♪ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ Speaker မရျခင္းမ်ားအတြက္ ျပဳ ျပင္ရန္နည္းလမ္း ♫


ဖုန္းတလံုးတြင္ Main speaker အသံမလာေသာ္ ပထမဦးစြာ Speaker ေကာင္းမေကာင္းDc 2v ေပး၍ ထိလိုက္လႊတ္ တိုင္းပါက အသံျမည္သည္။ အသံမျမည္ပါက speakerလဲရန္ ။speaker ေကာင္း၍ အသံမျမည္ေသာ္ မီတာ Ohm စေကးျဖင့္ speaker ငုတ္အား ပတ္လမ္းရွိမရွိ Ground value တိုင္းပါ။ Ground value တခုတြင္ရွိ၍ တခုတြင္မရွိေသာ္ ပတ္လမ္းပ်က္သည္ ဟုသိရ၏။

ဖုန္းတလံုးတြင္ Speaker အထြက္သည္မ်ားေသာအားျဖင့္ power Ic၏အနီးတြင္ ရွိေသာ Resistor အမဲနွစ္ခုမွ speaker ငုတ္သ္ို႕ ေပးသြင္းေလ့ရွိသည္။speaker ငုတ္မွ Resistor အမဲနွစ္ခုဆီသို႕ တိုက္ရိုက္ေရာက္မေရာက္ စစ္ေဆးပါ။ တိုက္ရိုက္ေရာက္ေသာငုတ္ တခုေရာက္ျပီး တခုမေရာက္ပါက တခုပတ္လမ္းပ်က္ေနျပီ ဟုသိရ၏။ မေရာက္ေသာငုတ္အားျကိုးေက်ာ္ပါ။ speaker ငုတ္နွစ္ခုစလံုးတြင္ ပတ္လမ္းရွိပါက power Icလဲရန္ျဖစ္ပါသည္။ power Ic ဝယ္ရန္ခက္ခဲပါက speaker အား တစကိုGnd ျပဳလုပ္၍ က်န္တစကို speaker ငုတ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ပါ။ တစမရပါက က်န္တစသို႔ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ပါ။

ဖုန္းမ်ားတြင္ speaker တည္ေဆာက္ပံုသည္ bcl (bridge condenser less) စနစ္ ျဖစ္သည္။ speaker တြင္Gnd ပါဝင္ေလ့မရွိပါ။ Amplifierနွစ္ျခမ္းပါဝင္သည္။ မေကာင္းသည့္ အျခမ္းအားမသံုးစြဲဘဲ ေကာင္းေသာ Amplifier တျခမ္းအား Gndနွင့္ speaker အထြက္အား သံုးစြဲၿခင္းျဖစ္သည္။
credit – YMG MOBILE (YOUTH MOBILE GROUP)


Warmly Welcome
KoHtoo ( MMAS )

<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment