အေျခခံ ကိုးရီးယား စကားေျပာ App

အေျခခံ ကိုးရီးယား စကားေျပာ App ေလး ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုးရီးယား စကားေျပာကို အခုမွ စၿပီး ေလ့လာသူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
မိမိတို႔ဖုန္းထဲကေနအလြယ္တကူေလ့လာနိုင္ပါတယ္ :D
.
ဒီကေနသြားေဒါင္းလို႔ရပါတယ္။
Credit: Org
ဝင္းလႈိင္-နည္းပညာ

0 comments:

Post a Comment