♪ " အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ Kaspersky Internet Security 2017 " ♫

No automatic alt text available.

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဧဧသက္ (ၿဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)

ကြန္ပ်ဴတာကုိ သံုးေနသေရြ႕ အင္တာနက္ႏွင့္ မကင္းႏိုင္သေရြ႕ Antivirus Software ေကာင္းေကာင္း တစ္ခုလိုသည္။ Antivirus သည္ မိမိ၏ ကြန္ပ်ဴတာအား အေဝးမွ အလစ္အငိုက္ဝင္မည့္ ေဖာက္ထြင္း လမ္းေၾကာင္း မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္မေပးႏုိင္။ ထုိ႔ျပင္ ကြန္ပ်ဴတာထဲ၌ malware မ်ား ဝင္ေရာက္ခိုေအာင္းေန ပါကလည္း ယင္းတို႔က အျပင္ဖက္ရွိ ဟက္ကာလမ္းေၾကာင္းတုိ႔အား ရွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ဳိး ရွိတတ္ေသး သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာေဖာက္ထြင္းမခံရလိုပါက OS ကုိ စီးနင္းမခံရလိုပါက ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အင္တာနက္အၾကား ခ်ိတ္ဆက္သည့္ အတြင္းအျပင္ဆက္ေၾကာင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ပိတ္ဆုိ႔ႏုိင္ဖုိ႔လည္း လုိသည္။ 


Antivirus အလုပ္ကုိ လုပ္ေပးႏုိင္သည္သာမက တရားမဝင္ခ်ိတ္ဆက္ေန ေသာ အတြင္းအျပင္ဆက္ေၾကာင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္အသိေပးႏုိင္သည့္ Firewall လုပ္ငန္းစဥ္ပါလုပ္ေပးႏုိင္ေသာ Internet Security Software တို႔သည္ ကြန္ပ်ဴတာလံုၿခံဳေရးအတြက္ ပုိ၍ေကာင္းမြန္သည္။ ႏွစ္စဥ္ Internet Security Software ေပါင္း တစ္ဒါဇင္ထက္မနည္းထြက္သည္။ ထြက္သမွ်ေသာ Software တိုင္းသည္ ကြန္ပ်ဴတာလံုၿခံဳေရးကို အျပည့္အဝ တာဝန္မယူႏိုင္ပါ။ အျပည့္အဝနီးပါး တာဝန္ယူႏိုင္ေသာ Software ေလးမ်ဳိးေလာက္သာရွိသည္။ ယင္းေလးမ်ဳိးထဲတြင္ Kaspersky Internet Security Software ပါဝင္ပါသည္။


၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Kaspersky 2016 Suite သည္ Security Suite Labs မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္အရ အေကာင္းဆံုးအဆင့္ကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။ အမွားအယြင္းကင္းေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ Virus signature ေပၚမမွီခိုေသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေက်ာ္ျဖတ္ နိုင္ျခင္းတုိ႔က Kaspersky အား အေကာင္းဆံုးအဆင့္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၆ Kaspersky internet security က ေကာင္းသလုိ ၂ဝ၁၇ internet security ကလည္း ေကာင္းျခင္းအဂၤါမ်ားစြာကို သယ္ေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။ မၾကာေသးခင္က AV-Test-org က စမ္းသပ္ခဲ့ေသာ malware စမ္းသပ္ခ်က္မ်ဳိးစံုတြင္ Kaspersky internet security 2017 သည္ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္အတြက္ ရမွတ္ ၁ဝဝ အျပည့္ ရရိွခဲ့ပါသည္။


အလြန္နာမည္ႀကီးေသာ malware မ်ားကို ဆန္႔က်င္ပိတ္ဆုိ႔ႏုိင္သည္သာမက Virus signature ႏွစ္လစာလြတ္ေနသည့္ၾကားမွ မျမင္ဘူးေသးသည့္ malware မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာပိတ္ဆုိ႔ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းစမ္းသပ္ခ်က္ မ်ားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ရာတြင္ မွားယြင္းဆံုးျဖတ္မႈကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Kaspersky ၏ အျခားေသာ အားသာခ်က္မွာ resource စားသံုးမႈနည္းျခင္းေၾကာင့္ System performance အေပၚ ထိခိုက္မႈအလြန္နည္းပါးျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ website ႏွင့္ application မ်ားအား scan လုပ္ရာ၌မူ ထုိက္သင့္အားေလ်ာ္ေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးရွိပါသည္။ 


Windows 7 ေပၚတြင္စမ္းသပ္သည့္အခါ web-page loading time တြင္ ၇% ေႏွးေကြးသြားၿပီး application မ်ားအား scan လုပ္ရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ၅% က်ဆင္းေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ဤမွ်ေလာက္ ထိခိုက္ျခင္းသည္ Windows ထဲတြင္ Microsoft က တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးလိုက္ေသာ Microsoft Security Essential (MSE) ေၾကာင့္ ထိခုိက္သည္ထက္စာလွ်င္ မ်ားစြာသက္သာေနပါေသးသည္။ MSE သည္ ကြန္ပ်ဴတာအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးနည္းပါးေသာ antimalware app ျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ယူဆထားၾကပါသည္။ MSE ေၾကာင့္ Web-page loading တြင္ ၁၂% ေႏွးေကြးမႈရွိၿပီး app scanning တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ၏စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းမႈ ၈% ရွိပါသည္။
Kaspersky သည္ သံုးစြဲသူႏွင့္လြန္စြာရင္းႏွီးလြယ္ေသာ user interface ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အထဲတြင္ပါဝင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္အသစ္တုိ႔ကို ေတြ႕ျမင္ရန္အတြက္ အေတာ္ေလးႀကိဳးစားရပါလိမ့္မည္။ အျပင္ပန္း အသြင္အျပင္အားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ၂ဝ၁၆ Kaspersky ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ Kaspersky တို႔သည္ ပံုစံျခင္းတစ္ထပ္တည္းနီးပါးတူသည္။ Icon အနည္းငယ္ကိုသာ ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္း ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ပင္မစြမ္းေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည့္ Safe Money Secure browser ႏွင့္ Perenteral Control တို႔သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္အေျပာင္းအလဲ လံုးဝျပဳလုပ္ထားျခင္းမရွိပါ


Kaspersky တြင္အသစ္ပါဝင္လာသည္မွာ Software Cleaner Function ျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ Mira Tools ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ျမႇဳပ္၍ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ မိမိမသိဘဲ ထည့္သြင္းခံရေသာ program မ်ားကို ရွာေဖြဖယ္ရွားရန္ ယင္း function က စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ မိမိအသံုးနည္းေသာ Program မ်ားကုိလည္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ျပသေပးႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အသံုးမရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ မလုိအပ္ေသာ Software မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဖယ္ရွားၿပီး ေနရာလြတ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ရယူႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အသင့္ထည့္ေပးထားေသာ new software update က update လုပ္ဖုိ႔ လိုေနေသာ အေဟာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသေပးႏုိင္ပါသည္။ လံုၿခဳံေရးအေၾကာင္းေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ feature ပုိမုိစံုလင္ေသာေၾကာင့္ software update ျပဳလုပ္ရန္လိုပါက အသံုးတည့္ပါလိမ့္မည္။ 


အထူးျခားဆံုး စြမ္းေဆာင္ရည္အသစ္မွာ secure connection VPN service ျဖစ္သည္။ VPN က မိမိ၏ internet traffic အား encrypt လုပ္ေပးၿပီး လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ Third party relay လမ္းေၾကာင္းမွ သြားေစျခင္းျဖင့္ သံုးစြဲသူ၏ အြန္လိုင္း privacy ကုိ ထိန္းသိမ္းေပးပါသည္။ VPN ကုိ ဖြင့္ထားမည္ဆုိပါက မိမိအား ေထာက္လွမ္းရန္ ႀကိဳးစားသူက မိမိမည္သည့္ website သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနမွန္း မသိႏုိင္ပါ။ မိမိအား အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ISP သည္ပင္လွ်င္ မိမိႏွင့္ VPN တုိ႔အၾကား အျပန္အလွန္သြားေနသည့္ encrypted data string ကိုသာ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ မိမိဝင္ေရာက္ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ website သည္ပင္လွ်င္ မိမိ၏မူလတည္ရာအစစ္အမွန္ကို မသိႏုိင္သည့္ျပင္ မိမိအား အြန္လုိင္းမွ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ႏိုင္သည့္ အစြမ္းသတိၱလည္း က်ဆင္းသြားပါသည္။


သုိ႔ရာတြင္ Kaspersky ၏ VPN သည္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ Kaspersky ၏ လုိင္စင္အရ တစ္ေန႔လွ်င္ encrypted data 200 MB သာ သံုးခြင့္ရွိပါသည္။ သာမန္အသံုးအတြက္မူ ယင္းက လံုေလာက္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ေန႔လံုး VPN ဖြင့္၍ သံုးမည္ဆိုလွ်င္ လံုေလာက္မည္မဟုတ္ပါ။ မိမိ၏ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ရာလမ္းေၾကာင္းသည္လည္း UK အေျချပဳ server မ်ားကုိသာ သံုးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသအေျချပဳအျဖစ္ ကန္႔သတ္ထားေသာ website မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္မျပဳပါ။ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ ေပါင္ ၂ဝ ေပးလွ်င္ အကန္႔အသက္မဲ့ VPN data သံုးစြဲခြင့္ရပါမည္။ ထု႔ိျပင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈ ႏုိင္ငံတြင္ အေျချပဳေသာ server မ်ားကုိ သံုးခြင့္ရမည္ျဖစ္၍ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ server မ်ားကုိ သံုးခြင့္ရမည္ျဖစ္၍ ေဒသအကန္႔အသတ္ရွိေသာ website မ်ားသို႔ ပါဝင္ေရာက္ခြင့္ရသြားေစပါသည္။


VPN သံုးသျဖင့္ secure connection ရသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ယင္း VPN ကုိ Kaspersky ကုိယ္တုိင္စီမံခန္႔ခြဲသည္ မဟုတ္ပါ။ အြန္လိုင္းတြင္ နာမည္ေက်ာ္ျဖစ္သည့္ Hot spot shield VPN အား လုိင္စင္ေၾကးျဖင့္ ရယူအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္း VPN သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အေျချပဳပါသည္။ Kaspersky internet security 2017 သည္ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲထားေသာ software မဟုတ္ပါ။ Feature အသစ္ အနည္းငယ္မွ်သာ ပါဝင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပထမတန္း Internet Security package တစ္ခုတြင္ ပါသင့္ပါလိုက္ေသာ အရာအားလံုး ပါဝင္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အင္တာနက္လံုၿခံဳေရးကို အေလးထားသူတုိင္းအတြက္ Kaspersky internet security 2017 သည္ လူတိုင္းအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ Software တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္အားသာခ်က္တစ္ခုမွာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ထုတ္ kaspersky ကုိ အခေပးဝယ္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ထုတ္ kaspersky internet security 2017 ကုိ အခမဲ့ update ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိျခင္းပါတည္း

NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 

www.pyaephyo.com


0 comments:

Post a Comment