♪ “iPhone တို႔၏ ၁၀ ႏွစ္တာခရီးအလြန္” ♫

Image may contain: phone

၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔။ ထုိေန႔သည္ နည္းပညာနယ္ပယ္၏ လႊမ္းမိုးမႈအရွိဆံုးျဖစ္လာမည့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ သမားတစ္ဦးက ကမၻာႀကီးထံသို႔ သစ္လြင္ေသာတီထြင္မႈတစ္ခု ယူေဆာင္လာခဲ့သည္။ ထုိတီထြင္မႈသည္ သူ၏ Masterpiece ဟု ဆိုႏုိင္ေသာလက္ရာမြန္တစ္ရပ္ျဖစ္သလို သမိုင္း တစ္ေလ်ာက္တြင္ အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆံုးရွာေဖြေပးႏုိင္သည့္နည္းပညာ ထုတ္ကုန္တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။ မွန္ပါသည္။ ထိုတီထြင္မႈက အားလံုးသိၾကသည့္အတုိင္း iPhone ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ၁၀ ႏွစ္တာခရီး အတြင္း iPhone သည္ ေမာ္ဒန္စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ႏုိင္ခဲ့သည္ အထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႀကီးမားလွေပသည္။

ထို႔အတူ ယင္းကိုယ္တုိင္လည္း ခိုင္မာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုရွာေဖြႏုိင္ခဲ့ေသး သည္။ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ iPhone ဆိုေသာထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးတည္းမွေန၍ Apple ကုမၸဏီ ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ေသာ ေငြေၾကးအျမတ္ အစြန္းမ်ိဳးကို ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီအေရအတြက္မွာ ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ ၂ ခု၊ ၃ ခုသာရွိေနပါေသး သည္။ အေျခခံက်သည့္ အခ်က္ကေတာ့ စမတ္ဖုန္းဆိုေသာထုတ္ကုန္သစ္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနျခင္းပင္။ ထုိ စမတ္ဖုန္းဆိုေသာအေခၚအေ၀ၚျဖင့္ပင္ လြန္ခဲ့ ေသာ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔က လံုး၀ မရွိခဲ့ဖူးေသာပစၥည္းသစ္တစ္မ်ိဳးကို iPhone ႏွင့္ ၎ကိုအတုခိုးထြက္ရွိလာေသာအျခားေသာ Touchscreen မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားက ကိုယ္စားျပဳႏုိင္ခဲ့သည္မဟုတ္ပါလား။ ယခုေတာ့ စမတ္ဖုန္းဆိုသည္မွာ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းသက္သက္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ လူသားတို႔စိတ္ဆႏၵမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည့္မရွိမျဖစ္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာခဲ့ေလၿပီ။

အထူးသျဖင့္ iPhone သည္ ေဆာ့၀ဲ၊ ေတးဂီတႏွင့္ေၾကာ္ျငာျခင္းစသည့္ အျခားစီးပြားေရး ေစ်းကြက္မ်ားကိုလည္း ေကာင္းစြာအသြင္ေျပာင္းလဲေပး ႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဆန္းသစ္ျခင္း၊ ထူးျခားျခင္းသည္ iPhone ႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး အေပၚယံျမင္သာေသာအခ်က္မ်ားသာျဖစ္၏။ ပို၍ ႏိႈက္ႏိႈက္ခြၽတ္ခြၽတ္ ေလ့လာမည္ဆုိပါက iPhone သည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာပံုျပင္တစ္ပုဒ္ျဖစ္ေန သည္ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ပထမဆံုး အေနျဖင့္ Apple ဖခင္ႀကီးစတိဗ္ေဂ်ာ့ကို ဂုဏ္ျပဳစကားဆိုရပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူ၏ပါတနာမ်ားျဖစ္ေသာ စတိဗ္ေ၀ါ့ဇနီ၊ အ႐ုိက္အရာဆက္ခံခဲ့သည့္လက္ရွိစီအီးအိုတင္ကြတ္၊ အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာကို လွပစြာပံုစံထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည့္ ဒီဇိုင္နာဆာဂြၽန္နီအုိင္ဗီ တို႔သည္လည္း iPhone ၏ ၁၀ ႏွစ္တာခရီးကို စတင္အသက္သြင္းေပးခဲ့ၾက သူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ iPhone တို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈဇာတ္စင္ေနာက္ ကြယ္မွ အေမ့ေလ်ာ့ခံအခ်က္အလက္မ်ားလည္း ရွိေနၾကပါေသးသည္။

<နည္းပညာအားသာခ်က္ ၁၂ ရပ္>

စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္ ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ မည္သည့္အားသာခ်က္ မ်ားက iPhone ကို မတူကြဲျပားေသာစမတ္ဖုန္း တစ္လံုးအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားေစ ခဲ့ ပါသနည္း။ လွပသည္မွန္ေသာ္လည္း ႐ိုးရွင္းေသာဒီဇိုင္းသာျဖစ္သည္။ ေဆာ့၀ဲႏွင့္ဟာ့၀ဲမ်ား ခ်ိတ္ ဆက္မႈကို ပံုေဖာ္ေပးႏုိင္ေသာ User Interface မ်ားလည္း ယခင္မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ပါရွိသည္။ သိပ္မထူးဆန္းလွေသး။ သို႔႔ေသာ္ စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ iPhone မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္၀ယ္ စမတ္ဖုန္း စင္စစ္ျဖစ္လာေစသည့္ အေရးပါေသာ နည္းပညာ အားသာခ်က္ ၁၂ ရပ္ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မာရီ ယာနာမက္ဇူကာတိုက ေအာက္ပါ အတိုင္းထုတ္ႏုတ္တင္ျပသြား ခဲ့သည္။

(၁) အလြန္ေသးငယ္လွေသာ Microprocessors မ်ား၊ (၂) Memory ခ်စ္ပ္ျပား မ်ား၊ (၃) Hard Drives မ်ား၊ (၄) Liquid Crystal မ်က္ႏွာျပင္၊ (၅) လစ္သီယမ္ အမ်ိဳးအစားဘက္ထရီ။ အဆိုပါ ၅ ခ်က္သည္ ဟာ့၀ဲဆိုင္ရာ အားသာခ်က္မ်ား ျဖစ္၏။ ေဆာ့၀ဲအားသာခ်က္မ်ားကေတာ့ (၆) Analogue သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ိဳးစံုကို ကြန္ပ်ဴတာသိရွိႏုိင္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆစ္ဂနယ္မ်ား အျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးသည့္ Fast-Fourier-Transform Algorithms ၊ (၇) အင္တာနက္။ အင္တာနက္မခ်ိတ္ဆက္ ႏုိင္ေသာ စမတ္ဖုန္းမွာ စမတ္ဖုန္း မမည္သည္ကို အားလံုးလည္း သိထားၾကေပမည္။ (၈) အင္တာနက္အသံုးျပဳ ရာတြင္ အဆင္ေျပ လြယ္ကူေစရန္ပံ့ပိုးေပးႏုိင္သည့္ HTTP ႏွင့္ HTML ဘာသာ စကားႏွင့္ ပ႐ိုတိုေကာမ်ား။ (၉) ဆယ္လူလာ ကြန္ရက္။ ယင္း ကြန္ရက္မပါ၀င္ ပါက စမတ္ဖုန္းသည္ စမတ္မက်႐ံုသာမက ဖုန္းတစ္လံုးဟုပင္ေခၚဆိုႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ (၁၀) GPS ဟု အတို ေကာက္ သိထားၾကေသာ Global Positioning Systems ၊ (၁၁) ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္၊ (၁၂) ပုဂၢိဳလ္ေရးအေထာက္အကူျပဳ AI ေဆာ့၀ဲ Siri တို႔ပင္ျဖစ္ၾကသည္။

<စမတ္ဖုန္းတို႔၏ရာဇ၀င္>

ယင္းနည္းပညာအားသာခ်က္မ်ားသည္ iPhone စင္စစ္တစ္လံုးျဖစ္ လာေစရန္ (သို႔) စမတ္ဖုန္းတစ္လံုး၏ဂုဏ္အဂၤါရပ္ႏွင့္ အညီ အလုပ္လုပ္ႏုိင္မည့္အေရး ပါေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိအားသာခ်က္စာရင္းကို ထုတ္ႏုတ္ၿပီး iPhone တို႔၏ရာဇ၀င္ကိုျပန္လွန္လုိက္ခ်ိန္တြင္ မစၥမက္ဇူကာတို သည္ တုန္လႈပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ကို ေတြ႕ရွိလာခဲ့ေတာ့ သည္။ ထုိအခ်က္ကေတာ့ iPhone စတင္ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာရျခင္း၏ အဓိက က်ေသာအေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ ဂု႐ုႀကီးစတိဗ္ေဂ်ာ့ မဟုတ္ဘဲ Uncle Sam ဟုေခၚၾကေသာအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ ဆိုခဲ့ပါနည္းပညာ အားသာခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီကို အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ အျခားေသာဥေရာပထိပ္သီးႏုိင္ငံ အခ်ိဳ႕ရွိ အစိုးရမ်ားက သိသာထင္ရွားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကနဦး ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္။ ဥပမာအားျဖင့္ www ဆိုေသာ World Wide Web သည္ ဆာတင္ဘာနာစ္လီဆိုေသာ ေဆာ့၀ဲပညာရွင္က စတင္တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ရွိ Cern ဆိုေသာ႐ူပေဗဒသုေတသနစင္တာတြင္ အလုပ္လုပ္သူ ျဖစ္ၿပီး ယင္းစင္တာကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ားမွာ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား ၏ အစိုးရမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ အင္တာနက္ဆိုသည္မွာလည္း အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဌာန၏ရန္ပံုေငြေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက စတင္ျဖစ္တည္ လာေသာ Arpanet ဆိုသည့္ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္ကို အေျခခံ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္

GPS မွာလည္း မူလက ႐ိုရွင္းသည့္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာသက္သက္ပင္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေပၚလာၿပီး ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ မ်ား အေရာက္တြင္ သာမန္ျပည္သူမ်ားစတင္အသံုးျပဳခဲ့သည့္တည္ေနရာျပ ေဆာ့၀ဲတစ္မ်ိဳးပင္။ Fast-Fourier-Transfrom Algorithm ကဲ့သို႔ ေဆာ့၀ဲ မ်ား၏ အေျခခံသည္လည္း အေမရိကန္စစ္တပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေသာ သခ်ၤာပညာရွင္ဂြၽန္တူကီ၏ႀကိဳးပမ္းမႈရလဒ္မ်ားျဖစ္ေနသည္။ အထူး သျဖင့္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္က အေမရိကန္သမၼတ ကေနဒီ၏သိပၸံအႀကံေပး ေကာ္မတီ သည္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုစမ္းသပ္ေနေသာႏ်ဴလက္နက္မ်ားအေၾကာင္းကို စံုစမ္းေထာက္ လွမ္းရန္ ယင္း Algorithm မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္း မ်ားရွိထားသည္။ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုး၏အဓိကအဂၤါရပ္ျဖစ္ေသာ Touchscreen သည္လည္း အီးေအဂြၽန္ဆင္ဆိုေသာ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး၏တီထြင္မႈ ရလဒ္ ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းတီထြင္မႈေအာင္ ျမင္ခ်ိန္တြင္ ဂြၽန္ဆင္သည္ ၿဗိတိန္အစိုးရ ေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Royal Radar Establishment တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ သူျဖစ္ရာ Touchscreen သည္ ၿဗိတိန္အစိုးရ၏ေက်းဇူးမကင္းခဲ့ေပ။

ေမာ္ဒယ္ျမင့္ iPhone မ်ားတြင္ ပါ၀င္လာေသာပုဂၢိဳလ္ေရးအေထာက္အကူျပဳ AI ေဆာ့၀ဲ၏မူလဇစ္ျမစ္သည္လည္း ပထမဆံုး iPhone ထြက္ေပၚမလာမီ ၇ ႏွစ္ အလိုျဖစ္သည့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ျဖစ္တည္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဌာန၏ညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ စတန္းဖို႔ဒ္သုေတသနသိပၸံသည္ Siri ၏ေရွ႕ေျပးဟုဆိုႏုိင္သည့္ Virtual Office Assistant ေဆာ့၀ဲတစ္မ်ိဳး ကို စမ္းသပ္ အေကာင္အထည္ခ့ဲၾကသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အေမရိကန္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေထာက္ အကူရရွိရန္ပင္။ အျခားေသာ နည္းပညာရပ္မ်ားမွာလည္း အစိုးရအသီးသီးႏွင့္ အလားတူပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

<ေအာင္ျမင္မႈကို အစဆြဲထုတ္သူ (သုိ႔) စတိဗ္ေဂ်ာ့>

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ။ အေမရိကန္အစိုးရအပါအ၀င္ ကနဦးနည္းပညာရင္းျမစ္ မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာအစိုးရမ်ားသည္ iPhone တို႔အေပၚ ေက်းဇူး မကင္းသည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က်ပါ၀င္ခဲ့သည့္ စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားေတာ့ မဟုတ္ၾက ေပ။ အေမရိကန္စစ္တပ္က iPhone မထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့သလို Cern သုေတသနအဖြဲ႕သည္လည္း Facebook သို႔မဟုတ္ Google ကုမၸဏီကိုတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ယေန႔လူသား မ်ားအတြက္ အဓိကက်သည့္နည္းပညာမ်ား၏မူလရင္းျမစ္ကို အစိုးရ အဖြဲ႕ အသီးသီးက စြန္႔စား၍လမ္းစေဖာ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကအခန္းက႑ မ်ား၏အေခ်ာသတ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္လာ ျခင္းကိုေတာ့ လက္ခံရပါလိမ့္မည္။

စတိဗ္ေဂ်ာ့၏ထူးခြၽန္မႈကို အားလံုးလက္ခံၾကသည္။ သူ၏ မွတ္မွတ္ရရ ပေရာဂ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Animation စတူဒီယို Pixar သည္ လူသိနည္း ေသာ္္လည္း ကမၻာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကာတြန္းကား Toy Story ကို စတင္ျပႏုိင္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ Touchscreen ၊ အင္တာနက္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည့္ေဆာ့၀ဲလ္ အေျခခံမ်ားမရွိဘဲ အံ့ၾသခ်ီးက်ဴးဖြယ္ေကာင္းသည့္ iPhone ဆိုေသာပစၥည္းကို စတိဗ္ေဂ်ာ့ဖန္တီးႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ iPhone တို႔ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးေသာ ၁၀ ႏွစ္တာခရီးအလြန္တြင္ ၎တု႔ိကို ႐ုပ္လံုးေပၚလာေစသည့္ အေျခခံ တီထြင္မႈ မ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေစ သည့္အားသာခ်က္မ်ားကို ပို၍အမွတ္တရျဖစ္လာ ခဲ့သည္မွာ အမွန္။

Ref : (The iPhone at 10: How the smartphone became so smart - By Tim Harford)

ကိုဆြဲ(မုံရြာ)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 


www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment