ျမန္မာေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲတီထြင္ျခင္းဆိုင္ရာ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္

 
စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ PSB Academy ႏွင္႔ CROWN Education တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားသိေကာင္းစရာ “Business Innovation” (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲတီထြင္ျခင္း) ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္တြင္ ေန႔လယ္ ၂ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ Novotel Hotel Yangon, Eureka Room တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အနာဂတ္စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား၊ က႑အသီးသီးတြင္ လုိအပ္လာႏိုင္မည့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို Dr. Huong Ha, PhD (Monash University, Australia),MPP (National University of Singapore),ILA Cert (UNU/ILA), GradCert, BA, BA) မွ အခမဲ႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ (၁၀) တန္းေအာင္၊ iGCSE ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္လည္း စင္ကာပူႏိုင္ငံ PSB Academy နွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမ်ားရွိ တကၠသို္လ္ႀကီးမ်ားမွေပးအပ္မည့္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စီးပြားေရးနွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဘြဲ႕ႀကိဳ ၊ ဘြဲ႕လြန္ဒီဂရီမ်ားကိုတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ CROWN Education (Yangon) အမွတ္(၂၇ဝ)၊ေျမညီထပ္၊ ေျမနီကုန္း၊ ျပည္လမ္း ၊ ဖုန္း - ဝ၁ - ၅၂၇-၈၃၈ ၊ ဝ၉ - ၉၇၇-၉၉၉-၂၀၀၊ ၀၉-၇၃၂-၇၃၂-၇၇ သုိ႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းတက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Credit:Internetjournal
သီဟထိုက္
www.thihahtike.com

0 comments:

Post a Comment