႈလုပ္ငန္းေတြ ျမင့္မားတုိးတက္လာတာနဲ႔အမွ် တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈ အတုိင္းအတာဟာ စြမ္းရည္တစ္ခုအထိ တိုးတက္မႈျမင့္မားလာမႈသေဘာကုိ ပုိမိုလက္ခံယုံၾကည္လာရမယ့္ အေျခအေနတစ္ရပ္အထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီလို႔ ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။
၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ရွာေဖြစူးစမ္းသံုးစြဲလာၾကတဲ့ လူဦးေရဟာ ႏွစ္ရက္ၾကာတိုင္း ေလးဘီလီယံခန္႔ အထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့တာ အေတာ္ၾကာပါၿပီ။ ဒီအေရအတြက္ဟာ တခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားအဖုိ႔ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္တာျဖစ္လုိ႔ မူလအေျခခံထားတဲ့အမည္စာရင္းနဲ႔ တျခားဆက္စပ္ႏုိင္ေျခရွိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြေပၚမွာ အမွီျပဳေကာက္ယူထားတဲ့ စာရင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွ် ႀကီးမားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ စုေဆာင္းျဖန္႔ေဝႏိုင္ျခင္းဟာ လူသားေတြရဲ႕ အသိဥာဏ္ပညာ ဗဟုသုတ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ စုေဆာင္းသိုေလွာင္ထားႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားလွတဲ့ ဦးေႏွာက္ဘဏ္တိုက္ႀကီးတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာ ဂူးဂဲလ္နဲ႔ ေဖ့ဘြတ္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ျမန္သလဲဆိုရင္ လူသားတုိ႔ရဲ႕ အသက္႐ႈႏႈန္းတမွ် ျမန္ဆန္တဲ့ႏႈန္းထားနဲ႔ လူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္မွန္သမွ်၊ အမည္နာမအမ်ဳိးမ်ဳိး သတင္းအခ်က္အလက္ လက္ခံပိုင္ဆိုင္ထားမႈနဲ႔ သံုးစြဲသူေတြအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈေတြကို ဝက္ဘ္ဆိုက္ႀကီးႏွစ္ခုက ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေပးေနရတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလုိေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေပးေနရျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေျခခံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ႀကီးႏွစ္ခုက ဆိုပါတယ္။ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈထုတ္လုပ္မႈကုိ ေကာင္းစြာစီစဥ္ၾကပ္မတ္ႏုိင္ျခင္းဟာ အေရးပါတဲ့အခ်က္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ႏို္င္မွလည္း ဒီလိုကြန္ရက္ဆက္သြယ္မႈလုပ္ငန္းႀကီးဟာ ကမၻာ့အဆင့္အတန္းကို လက္လွမ္းမွီႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း။
ဝက္ဘ္ဆိုက္ႀကီးေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ေကာင္းစြာ သံုးသပ္မွန္းဆႏုိင္စြမ္းရွိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ လူအမ်ားရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္အာသီသေတြကို သိေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနတဲ့ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ ေယဘုယ်လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ေကာင္းစြာပညာေပးျဖန္႔ေဝႏိုင္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔လုိအပ္ဆႏၵမ်ားနဲ႔ ျပည့္စံုလာေအာင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ Babbel ကုမၸဏီရဲ႕ ဘာသာစကားကြၽမ္းက်င္သူေတြဟာ ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ေလ့လာဆည္းပူးေနသူေတြအတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူၿပီး ထိေရာက္မႈရွိတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ လူတိုင္းအတြက္ လက္ခံႏိုင္ေလာက္တဲ့ ပုိ႔ခ်နည္းေတြကုိ အသံုးျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ ကိုးႏွစ္ေလာက္အတြင္းမွာ ဘာသာစကားေပါင္း ေလးရာေက်ာ္ကုိ ဝက္ဘ္ဆိုက္ႀကီးေလးခုက ဦးေဆာင္ၿပီး သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ အမ်ားအျပားကုိ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ လုပ္ကုိင္လာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ကုိင္ရာမွာ ဘာသာစကားေပါင္း မ်ားစြာကြၽမ္းက်င္တဲ့ပညာရွင္ေတြ၊ သင္တန္းဆရာေတြ၊ ဘာသာစကားအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေပါင္းစပ္စီစဥ္သူေတြ စတဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ေပါင္းမ်ားစြာပါဝင္ၿပီး သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြ သင္ၾကားမႈနည္းလမ္းေတြကုိ စုစည္းေပါင္းစပ္ ဖန္တီးလုပ္ကိုင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အင္တာနက္ကြန္ရက္ႀကီးေပၚကေန ဘာသာစကားမ်ဳိးစံုကုိ ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ သင္ၾကားရလြယ္ကူေအာင္ သင္တန္းလမ္းၫႊန္ေတြ၊ သင္႐ိုးေတြကို စုစည္းဖန္တီးရာမွာ အေျခခံအက်ဆံုး ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေနတဲ့ အဓိကႏိုင္ငံ ၇ ႏုိင္ငံမွ ဘာသာစကားမ်ဳိးရင္းေတြအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄ ႏိုင္ငံမွ ဘာသာစကား ၁၄ မ်ဳိးကို ေလ့လာဆည္းပူးသူေတြအတြက္ သင္႐ိုးမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘာသာစကားေတြဟာ ကမၻာေပၚက ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၈ ႏိုင္ငံက ဘာသာစကားေလ့လာလိုသူေတြအတြက္ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေလာက္တဲ့ စီစဥ္ဖန္တီး တီထြင္ထုတ္လုပ္ေရးဆြဲထားတဲ့ ဘာသာစကားသင္႐ိုးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
Babbel ဟာ မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာဘာသာစကားကုိ ေရြးခ်ယ္သင္ယူဖုိ႔ ဖန္တီးေပးထားတဲ့အတြက္ လူတစ္သန္းေက်ာ္ဟာ ဒီဘာသာစကား သင္တန္းေတြမွာ ေန႔စဥ္သင္ၾကားပို႔ခ်ေနသလုိ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ဘာသာစကား သင္တန္းသားေတြဟာလည္း တိုးတက္မ်ားျပားလာတာျဖစ္ပါတယ္။ Babbel ရဲ႕ Apps ေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းလူသိမ်ားလာသလို ဒီလုိဘာသာစကားေတြကို အြန္လိုင္းေပၚကေန သင္ၾကားဖုိ႔ ဆြဲေဆာင္ထားတဲ့ အေၾကာင္းငါးရပ္ဟာ အခုလို ျဖစ္ပါတယ္။
ပထမအေၾကာင္းကေတာ့ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕နားက ခ႐ုဇ္ဘတ္ၿမိဳ႕မွာ ဘာသာစကားကြၽမ္းက်င္တဲ့လူေတြ စုေဝးမိျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ဘာသာစကားေပါင္း ၉၈ မ်ဳိးကုိ ေပါင္းစပ္စုစည္းရာမွာ အလြန္ကြၽမ္းက်င္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ ဘာသာစကားပညာရွင္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အီတလီဘာသာစကားကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးဟာ အင္ဒိုနီးရွားသင္တန္းသားတစ္ဦး ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မယ္ သင္႐ိုးဒီဇိုင္းကို ေရးဆြဲႏိုင္စြမ္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔အတူပင္ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္နာတစ္ဦးဟာ ဘာသာရပ္ ၇ မ်ဳိးေလာက္ကုိ ေဒသရဲ႕ သြင္ျပင္လကၡဏာေတြ ေပၚလြင္ေအာင္ ေရးဆြဲထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကုိစုစည္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုကို ေရာေမႊတီထြင္ဆန္းသစ္ထားတဲ့ အင္တာနက္ဘာသာစကားဆုိင္ရာ သင္ၾကားမႈ အရည္အေသြးသစ္ေတြကုိ ေခတ္မီကြန္ရက္စနစ္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ထြက္ေပၚလာတဲ့နည္းပညာတစ္မ်ဳိးလို႔ဆုိရင္လည္း ရႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယအေၾကာင္းကေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈသေဘာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Apps ေတြကို အေျခခံထားတဲ့ ေလ့လာဆည္းပူးသူေတြအတြက္ ေခတ္နဲ႔အမီ အၿပိဳင္အဆုိင္သင္ၾကားရယူႏုိင္မယ့္ စမတ္ဖုန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြကိုကိုင္ေဆာင္ၿပီး အင္ျပည့္အားျပည့္နဲ႔ ဘာသာစကား ဝကၤပါႀကီးထဲကုိ လွည့္လည္ရွာေဖြသြားလာရင္း မိမိတို႔လိုရာ ဘာသာစကား Apps ေတြကို တစ္ေနကုန္ေရြးခ်ယ္ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ Babbel က စီစဥ္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လုိင္းေပၚကေန ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ ဘာသာစကား Apps ေတြပါ ေနာက္ဆံုးကာလအေျခအေနေတြအထိ ျပည့္စံုေအာင္ပါဝင္ေနၿပီး ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ေပါင္းစည္းေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ရာမွာ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ရွိေနတတ္ၿပီး ဂ်ာမန္လို ျပင္သစ္လို ဘာသာစကားေတြရဲ႕ အသံထြက္ဟာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိအခက္အခဲျဖစ္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို Babbel ဟာ ေကာင္းစြာေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
တတိယအေၾကာင္းကေတာ့ ဘာသာစကား ေလ့လာဆည္းပူးသူေတြရဲ႕ က႑ျဖစ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ဘာသာစကား ေလ့လာဆည္းပူးမႈဟာ ထူးျခားတဲ့အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း မိမိရဲ႕ မူလဘာသာစကားကုိ ေျပာဆုိႏုိင္စြမ္းမရွိဘဲ အျခားဘာသာစကားမ်ားကိုသာ ေျပာဆုိတတ္တဲ့အတြက္ မူလဘာသာစကားကုိ Babbel ကေနတစ္ဆင့္ ျပန္လည္သင္ယူေနရတာျဖစ္ပါတယ္
ဒီလုိလူေတြဟာ မိမိေနရင္းႏိုင္ငံကေန တျခားေသာတိုင္းျပည္ေတြကို အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ိဳးနဲ႔ ေရာက္ရွိသြားၾကၿပီး ျပင္ပဘာသာစကားမ်ားနဲ႔သာ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္သြားၾကတဲ့အတြက္ မိမိတုိ႔ရဲ႕မူရင္းဘာသာစကားကုိ အင္တာနက္အြန္လိုင္းေပၚမွာ ျပန္လည္သင္ၾကားရယူေနသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေသာဘာသာစကား သင္ၾကားသူေတြကေတာ့ ျပည္ပကို ခရီးထြက္တဲ့အခါ အဆင္ေျပေအာင္ သင္ၾကားၾကတာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ဘာသာစကား သင္ၾကားရာမွာ တတ္ေျမာက္လြယ္တဲ့အတြက္ အခ်င္းခ်င္းစိန္ေခၚၿပိဳင္ဆုိင္မႈေတြလည္း လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ Babbel အေန ဘာသာစကား သင္ၾကားသူမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးထားႏိုင္တဲ့ ရလဒ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းတရားတစ္ခုကေတာ့ Babbel ရဲ႕ မဂၢဇင္းထုတ္ ေဝမႈျဖစ္ၿပီး ဒီမဂၢဇင္းမွာ ဘာသာစကားသင္ၾကားသူေတြ စိတ္ဝင္စားမယ့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ အစီအစဥ္ေတြ၊ ပညာေပးေဆာင္းပါးေတြ အႏုပညာ လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ဗီဒီယုိေခြေတြ စတဲ့ ဘာသာစကားအလုိက္ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ေခါင္းစဥ္မ်ားေပးထားၿပီး ႏွစ္သက္ရာဘာသာစကားကုိ ေရြးခ်ယ္ေလ့လာႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။ Babbel ဘာသာစကားပညာရွင္ ၁၃ ဦးက ဘာသာစကားေပါင္း ၆ မ်ဳိးနဲ႔ မဂၢဇင္းမွာ ေရးသားေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေနာက္ဆံုးေဖာ္ျပလိုတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ အြန္လိုင္းေပၚကေန ဘာသာစကား သင္ၾကားမႈကဲ့သုိ႔ေသာ ပညာေပးအစီအစဥ္ေတြကုိ ယခုထက္ ပိုမုိေခတ္မီတိုးတက္လာေအာင္ ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း Babbel က ရည္မွန္းထားပါတယ္။ ဒီကေန႔ေခတ္ဟာ AI ေတြ VR ေတြ စုတဲ့ သိပၸံပညာရဲ႕ စိတ္ကူးယဥ္မႈေတြဟာ လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ ေပၚလာေနၿပီျဖစ္လို႔ အသိပညာေပးမႈဆိုင္ရာ နည္းပညာေတြကုိလည္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈေတြ ေပၚေပါက္လာၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္း Babbel အေနနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေခတ္ႀကီးထဲမွာ ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈကို ေခတ္မီမိုဘိုင္းပစၥည္းေတြနဲ႔ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္နဲ႔ ပိုမိုတိုးတက္ေခတ္မီတဲ့ Autodidactic နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳၿပီး ေရွ႕အနာဂတ္မွာ ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈကုိ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ေဆာင္လာဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း တင္ျပလို္က္ရပါတယ္။NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal

<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment