♪ “Intex Aqua View” ♫


စမတ္ဖုန္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္ေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ သူတို႔၏တံဆိပ္အား သုံးစြဲသူမ်ားအစဥ္သျဖင့္သတိျပဳမိေစရန္ က႑ အသီးသီးတြင္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေၾကာ္ျငာၾကသလုိ၊ ဖုန္းအသစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုမၾကာခဏ မိတ္ဆက္၍လည္း ေစ်းကြက္ေ၀စု ပိုမိုရ ေအာင္ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တံဆိပ္တစ္ခုမွဖုန္းအသစ္ကိုမိတ္ဆက္ပါက ေနာက္တံဆိပ္တစ္ခုမွလည္း မၾကာမီအခ်ိန္မွာပင္ ဖုန္းအသစ္ကို မိတ္ဆက္တတ္ၾကပါသည္။ ဖုန္းအသစ္ မ်ားမိတ္ဆက္သည့္အခါ တန္ဖုိးႀကီးအမ်ဳိးအစားမ်ား ပါ၀င္သလုိ၊ တန္ဖိုးသင့္ ဟန္းဆက္မ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။ လူတန္းစားမ်ဳိးစုံေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏိုင္ေသာ ဟန္းဆက္မ်ားစြာမွာ ေစ်းကြက္အတြင္းအမ်ားအျပားရိွၿပီး၊ ဟန္းဆက္အမ်ားစု ကေတာ့တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွထုတ္လုပ္သည့္ ဖုန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ဟန္းဆက္မ်ား ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ဟန္းဆက္မ်ားစြာထဲတြင္ Intex ဖုန္းမ်ား သည္လည္းေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ေသာ အေနအထားရိွပါသည္။ Intex ကုမၸဏီဟာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ၿပီး နည္းပညာပစၥည္းမ်ားစြာကုိ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။ ISO 9001: 2008 အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ကုိလည္း ရရွိထားပါသည္။

Intex သည္သုံးစြဲသူမ်ားေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူသည့္အခါအဆင္ေျပေစရန္ဖုန္း အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာကို ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေပးထားပါသည္။ Aqua A2,Y2,Q3, Power ႏွင့္အျခားဟန္းဆက္မ်ားကိုထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးထားပါသည္။ လူႀကိဳက္ မ်ားသည့္နည္းပညာပစၥည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ စမတ္နာရီကိုလည္း Intex မွထုတ္လုပ္ထားပါေသးသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ဘာလ ၅ ရက္ ေန႔က Quad-core Processor ႏွင့္ RAM 3GB ပါရွိေသာ Aqua S7 စမတ္ဖုန္း ကုိမိတ္ဆက္ေပးထားၿပီး ထုိဖုန္းတြင္ Fingerprint စနစ္လည္း ပါရွိကာ Android Version Marshmallow ကုိ သုံးစြဲႏုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။ အဓိက ကင္မရာ ဟာ 13MP စြမ္းရည္ရွိၿပီး၊ ေရွ႕ကင္မရာငယ္ကေတာ့ 5MP စြမ္းရည္ျဖစ္ပါ သည္။ အားသြင္းရမယ့္ ဘက္ထရီစြမ္းရည္ကေတာ့ 3200mAh ျဖစ္ပါသည္။ Intex ရဲ႕ ယခု ဖုန္းျဖစ္ေသာ Aqua View မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လက ထုတ္လုပ္ မိတ္ဆက္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Aqua View ရဲ႕ကိုယ္ထည္သည္ေပါ့ပါးေသာအေလးခ်ိန္ရိွပါသည္။ 146g နီးပါးသာရိွေသာေၾကာင့္ ကိုင္ေဆာင္အသုံးျပဳ သည့္အခါတြင္ အဆင္ေျပေစ မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ထည္ေလးေသာဖုန္းမ်ားကိုအသုံးျပဳသည့္အခါ ကိုင္ေဆာင္ေသာအခါ၌သာ အခက္အခဲျဖစ္ေစ႐ုံမက၊ သယ္ေဆာင္သြားလာ ေသာအခါမွာလည္း အဆင္မေျပျဖစ္ေစပါသည္။ Aqua View ကေတာ့ အဆိုပါ အခက္အခဲမ်ားမျဖစ္ေစပါဘူး။ ဖုန္းကိုယ္ထည္ကို ပလတ္စတစ္၊ သတၱဳတို႔နဲ႔ ေရာစပ္ဖြဲ႕စည္းေပးထားပါသည္။ အျဖဴေရာင္ဖုန္းတြင္ ေရႊေရာင္ေဘးေဘာင္ ပါရိွမႈသည္ လွပေသာအသြင္အျပင္ရိွပါသည္။ အခုေနာက္ပိုင္းထုတ္ အခ်ဳိ႕ ေသာတံဆိပ္မ်ား၏ ဖုန္းအမ်ား စုတြင္ အေနာက္ဘက္ကာဗာမွာ ျဖဳတ္၊ တပ္ ၍မရဘဲ ဆင္းကတ္ႏွင့္ SD ကတ္ထည့္ရန္အတြက္ ေဘးေဘာင္ရိွ အံ၀ွက္ ေပါက္မ်ား ကို သာသုံးစြဲရပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ သုံးစြဲသူမ်ားကေတာ့အဖုံးျဖဳတ္၊ ခြာႏိုင္ေသာဟန္းဆက္မ်ားကို သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကပါ သည္။ အခု Aqua View ဖုန္းမွာ အေနာက္ဘက္ကာဗာျဖဳတ္၊ ခြာႏိုင္ ေသာဟန္းဆက္အမ်ဳိး အစားျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္ဘက္ ကာဗာျဖဳတ္သည့္အခါတြင္ အဆင္ေျပေစ ရန္လည္း ဖုန္း၏ေအာက္ဘက္ေထာင့္တစ္ေနရာတြင္ေသးငယ္ေသာ အဟပုံစံ (လက္ သည္းျဖင့္ အဖုံးဖြင့္ႏိုင္ေသာ အက်ယ္ပမာဏ) ေနရာတစ္ခုဖန္တီး ေပးထားပါသည္။ ပါ၀ါခလုတ္ႏွင့္ အသံအတိုး၊ အက်ယ္ခလုတ္ တို႔ကို ေဘးဘက္ တစ္ဖက္တည္းတြင္သာ ေနရာခ်ေပးထားပါသည္။ ဖုန္း၏ ေအာက္ဘက္ေထာင့္နားမွာေတာ့ USB ေပါက္ႏွင့္ စပီကာေပါက္တို႔ ေနရာ ယူထားပါသည္။ နားၾကပ္ေပါက္မွာ ထိပ္ဘက္ေထာင့္နားတြင္ ပါရိွပါသည္။ ဖုန္း၏အေနာက္ဘက္ကိုလည္း ဒီဇိုင္းေဖာ္ထားပါေသးသည္။

အဓိက ကင္မရာမွာအ၀ိုင္းပုံစံရိွၿပီး၊ ဖုန္း၏ ထိပ္ဘက္ေထာင့္နားတြင္ LED Flash စနစ္နဲ႔ တြဲဖက္တည္ရိွပါသည္။ အဓိက ကင္မရာႏွင့္ Flash မီးတို႔ရိွေသာ ဖုန္းအေပၚ နားအျပည့္ကို အမည္းေရာင္ေဖာက္ေပးထားပါသည္။ ဖုန္းကိုယ္ထည္ အရြယ္အစားပမာဏကေတာ့ 124 x 64 x 10.3 mm အရြယ္အစား ရိွပါသည္။ ဖုန္းရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္အ၀န္း မွာ 5 inch ရိွေသာေၾကာင့္ သင့္တင့္ေသာမ်က္ႏွာျပင္အေနအထားကို ပိုင္ဆိုင္ထား ပါသည္။ ဖုန္းကိုအသုံးျပဳသည့္အခါ ၾကည္လင္ေသာပုံရိပ္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ ေစဖုိ႔အတြက္ 720x1280 pixels ပမာဏျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေပးထားပါသည္။ တစ္လက္မမွာရိွမည့္ pixel ပမာဏသိပ္သည္းဆကေတာ့ 293ppi ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ဟန္းဆက္တစ္လုံး၏အရည္အေသြးထဲတြင္ ဆင္းကတ္ သုံးစြဲႏိုင္မႈအပိုင္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းထုတ္ ဟန္းဆက္ အမ်ားစု မွာ ဆင္းကတ္ႏွစ္ကတ္သုံးႏိုင္ေသာ ဖုန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဆင္းကတ္ႏွစ္ကတ္သုံးစြဲမွသာ မတူညီေသာ ေအာ္ပေရတာမ်ား၏၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းမ်ားကိုခံစားရရိွႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုလည္း အလုပ္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အတြက္ ခြဲျခားသုံးစြဲႏိုင္ပါမည္။ Intex Aqua View သည္ လည္း ဆင္းကတ္ႏွစ္ကတ္ထည့္သြင္းသုံးစြဲႏိုင္မည့္ ဟန္းဆက္အမ်ဳိး အစား ျဖစ္ပါသည္။ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳရမည့္ဆင္းကတ္အရြယ္အစားကေတာ့ Micro SIM ပါ။ ဆင္းကတ္ႏွစ္ကတ္ထည့္သြင္း ရမည့္ေနရာႏွင့္ SD ကတ္ထည့္ရမည့္ ေနရာတို႔ကို ဖုန္းကိုယ္ထည္ထဲတြင္ ေဘးခ်င္းကပ္လ်က္ေနရာခ်ေပးထား ပါသည္။ သုံးစြဲႏိုင္မည့္ Network မ်ားကေတာ့ 2G, 3G, 4G တို႔ျဖစ္ပါသည္။

အဆင့္ျမင့္ေသာ ဆင္ဆာစနစ္မ်ားကို ဖုန္းမ်ားတြင္ထည့္သြင္းေပးလာ ၾကရာ Fingerprint ဆင္ဆာစနစ္ သုံးႏိုင္ေသာဖုန္းအမ်ားစုကို ေစ်းကြက္အတြင္း ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ Intex မွ သူ၏အခုဖုန္း တြင္လည္း လူႀကိဳက္မ်ားေသာ Fingerprint ဆင္ဆာစနစ္အား အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားပါ သည္။ လက္ေဗြရာ ဖတ္မည့္ေနရာကို ဖုန္း၏ေအာက္ဘက္ အလယ္ တည့္တည့္တြင္ အ၀ိုင္းပုံစံဖန္တီးေပးထားပါသည္။ ဖုန္းအသုံးျပဳသည့္အခါ အဆိုပါ ဆင္ဆာဖတ္ေသာေနရာကို ဖုန္း၏ပင္မမ်က္ႏွာစာကို သြားရန္ အတြက္လည္း သုံးစြဲႏိုင္ပါသည္။ ဖုန္း၏ Home, Back, Overview ခလုတ္ သုံးခုကို ဖုန္း၏ touchscreen တြင္သာ ဖန္တီးေပးထားပါသည္။Finger print system ပါရိွသည့္အတြက္ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ unlock လုပ္ႏိုင္ပါမည္။ လက္ေဗြရာ စနစ္ကိုလက္ငါးေခ်ာင္း အထိ အသုံးျပဳႏိုင္ပါမည္။ Application မ်ားကို လက္ေဗြရာစနစ္အသုံးျပဳၿပီး lock ခ်ႏိုင္ပါမည္။ လက္ေဗြရာအသုံးျပဳၿပီး မိမိ contact list မွ contact မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေခၚဆိုႏိုင္ျခင္း စေသာ အားသာခ်က္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။ အျခားေသာနည္းမ်ားျဖင့္လည္း ဖုန္း၏ လုံၿခံဳေရးအပိုင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါေသးသည္။

ဖုန္းရဲ႕အဓိက ကင္မရာမွာ 8MP စြမ္းရည္ရိွၿပီး၊ ေရွ႕ကင္မရာငယ္ ကေတာ့ 5MP စြမ္းရည္ျဖစ္ပါသည္။ ေထာင့္ေပါင္းစုံျမင္ကြင္းမုဒ္ပုံမ်ား၊ panorama ပုံမ်ား၊ ဆက္တိုက္ ေရြ႕လ်ားမႈပုံမ်ားစသည္ျဖင့္ စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိး နဲ႔ ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးထားပါသည္။ ကင္မရာျပင္ဆင္မႈ စနစ္အပိုင္းတြင္ လႈပ္ရွားမႈ မရိွဘဲ တည္ၿငိမ္စြာ ႐ိုက္ကူးႏိုင္မႈ၊ မ်က္ႏွာ လိုက္ဖက္ ညီမႈရွာေဖြခ်က္၊ ၿပံဳးေနစဥ္႐ိုက္ကူးခ်က္ စသည္ျဖင့္ အသုံးျပဳသူ စိတ္ႀကိဳက္ ကင္မရာနဲ႔ဆက္စပ္ပတ္သက္ေသာ စနစ္မ်ား၏ ခလုတ္မ်ားကို ဖြင့္၍၊ ပိတ္၍ဓာတ္ပုံမ်ား႐ိုက္ကူးႏိုင္ပါသည္။ အသံျဖင့္လည္း ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူး ႏိုင္ပါေသးသည္။ ကင္မရာဆက္စပ္ ပတ္သက္စနစ္ထဲရိွ အသံဖမ္းယူျခင္း ခလုတ္ကို ဖြင့္ထားၿပီး၊ Capture (သို႔) Cheese ဟု အသံျပဳ၍ ဓာတ္ပုံမ်ား ႐ိုက္ႏိုင္ပါသည္။ Selfie ပုံမ်ား႐ိုက္ကူးသည့္အခါတြင္လည္း ပုံထြက္အဆင္ေျပ ေစေသာ ဖုန္းျဖစ္ပါသည္။Processor အပိုင္းတြင္ 64 Bit Quad Core စြမ္းရည္ကိုအသုံးျပဳေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ဖုန္းအသုံးျပဳသည့္အခါတြင္ လ်င္ျမန္ သြက္လက္ပါလိမ့္မည္။ Chipset ကေတာ့ MediaTek MT 6735P ပါ။ မွတ္ဥာဏ္ပမာဏအပိုင္းတြင္ RAM ကို 2GB ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးထားၿပီး၊ Internal Storage တြင္ 16GB ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။

အခ်က္အလက္အမ်ားအျပား သိမ္းဆည္းလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္ဥာဏ္ ပမာဏ ကို ခ်ဲ႕ထြင္သုံးစြဲရပါမည္။ အမ်ားဆုံးတုိးခ်ဲ႕ႏိုင္မည့္ မွတ္ဥာဏ္ ပမာဏကေတာ့ 32GB အထိျဖစ္ပါသည္။ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ OS အမ်ဳိးအစားမွာ Android Version Lollipop ပါ။ WiFi,GPS,Bluetooth စနစ္မ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ ေပမယ့္ NFC,USB OTG, Compass, Barometer, Temperature sensor စေသာ စနစ္မ်ားမပါရိွပါဘူး။ အားသြင္း အသုံးျပဳရမည့္ ဘက္ထရီမွာ ျဖဳတ္၊ တပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး စြမ္းရည္ကေတာ့ 2200mAh ျဖစ္ပါသည္။ ဖုန္းကုမၸဏီမ်ား သည္ ဟန္းဆက္ ၀ယ္ယူပါက ေမတၱာလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားလည္း ေပးၾက ပါသည္။ Intex Aqua View ဟန္းဆက္၀ယ္ယူပါက Google မွ အသိအမွတ္ ျပဳထားေသာ VR Cardboard အား အခမဲ့ရရိွႏိုင္ပါသည္။ VR Cardboard ထဲတြင္ ဖုန္းကို ထည့္သြင္းအသုံးျပဳပါက ေကာင္းမြန္ေသာျမင္ကြင္းပုံရိပ္မ်ား ကိုခံစားရမွာျဖစ္ၿပီး၊ ဂိမ္းေဆာ့ျခင္းကိုႏွစ္သက္သူမ်ားအေနျဖင့္ VR Cardboard နဲ႔တြဲဖက္ ဂိမ္း ေဆာ့ပါက ပိုမိုအႀကိဳက္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ Google Cardboard App မွ VR Game မ်ား၊ VR Video မ်ား၊ 360° VR Video မ်ား အျပင္ 3D ႐ုပ္ၾကြ႐ုပ္ပုံဗီဒီယိုမ်ားကိုလည္း အလြယ္တကူၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါမည္။ Aqua View ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းတန္ဖုိးမွာ 149,000/- က်ပ္ ၀န္းက်င္ရွိပါသည္။

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal


<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment