♪ “Website block မ်ားကို ေက်ာ္လႊားသည့္အခါ” ♫

Image may contain: text

အခမဲ့ Website မ်ား မည္မွ်ပင္ ေပါမ်ားလာသည္ဟုဆိုဆို Website တစ္ခု ထဲ၀င္ၿပီး မိမိလုပ္လိုရာ လုပ္ခြင့္မရွိေသးပါ။ ဥပမာ YouTube ကိုၾကည့္မည္ ဆိုပါစို႔။ သူ႕ထဲတြင္ ျပထားေသာ ဗီဒီယိုျပသမႈမ်ဳိးစံုကို ႀကိဳက္သေလာက္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ download လုပ္ခြင့္ကို Google က တရား၀င္ ေပးမထား။ ထို႔ေၾကာင့္ Third party software မ်ား browser မ်ားကိုသံုးၿပီး download ခ်ရပါသည္။ Facebook ထဲမွ ဗီဒီယိုမ်ားသည္လည္း ထိုနည္း ႏွင္ႏွင္။ အြန္လိုင္းသံုးစြဲသူတို႔မွ လုပ္ခြင့္မျပဳေလ လုပ္ခ်င္ေလျဖစ္ပါသည္။ မပူပါႏွင့္။ Website မ်ား၏ အကန္႔အသတ္ အဟန္႔အတားတို႔ကို တန္သေလာက္ ေက်ာ္လႊားခြင့္ျပဳမည့္ tool မ်ားစြာရွိပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

<၀င္ခြင့္မျပဳသည့္ download site မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ျခင္း>

သကၠရာဇ္ ႏွစ္ေထာင္ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ အြန္လိုင္းကိုေတာက္ေလွ်ာက္ သံုးလာသူဆိုလွ်င္ Chrome ႏွင့္ Firefox browser မ်ားက torrent site မ်ားကို ၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳဘဲ ပိတ္ဆို႔သည္ကို သတိျပဳမိပါလိမ့္မည္။ ယင္း website မ်ားသည္ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ခိုးကူး Program မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀သည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း အတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ သူမ်ားအား လွည့္ျဖား သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း နာမည္ဆိုးထြက္၍ျဖစ္ပါသည္။ ထို site မ်ားသို႔၀င္လွ်င္ user information မ်ား အခုိးခံရမည္ဟူ၍ လည္း သံသယရွိျခင္းမ်ဳိးလည္း ပါပါ သည္။

ဤသို႔ေသာ အျဖစ္မ်ဳိးမွာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းကဆိုလွ်င္ Pirate Buy Website သို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ကို တားျမစ္ ထားၿပီးျဖစ္သည္။ Google ၏ Safe browsing နည္းပညာက အြန္လိုင္း သံုးစြဲသူတို႔အား လံုၿခံဳမႈရွိ ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္သည္။ ယင္းနည္းပညာကို Chrome ႏွင့္ Firefox browser မ်ားက သံုးသလို အျခား browser အေတာ္ မ်ားမ်ား၌လည္း သံုးပါသည္။ အကယ္၍ website တစ္ခုသည္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရျခင္းမရွိဟုဆိုပါက ယင္းလိပ္စာတြင္ အနီေရာင္ warning page ျပပါမည္။ ယင္း site အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းကို ပိတ္ပင္ပါမည္။ ISP မ်ားက အြန္လိုင္းသံုးစြဲသူတို႔အား အခ်ဳိ႕ website မ်ားဆီသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳျခင္း မ်ဳိးရွိသည္။ ယင္းကိစၥမွာ လက္ နက္၊ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေလ့ရွိပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အစိုးရ အလိုက် လုပ္ကိုင္ေပး ရျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးက တရားစြဲလိုေသာအခါ Kickass Torrents Website ႏွင့္ Rapid Moviez Website မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ ခြင့္ အပိတ္ခံရျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ Website အခ်ဳိ႕သို႔ ၀င္ခြင့္မျပဳျခင္းမွာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ ေနရာမ်ားသို႔ ၀င္ခြင့္မျပဳျခင္းကား မတရား။ ထိုအျဖစ္မ်ဳိးကို ေရရွည္တြင္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည္။ ျပႆနာရွိ၍ browser က ၀င္ခြင့္ မျပဳေသာ website အခ်ဳိ႕မွာ ယာယီအဆင္မေျပမႈမ်ဳိး ျဖစ္တတ္သည္။ ေနာင္တြင္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေျပလည္သြားတတ္သည္။
အဓိပၸာယ္မရွိဘဲ ေရရွည္အပိတ္ခံရလွ်င္ကား ေက်ာ္လႊားရေပလိမ့္မည္။

Firefox သံုးသူမ်ားဆိုလွ်င္ Ignore this warming to access the site ကို ႏွိပ္ရပါလိမ့္မည္။ ေပၚလစီအရပိတ္ေသာ website မဟုတ္၍ ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ပါမည္။ Chrome browser သံုးသူမ်ားက Details> Visit this site မွ တစ္ဆင့္ သြားရပါမည္။ တရား၀င္အေၾကာင္းတစ္ခုေၾကာင့္ ပိတ္ထားျခင္း ျဖစ္လွ်င္ (မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မဟုတ္လွ်င္ ယင္း site သည္ malware ပါေသာေၾကာ္ျငာမ်ား ထုတ္လႊင့္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။) ပိတ္ဆို႔မႈတစ္ခုကို ေက်ာ္ျဖတ္သည့္အခါတိုင္း မိမိ၏ အႏၲရာယ္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ရ ပါမည္။ ISP က မတရားသျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ေသာကိစၥမ်ားတြင္မူ Proxy လံုၿခံဳေရး ျဖင့္သြားေသာ website လိပ္စာမ်ဳိးကိုသံုးၿပီး သြားရ ပါမည္။ ဥပမာ ျပရလွ်င္ http://the piratebay.org ဟု လိပ္စာ႐ိုက္ထည့္မည့္အစား https:// thepiratebay.org ဟု ႐ိုက္ထည့္ ၿပီး သြားရျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အလုပ္မျဖစ္ဟုဆိုပါက မိမိလက္ရွိ ႏိုင္ငံ၏ အျပင္ဖက္မွ အသံုးျပဳေန သည္ဟု ထင္ရေအာင္ လုပ္ေပးေသာ VPN တစ္ခုခုကို သံုးရပါ မည္။

<Video.Conversion site မ်ား၏ အကန္႔အသတ္>

အြန္လိုင္းမွ သီခ်င္း၊ ဗီဒီယို site ေတြကို အေတာ္ပင္ လူႀကိဳက္မ်ားပါသည္။ download ခ်မည္ဆိုေသာ္ ဖိုင္အရြယ္အစား က အလြန္ႀကီးသည္။ data ပမာဏျဖင့္ ေပးရေသာ အင္တာနက္စနစ္မွာ မတတ္ႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သီခ်င္း၊ ဗီဒီယိုဖိုင္တို႔ကို အရြယ္အစားေသးငယ္ေသာ အသံသက္သက္ MP3 ဖိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းေပးသည့္ Website တို႔ကိုအသံုးမ်ားပါသည္။ www.YouTube.mp3.org ကဲ့သို႔ Website မ်ဳိးမွာ နာမည္ႀကီး။ ေလာေလာ ဆယ္တြင္ ယင္းကို တရား၀င္ပိတ္ပင္မႈမရွိေသး။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တြင္ ပိတ္ခံရႏိုင္သည္။ YouTube မွာတင္ထားသမွ် သီခ်င္းအားလံုး မူပိုင္ခြင့္ ကင္းလြတ္သည္မဟုတ္။ ဗီဒီယိုဖိုင္လက္၀ယ္ရွိသူက ႀကံဳသလိုတင္ထားသည့္ ဗီဒီယို ဖိုင္က သန္းခ်ီရွိေပရာ Google လည္း အေသးစိတ္မစစ္ႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ သီခ်င္းပိုင္ရွင္က တရား၀င္တင္ျခင္း မဟုတ္လွ်င္ ႐ံုးတင္တရားစြဲျခင္းရွိ၍ တရား႐ံုးအမိန္႔ျဖင့္ တရား၀င္ထားလွ်င္ ထို website မ်ား အပိတ္ခံရႏိုင္ ပါသည္။ YouTube က ဗီဒီယိုကို MP3 ေျပာင္းသည့္ ပရိသတ္ႀကီးကလည္း မ်ားလွပါ၏။ တစ္လမွာ သန္းေျခာက္ဆယ္ခန္႔ရွိသည္ဟုဆိုသည္။
အားေပးသည့္ ပရိသတ္ႀကီးက မ်ားသေလာက္ မူပိုင္ခြင့္ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဆို ေသာ အသံေတြကလည္း စီစီညံ၏။

လက္၀ယ္ရွိေသာ ဗီဒီယိုကို တိုက္႐ိုက္ MP3 ေျပာင္းၿပီး ဖလွယ္သည္ဟုေျပာၾက ၏။ ပံုမွန္ဗီဒီယို တင္ေပးေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံရျခင္းမ်ဳိးလည္းရွိသည္။ ကိုယ္တိုင္ ၀င္မလုပ္ေသာ္လည္း သူမ်ားတင္ေပးတာကို အားေပးအားေျမႇာက္ လုပ္သူ လည္း အေတာ္မ်ားသည္။ ကိုယ္တိုင္ပါ႐ံုမက လူအမ်ားပါလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးသူေတြလည္းရိွ၏။ ထိုသူအားလံုးသည္ YouTube ၏ မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ YouTube အေပၚတင္သမွ် သီခ်င္းတို႔မွာ မူပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး သီခ်င္း အေတာ္မ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားစြဲ သည့္အထဲတြင္ ေတးဂီတ ကုမၸဏီ ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ Sony ၊ Warner Bros ႏွင့္ Universal တို႔လို ကုမၸဏီ ႀကီးပါသည္။ မူပိုင္ခြင့္ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း အေထာက္အထားႏွင့္ အထင္အရွားမိသူတို႔ကို ေဒၚလာတစ္သိန္းခြဲအထိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေစသည္။ အင္တာနက္ေပၚသို႔ ေတးဂီတဗီဒီယိုတင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား ရပ္တန္႔ေပးရန္ႏွင့္ ယင္းဗီဒီယိုတို႔အေပၚ အမွီျပဳေသာ အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာမ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးရန္လည္း ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ဖက္ဒရယ္ တရား႐ံုးတြင္ တင္ျပထားမႈလည္း ရွိသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ YouTube MP3-org သည္ တရားစြဲဆိုခံစာရင္းတြင္ မပါေသး။ ထို႔ေၾကာင့္ သံုးမည္ဆိုလွ်င္ ဆက္သံုးႏိုင္ေသးသည့္ အေျခအေန တြင္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္း Website မွာ မူပိုင္ခြင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမွ လံုး၀ ကင္းလြတ္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ရာ တစ္ခ်ိန္တြင္ တရားဥပေဒေဘာင္ထဲ ေရာက္လာႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ယင္း site အပိတ္ခံရၿပီဆိုလွ်င္ www.fullrip.com ကို သံုးႏိုင္သည္။ ယင္း website တြင္ MP3 ၏ အရည္အေသြးကို 32 kbps မွ 256 kbps ထိ ေပးထားသည္။ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ခ်င္းအလိုက္ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ အဆိုေတာ္ သီခ်င္းေရးဆရာႏွင့္ အယ္လ္ဘမ္အမည္ စသည္) ကိုလည္း တြဲဖက္ေပးႏိုင္ပါသည္။

<Netflix အကန္႔အသတ္>

နာမည္ႀကီး႐ုပ္ရွင္ Website ျဖစ္သည့္ Netflix သည္ မူရင္းဗီဒီယိုမ်ား အထူးသီးသန္႔ထုတ္လႊင့္ခြင့္ရ ဗီဒီယိုမ်ားကို တရား၀င္လႊင့္ခြင့္ရရန္ ေငြေၾကး အေျမာက္အျမား သံုးစြဲေနသည္။ သို႔ေသာ္ Netflix ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ႏိုင္ငံအေပၚမူတည္၍ ရရွိႏိုင္ေသာ ဗီဒီယုိ၊ ႐ုပ္ရွင္၊ တီဗီြ ဇာတ္လမ္းတြဲတို႔မွာ ကြဲျပားသည္။ ေဒသအလိုက္ Content ရရွိမႈ အကန္႔အသတ္ရွိျခင္းကို ေက်ာ္လႊားရန္မွာ VPN ကိုသံုးျခင္းျဖစ္သည္။ VPN သံုး၍ ၀င္ေရာက္ ေလ့လာ မႈမ်ားကို Netflix က တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေခ် မႈန္းေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ VPN သံုးသည့္ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ Website ထဲသို႔ ၀င္မရျခင္းသာရွိမည္။ မိမိ၏ account အား တစ္စံု တစ္ရာအျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းရွိမည္မဟုတ္ပါ။
ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ
္ပံု)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment