♪ " အသံုးစံုသည့္ VLC " ေဆာင္းပါးရွင္ - ဧဧသက္ (ၿဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု) ♫

Image may contain: 1 person, text

ကြန္ပ်ဴတာသံုးသူမွန္လွ်င္ VLC media player ကိုမသိသူ ရွားပါလိမ့္မည္။ ဖြင့္၍မရသည့္ Video format Audio format ဟူ၍ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေသာ VLC ကိုလူတိုင္းႀကိဳက္ၾကပါသည္။ Mobile device မ်ားေပၚတြင္လည္း VLC player က အလြန္အစြမ္းထက္သည္။ Player အေတာ္မ်ားမ်ားျဖင့္ဖြင့္၍မရသည့္ dot ဖိုင္မ်ား VOB ဖုိင္မ်ားကို VLC player က ေကာင္းစြာဖြင့္ေပးႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြၽန္မ၏စမတ္ဖုန္းမ်ားထဲတြင္ VLC media player ကို မျဖစ္မေနထည့္ထားရပါသည္။

VLC media player ၏ format အစံုဖြင့္ေပးႏုိင္သည့္ အစြမ္းေၾကာင့္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ယင္းကို Play ေကာင္းတစ္ခုဟုသာ ယူဆၾကပါသည္။ အမွန္ဆုိလွ်င္ VLC media player သည္ format converter ေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ Screen Capture အျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။ DVD ႏွင့္ CD မ်ားကိုလည္း rip လုပ္ႏိုင္သည္။ သံုးတတ္လွ်င္ အေျခခံအဆင့္ video editor ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။ VLC media player သည္ video recorder တစ္ခုျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ လူအမ်ားပုိ၍ပင္ အံ့အားသင့္ၾကပါဦးမည္။


ပထမဦးစြာ VLC ၏ DVD ႏွင့္ CD Rip လုပ္ႏုိင္ေသာစြမ္းရည္ကုိ ဦးစြာၾကည့္ၾကပါမည္။ Rip လုပ္သည္ဆုိျခင္းမွာ DVD သုိ႔မဟုတ္ CD ထဲမွ Content မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာရွိ hard dirve ေပၚသုိ႔ ကူးယူသိမ္းဆည္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Windows media player သည္ Audio file မ်ားကို Rip လုပ္ခြင့္ေပးေသာ္လည္း Video file မ်ားကို Rip လုပ္ခြင့္မေပးပါ။ VLC media player ကမူ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးအား Rip လုပ္ခြင့္ေပးပါသည္။ 


Rip လုပ္ႏိုင္ျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမွာ မူရင္း DVD/CD တို႔အား backup copy ထားႏိုင္ျခင္းနွင့္ ယင္းဖိုင္တို႔ကို ကြန္ပ်ဴတာမွတစ္ဆင့္ အိမ္တြင္းႀကိဳက္သည့္ေနရာသို႔ stream လုပ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ VLC သည္ Rip လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္ဟုဆုိေသာ္လည္း မူပိုင္ခြင့္ျဖင့္ တားဆီးထားသည့္ အခ်ဳိ႕ DVD မ်ားကိုကား Rip လုပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ DVD မ်ားအား တစ္ခ်ပ္ျခင္းစမ္းၾကည့္ၿပီးမွ အဆင္ေျပသည္မေျပသည္ကုိ သိႏုိင္ပါမည္။ Music CD မ်ားကိုကား VLC media player က ေကာင္းစြာ Rip လုပ္ႏို္င္ပါသည္။


Rip လုပ္ရန္အတြက္ ဦးစြာ VLC ကို ဖြင့္ပါ။ Menu bar ရွိ Media > convert/ save သို႔ဝင္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ Disc tab ကိုေရြးပါ။ ဥပမာျပရလွ်င္ DVD သုိ႔မဟုတ္ Audio CD ကုိ ေရြးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ No disc menu သည္ ရွင္းလင္းေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ convert and save button တြင္ကလစ္ႏွိပ္ရပါမည္။ ေနာက္ထပ္ေပၚလာမည့္ screen တြင္ profile တစ္ခုကုိ မျဖစ္မေနေရြးေပးရမည္။ ယင္း ေနရာ၌ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ ေသာ Audio ႏွင့္ Video option အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါသည္။ ဗီဒီအတြက္လူသံုးမ်ားေသာ H-264 ႏွင့္ MP4 format မ်ား ရွိသလို Audio အတြက္ MP3 ၊ FLAC ႏွင့္ OGG format မ်ားရွိပါသည္။ Save location ေရြးေပးျခင္း၊ file name ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ start ေနရာ၌ ကလစ္ႏွိပ္႐ံုသာရွိပါသည္။


အကယ္၍ Audio ႏွင့္ Video ဖုိင္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း သိမ္းဆည္းထားမည္ဟုဆိုလွ်င္ ယင္းဖုိင္တုိ႔သည္ media library အျဖစ္ရွိေနၿပီး ယင္းတို႔ကိုအျခားကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္း/ တက္ဘလက္တုိ႔မွေန၍ VLC သံုးၿပီး access လုပ္ႏိုင္ပါမည္။ ယင္းစြမ္းေဆာင္ခ်က္သည္ hardware ပိုင္းအားနည္းေနၿပီျဖစ္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာအိုတစ္လံုးအား ႐ုပ္ရွင္၊ သီခ်င္းႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ား သိုေလွာင္ရာဂိုေဒါင္ႀကီး တစ္လံုးအျဖစ္ ဖန္တီးေပး လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အိမ္တြင္းရွိ အျခား device မ်ားမွေန၍ ယင္း media library ကို access လုပ္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။


ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဦးစြာ Windows ၏ control panel တြင္ရွိေသာ home group ကုိ ဖြင့္ပါ။ Allow all devices on this network such as TVS and game consoles to play my shared content link ေနရာ တြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ ယင္းကြန္ရက္အတြင္း ဖြင့္ခြင့္ျပဳသည့္ media library ၏အမည္ကုိ ေရြးေပးပါ။ ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္မွေန၍ media library ကိုခ်ိတ္၍ သံုးမည္ဆုိလွ်င္ Play store မွေန၍ VLC app ကို download ခ်ၿပီး install လုပ္ပါ။ Android အတြက္ေရာ iOS အတြက္ပါ ရႏိုင္ပါသည္။


Install လုပ္ၿပီးလွ်င္ ယင္း app ကို ဖြင့္ပါ။ Menu button ကို တစ္ခ်က္ေခါက္ၿပီး ဖြင့္ပါ။ ယင္း button သည္ screen ၏ အေပၚဝဲဘက္ေထာင့္တြင္ ရွိပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ Network ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ မိမိ၏ Network ထဲတြင္ရွိေသာ ကြန္ပ်ဴတာကုိ စာရင္းထဲတြင္ ျမင္ရပါမည္။ ထုိ႔အတူ ယင္းကြန္ပ်ဴတာက share လုပ္ၿပီး သံုးစြဲခြင့္ေပးထားေသာ media library ကုိလည္း ျမင္ရပါမည္။ ယင္းကြန္ပ်ဴတာတြင္ တစ္ခ်က္ေခါက္ပါ။ မိမိဖြင့္လုိေသာ အရာ (ဥပမာ သီခ်င္း) ကုိ တစ္ခ်က္ေခါက္၍ ဖြင့္ပါ။ Browser လုပ္ၿပီး မိမိနားဆင္လုိေသာ သီခ်င္းကုိေရြးပါ။ ေတြ႕ၿပီဆိုလွ်င္ ယင္းသီခ်င္းေန ရာ၌တစ္ခ်က္ေခါက္ၿပီး မိမိ၏ android device ေပၚ၌ နားဆင္ပါ။ (ကြန္ပ်ဴ တာသည္ Wi-Fi ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္ကုိမူ စာ႐ႈသူသေဘာေပါက္ပါ လိမ့္မည္)။


ေနာက္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ VLC media player ၏ Video recording စြမ္းရည္ကိုေလ့လာၾကည့္ၾကပါမည္။ ကြန္ပ်ဴတာ screen ေပၚတြင္ျပႏုိင္သမွ် Video တုိ႔ကို VLC ကလည္း ျပသေပးႏုိင္သည္။ ထူးျခားသည္မွာ VLC ေပၚတြင္ျပသႏုိင္သမွ် Video ကုိ record လုပ္ယူထားႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ CD/DVD ေပၚမွ ဗီဒီယုိကုိသာမဟုတ္ အျခားကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးဆီမွ streaming လုပ္ယူေသာ (သုိ႔မဟုတ္) အင္တာနက္မွ streaming လုပ္ယူေသာ ဗီဒီယုိတုိ႔ကိုပင္ လုပ္ယူႏုိင္စြမ္းရွိသည္။


Screen ေပၚမွ Video ကုိ record လုပ္ယူရန္အတြက္ View menu သုိ႔သြားပါ။ Advanced controls ကိုေရြးပါ။ ေပၚလာသည့္ Window ၏ ေအာက္ေျခ play/pause button တို႔၏အေပၚနားတြင္ control လုပ္ေသာ အပုိေဆာင္းခလုတ္အခ်ဳိ႕ကုိေတြ႕ရပါမည္။ ယင္းထဲတြင္ အနီေရာင္ ျဖင့္ျပထားေသာ Record button လည္း ပါသည္။ ျပသေနေသာဗီဒီယုိကုိ record စလုပ္မည္ဆုိလွ်င္ ယင္း record button ကိုႏွိပ္ရပါမည္။ ရပ္လုိ သည့္ေနရာေရာက္လွ်င္ stop ကိုႏွိပ္ရပါမည္။ ကူးယူလုိက္ေသာ ဗီဒီယုိသည္ Video folder ထဲတြင္ VLC record ျဖင့္အစခ်ီၿပီး နံပါတ္တပ္၍သိမ္းဆည္းေပးပါမည္။ ယင္းဖုိင္ကုိ VLC တြင္ တုိက္႐ိုက္ျပသႏုိင္သည္။ Video editor တစ္ခုခုထဲသို႔ပုိ႔ၿပီး တည္းျဖတ္ႏိုင္သည္။ တျခား device တစ္ခုခုတြင္ ျပႏုိင္ေအာင္ format ေျပာင္းႏုိင္သည္။ 


VLC media player သည္ သူ႕ player ထဲတြင္ျပသမႈ video ကို record လုပ္ႏုိင္သည္ျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ screen တြင္ ေပၚသမွ်ကိုလည္း record လုပ္ႏိုင္သည္။ ယင္းက ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုတြင္ software တစ္ခုအား မည္သုိ႔ သံုးရမည္ကုိရွင္းလင္းျပသေပးေသာ video ဖုိင္မ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္အေထာက္အကူျပဳသည္။ Screen ကို record လုပ္မည္ဆုိလွ်င္ Media menu ကုိဖြင့္ရပါမည္။ ၿပီးေနာက္ convert/save ကိုေရြးရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ capture device ေနရာသို႔သြား၍ ကလစ္ႏွိပ္ရပါမည္။


ယင္းေနာက္တြင္ေပၚလာေသာ capture mode menu အကြက္ထဲမွ Desktop ကုိေရြးေပးရပါမည္။ တစ္စကၠန္႔၌ဖမ္းယူလိုေသာ frame အေရအတြက္ကိုသတ္မွတ္ေပးရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ convert/save button ကိုႏွိပ္ပါမည္။ Video profile list ထဲမွ format တစ္ခုုခု(ဥပမာ - H-264 )ကုိ ေရြးေပးရပါမည္။ Video for MP4 ကိုလည္းေရြးႏုိင္သည္။ ယင္းေနာက္ browse button ကိုႏွိပ္၍ မိမိသိမ္းဆည္းမည့္ေနရာႏွင့္ဖိုင္အမည္ကုိေရြး ခ်ယ္ေပးရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ start ကိုႏွိပ္၍ လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္ပါသည္။


NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal

<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment