ဖုန္းျဖင့္ Converter Format အေကာင္းဆံုးႏွင့္ Editingအေကာင္းဆံုး ျပဳလုပ္ရန္-VidSoftLab Video Converter version 1.3.1 APK


ဖုန္းအသံုးျပဳထားသူမ်ားအတြက္ ဗီြဒီယို မ်ားစြာကို Format Converter ျပဳလုပ္ျခင္း, Editing ျပဳလုပ္ျခင္း အစရွိေသာ္ ဗီြဒီယို ပုိင္ဆုိင္ကို ျပဳျပင္ႏိုင္တဲ့ Application ေကာင္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ေကာင္ေလးကေတာ့ တစ္ျပဳလုပ္ရတြင္ ဗီြဒီယို ေပါင္း ၅ ခုေလာက္ကို တစ္ခါတည္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Supporting လုပ္ႏိုင္ေသာ Features မ်ားစြာကေတာ့ MP4, FLV, MPEG-1,2, MOV, MKV, WMV, AVI, VOB, 3GP, SWF, MP3, AAC, WAV,အစရွိေသာ အရာေပါင္းမ်ားစြာကို support လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ iPad, iPhone, Android devices တို႔တြင့္ အမိုက္စာ Convert And Saves လုပ္နိုင္ပါတယ္။ ဒီေကာင္ေလး၏ ဖိုင့္ဆိုဒ္ကေတာ့ 13.09 MB ျဖစ္ျပီး ဖုန္းအားလံုးမွာအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
ဝင္းလႈိင္-နည္းပညာ

0 comments:

Post a Comment