ေဆြသဟာ Mobile မွသံဃာေတာ္ေတြက္ို SIM Card အခမဲ႔ မွတ္ပံုတင္ေပးမည္။

 Image result for sim card registration
မဂၤလာပါေဆြသဟာ Mobile မွာသံဃာေတာ္မ်ားကိုသာ အခမဲ႔ SIM Card အားလံုးၾကိဳက္ရာ SIM Card မွတ္ပံုတင္တင္ အခမဲ႔ တင္ေပးသြားပါမည္ဟု ေဆြသဟာ Founder သီဟထုိက္ မွ
ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ " သံဃာကတ္" ယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္ျပီး "ေျမာက္ဒဂုံ ၃၅မွတ္တိုင္ႏွင့္ နာရီစင္မွတ္တိုင္ၾကား"ကို လာေရာက္ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ေၾကာင္း
သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါတယ္။

Ref:ေဆြသဟာ Mobile(ေျမာက္ဒဂုံ)
09-790281529


သီဟထိုက္
www.thihahtike.net

0 comments:

Post a Comment