♪ " မလိုအပ္ေသာ Software မ်ား ဖယ္ရွားသည့္အခါ " ♫

Image may contain: text

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဧဧသက္ (ၿဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)
-------------------------

ကြန္ပ်ဴတာဝယ္သည့္အခါ တရားဝင္ OS ႏွင့္အတူ ဝယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ pirated OS ႏွင့္အတူ ဝယ္သည္ျဖစ္ေစ မိမိႏွင့္အဆီအေငၚမတည့္သည့္ Software မ်ားပါလာမည္မွာ အမွန္။ တရားဝင္ OS ႏွင့္အတူဝယ္ပါက သံုးလသက္တမ္း၊ ေျခာက္လသက္တမ္းသာရွိေသာ Software မ်ား ထည့္ေပးျခင္း၊ တစ္လအစမ္းသံုး Software မ်ားထည့္ေပးျခင္းမ်ဳိးရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ အေတာ္ၾကာေနလွ်င္ သက္တမ္းကုန္မည္ျဖစ္ၿပီး စက္ထဲတြင္ေဖာင္းပြကာ ဒုကၡေပးမည္ျဖစ္၍ bloatware ဟုေခၚသည္။ Pirated Software ႏွင့္အတူ ပါလာသည္တုိ႔က ပိုဆိုးႏုိင္သည္။ ရွိသမွ် အခမဲ့ Software ေပါင္းစံုႏွင့္ crack ျဖည့္ထားေသာ ဂိမ္းေပါင္းစံုထည့္ေပးမည္ျဖစ္၍ ကြန္ပ်ဴတာစက္ေလးႏုိင္သည္။ 


OS မ်ားထဲတြင္ မလုိေသာ Software မ်ားဖယ္ရန္အတြက္ Uninstaller မ်ား အသင့္ထည့္ေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတုိ႔က မျပည့္စံုပါ။ User preference ဖိုင္မ်ားခ်န္သည္။ Restore လုပ္ဖို႔လိုေသာဖုိင္မ်ား ခ်န္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ Uninstall လုပ္ရင္း ထြက္လာေသာ Temp ဖိုင္မ်ား ရွိေသးသည္။ ယင္းတုိ႔က Registry မွာဝင္ေထာက္ေနလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာလည္ပတ္ဖုိ႔ ဒုကၡေရာက္ေတာ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ Software တစ္ခုကို uninstall လုပ္သည့္အခါ ဖ်က္သင့္သမွ် ဖုိင္အားလံုးကို ေျပာင္စင္ေအာင္ဖ်က္ေပးမည့္ Uninstaller Software လုိသည္။ ယင္း Uninstaller မ်ားထဲတြင္ အခမဲ့ရႏုိင္ၿပီး အေကာင္းဆံုးအဆင့္တြင္ရွိေနသည္မွာ Revo Uninstaller ျဖစ္သည္။ 


Revo Uninstaller ကုိ www.bit.ly/ revo 408 မွေန၍ download ခ်ႏုိင္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းပိုင္းတြင္ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈ္င္း က်န္ေနေသာဖိုင္အစအနမ်ားကုိ ေျပာင္စင္ေအာင္ရွင္းေပးႏိုင္သည္။ Windows တြင္ ထည့္ေပးထားေသာ Uninstaller မ်ား သြားဖြင့္ၿပီး သံုးသည္ထက္ Revo Uninstaller သံုးသည့္က အခ်ိန္ပိုၿပီး မၾကာပါ။ သံုးရသည္မွာလည္း အလြန္လြယ္သည္။ Revo ၏စာရင္းထဲတြင္ ျမင္ေနရေသာ program တစ္ခုကုိ ဘယ္ကလစ္ ႏွစ္ခ်က္ေခါက္႐ံုသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းက Uninstall ကုိ အလိုအေလ်ာက္ေရြးေပးၿပီး program ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Registry ဖုိင္မ်ား၊ အၾကြင္းအက်န္ဖုိင္မ်ားကုိ ျပသေပးပါသည္။


ယင္းဖုိင္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ select all ကုိ ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး ေရြးရပါမည္။ ယင္းတုိ႔အားလံုးကို ဖယ္ရွားရန္ Delete ကုိ ႏွိပ္ရပါမည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္ တစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ခဲ့ပါက ေနာက္ျပန္ဆုတ္ႏုိင္ေစရန္ restore point ဖမ္းေပးထားျခင္းမွာ Revo Uninstaller ၏ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ Revo Uninstaller ကုိ download ခ်ရသည္မွာ လြယ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ website ၏ အေပၚနား၌ Revo အခ ေပး pro version ႏွင့္ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ ေအာင္လုပ္ထားျခင္းရွိသည္။ Web Page ၏ေအာက္ဘက္နားသုိ႔ ဆင္းသြားၿပီး Revo Uninstaller Freeware စာသားေဘးရွိ Free download တြင္ ႏွိပ္ရပါမည္။


အခမဲ့ရေသာ Revo Uninstaller တြင္ Junk ဖုိင္မ်ား မပါပါ။ Windows XP, Vista, 7 သံုးသူမ်ားသည္ portable version ကုိ သံုးႏုိင္သည္။ Portable version ကုိ အလုိရွိလွ်င္ Other downloads ေခါင္းစဥ္ ေအာက္သုိ႔သြားၿပီး download button ကုိ ႏွိပ္ရပါမည္။ Revo တြင္ Hunter Mode tool ပါသည္။ Program မ်ားကုိ ယင္း tool ျဖင့္စစ္ေဆးၿပီး force stop လုပ္ႏုိင္သည္။ ယင္းမွ်ႏွင့္ မလံုေလာက္ပါက လံုးလံုးလ်ားလ်ား Uninstall လုပ္ပစ္ႏုိင္သည္။ Windows တက္ခ်ိန္တြင္ Windows ႏွင့္အတူ အလုိအေလ်ာက္လုိက္တက္ေသာ program တုိ႔ကို ဖယ္ထုတ္ႏုိင္သည္။ အကယ္၍ Uninstall mode တြင္မပါဝင္ေသာ program တုိ႔ကို Uninstall လုပ္လုိပါက hunter mode က အသံုးဝင္သည္။ 


Start up program တုိ႔သည္ မိမိ၏ System tray တြင္ရွိေနမည္။ ယင္းသည္ taskbar ေပၚရွိ နာရီေဘးတြင္ pop-up window အျဖစ္ ဖံုးကြယ္ၿပီး ရွိေနပါသည္။ System tray ထဲတြင္ ရွိသမွ် အရာအားလံုးသည္ junk ဖုိင္မဟုတ္ပါ။ ယင္း Pop-up window ထဲတြင္ antivirus လည္းပါ ေကာင္းပါႏိုင္သည္။ Antivirus သည္ ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ အေရးအႀကီးဆံုး program ျဖစ္သည္။ အျခားအေရးႀကီး program ဖုိင္မ်ားလည္း ယင္းေနရာတြင္ ရွိႏုိင္ပါသည္။


Hunter mode ကိုသံုးရန္ ဦးစြာ Rvo installer ကုိ install လုပ္ၿပီး ေခၚတင္ရပါမည္။ Default အေနျဖင့္ ယင္းက ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ install လုပ္ထားေသာ program မ်ားကို ျပသေပးပါမည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ Hunter Mode ကုိ ရွာၿပီး ႏွိပ္ပါ။ Revo Window ေပ်ာက္သြားေသာ္လည္း program မွာ ဆက္၍ အလုပ္လုပ္ေနပါ သည္။ စက္ပစ္ကြင္းပံုသ႑ာန္ target icon ေလးကုိ ျမင္လာရပါမည္။ ယင္း icon ေပၚတြင္ ညာကလစ္ ေထာက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္က်လာေသာ box ထဲမွ Auto start with windows ကုိေရြးပါ။


ၿပီးလွ်င္ PC ကို Restart ျပန္ခ်ပါ။ Hunter Mode icon သည္ desktop ေပၚတြင္ ေပၚေနပါမည္။ ကြန္ပ်ဴတာ၏ system tray ကိုဖြင့္ပါ။ Hunter Mode ကုိ drag ဖိဆြဲလာၿပီး shortcut တစ္ခုခုေနရာသို႔ ပို႔ပါ။ ယင္းေနရာေရာက္လွ်င္ mouse ဖိထားျခင္းကုိ လႊတ္ပါ။ မိမိပိတ္လိုေသာ program အတြက္ Menu ထဲရွိ Kill and Delete process ကုိ ေရြးပါ။ အကယ္၍ Rvo သံုးၿပီး လံုးဝဖယ္ရွားလိုပါက Uninstall တြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။


Software မ်ားကို တစ္ခုခ်င္း Uninstall လုပ္ရျခင္းက လက္ဝင္သည္။ အစုလိုက္ Uninstall လုပ္ႏုိင္လွ်င္ ေကာင္းမည္။ အသစ္ထြက္ Iobit Uninstaller သည္ ယင္းကိစၥအတြက္ေကာင္းသည္။ Batch Uninstall ကုိ သူ႕ Window ထဲမွေန၍လုပ္ခြင့္ျပဳသည္။ ဤ Software ကုိ www.bit.ly/iobit 408 မွ download ဆြဲခ်ၿပီး သံုးႏုိင္သည္။ Program ကုိေခၚတင္ၿပီးေနာက္ မိမိဖယ္ရွားလိုသည္တုိ႔ကုိ တစ္ခုခ်င္းေရြးခ်ယ္ပါ။ Program တစ္ခုကို ေရြးလုိက္တုိင္း ေနရာလြတ္မည္မွ်ထြက္လာသည္ကို Iobit က ျပေပးပါသည္။ 


Program မ်ားအားလံုးကို တစ္ၿပိဳင္တည္း Uninstall ျပဳလုပ္ေပးျခင္း မဟုတ္ပါ။ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု Uninstall လုပ္ေပးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထု႔ိေၾကာင့္ တစ္ခု Uninstall လုပ္တုိင္း တစ္ႀကိမ္ Confirm လုပ္ရပါသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ Uninstall လုပ္ငန္းမၿပီးမျခင္း Iobit ထဲမွ ထြက္၍မရပါ။ Revo ႏွင့္ မတူသည္မွာ Iobit သည္ restore point ကို အလိုအေလ်ာက္ မဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ restore point ဖန္တီးလိုျခင္း ရွိ၊မရွိလာ၍ ေမးပါမည္။ Restore point မဖန္တီးျခင္းက ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ space ပုိ၍ ထြက္လာေစႏုိင္သည္။ Restore point မ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ ေနရာယူမႈႀကီးပါသည္။


အထက္ပါ program ႏွစ္ခုက Uninstall လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လြယ္ကူေစသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း မည္သုိ႔မွ် Uninstall လုပ္၍ မလြယ္ေအာင္ကတ္ဖဲ့ေနေသာ proram မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ယင္း program မ်ားကုိ ရွင္းလင္း ႏုိင္သည္။ အစြမ္းထက္လက္နက္မွာ Geek uninstaller ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ရရွိၿပီး protable အျဖစ္ သံုးႏုိင္သည္။ www.bit.ly/geek 408 မွ download ခ်ႏုိင္သည္။ Download Free ေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး download ခ်ပါ။ ၿပီးလွ်င္ extract လုပ္ပါ။


ၿပီးလွ်င္ .exe ဖုိင္ေနရာတြင္ ဘယ္ကလစ္ႏွစ္ခ်က္ေခါက္ပါ။ ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ install လုပ္ထားေသာ program မ်ားေပၚလာပါမည္။ Uninstall list ထဲတြင္ လာမျပေသာ program မ်ားလည္း လာျပႏိုင္သည္။ ေခါင္းမာေနေသာ program ကိုဖယ္ထုတ္ရန္ ယင္းေပၚတြင္ ညာကလစ္ေထာက္ပါ။ Force Removal ကုိေရြး ေပးပါ။ ယင္းက registry entry အပါအဝင္ ဖုိင္အၾကြင္းအက်န္အားလံုးကို ေျပာင္စင္ေအာင္ဖ်က္ေပးပါမည္။ မိမိဖယ္ရွားလိုေသာ program သည္ မည္သုိ႔ေသာအမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ ယင္းကိုအဘယ္ေၾကာင့္ ဖ်က္၍မရ သည္ကုိ မသိပါက ယင္းတြင္ ညာကလစ္ေထာက္ၿပီး Google for ကိုေရြးပါ။ သက္ဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္ အလက္ကုိ အင္တာနက္တြင္ တက္ရွာပါ။



NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal






<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 








www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment