♪ " Browser Tool မ်ားကို စစ္ေဆးသည့္အခါ " ေဆာင္းပါးရွင္ - ဧဧသက္ (ၿဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု) ♫

Image may contain: text

အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ browser လိုသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္ႏွစ္ဝန္းက်င္က Chrome, Firefox, Sofar, Opera Internet Explorer စသည္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ browser အနည္းအပါးသာ ရွိေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ browser တစ္ဒါဇင္ခန္႔ ရွိေနပါၿပီ။ Browser အသီးသီးသည္ သံုးစြဲသူအေရအတြက္ မ်ားျပားလာေစဖုိ႔ အတြက္ သူ႕ထက္ငါ page loading ျမန္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ VPN ထည့္ေပးထားသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ Anti-Malware ပါဝင္သည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ လံုးဝ တားဆီးပိတ္ပင္ေပးႏုိင္ပါသည္ဟု လည္းေကာင္း နည္းေပါင္းစံုႏွင့္ ေၾကာ္ျငာၾကပါသည္။

အသစ္အသစ္ေသာ browser တုိ႔၏စြမ္းရည္တက္လာသည္ကား မွန္သည္။ ထုိစြမ္းရည္သည္ တစ္လတစ္ခါေလာက္ version အသစ္ထြက္လာတုိင္း ပုိ၍ပို၍တုိးတက္လာသည္။ အထဲမွာထည့္သြင္း ထားေသာ tool ေတြကလည္း စံုသည္ထက္စံုလာသည္။ အမွန္ေျပာရလွ်င္ browser တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား စြမ္းရည္ကြာဟခ်က္ က်ဥ္းေျမာင္းလာပါသည္။ မည္သည့္ browser ကုိ ေရြးရမွန္းမသိေလာက္ေအာင္ျဖစ္ရသည္။ မိမိျပဳလုပ္ခ်င္ေသာ အလုပ္အေပၚ မူတည္ၿပီး browser ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ျခင္းကားရွိသည္။ ကြၽန္မဆုိလွ်င္ website မွာထုိးေသာေၾကာ္ျငာေတြေၾကာင့္ data စားျခင္းကိုမခံႏုိင္သျဖင့္ Adblock plus ပါေသာ browser (ဥပမာ-slimjet) ကို ေရြးသံုးပါသည္။


ထုိသို႔မဟုတ္ဘဲ page loading ႏွင့္ dwonloading ျမန္သည္ browser ကိုသံုးမည္ဆိုလွ်င္ အျမန္ႏႈန္းကုိ စမ္းသပ္ၿပီး သံုးရပါမည္။ အျမန္ႏႈန္းစမ္းသပ္သည္ဟုဆုိရာ၌ မိမိယူထားေသာ အင္တာနက္လိုင္း၏ အျမန္ႏႈန္းေကာင္းဖုိ႔ လိုသည္။ လုိင္းမေကာင္းလွ်င္ browser က page ကုိ မည္မွ်ျမန္ေအာင္ဆြဲတင္သည္ဟု ဆုိေစကာမူ ယင္းရလဒ္ကို ေတြ႕ရဖို႔ မရွိပါ။ Browser အျမန္ႏႈန္းကုိ စမ္းသပ္ရန္အတြက္ speedometer ကုိသံုးရပါမည္။ 


ယင္း app က တကယ္ လက္ေတြ႕ေလာကထဲတြင္ရွိေသာ web ေနရာတစ္ခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ browser အစစ္တစ္ခုကို အမွန္တကယ္သံုးသည့္အခါ ႀကံဳရမည့္အျမန္ႏႈန္းကုိ ယင္းက ျပသေပးႏုိင္ပါသည္။ Chrome ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ Chrome version 55 တြင္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္ကို ေတြ႕ရဖုိ႔ရွိပါသည္။ ယင္း version တြင္ မင္မိုရီစားသံုးမႈကို ထက္ဝက္ေလွ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္၍ အခ်ဳိ႕ေသာ website မ်ားသံုးသည့္အခါ ပိုမိုျမန္ဆန္မႈရွိလာပါမည္။


အခ်ဳိ႕ေသာ browser မ်ားသည္ Beta version အဆင့္မွာပင္ ေနာင္ထုတ္လုပ္မည့္ tool မ်ားကုိ စမ္းသပ္သံုးစြဲခြင့္ျပဳပါသည္။ ဥပမာ Chrome ၏ experimental tool ဆိုပါစုိ႔။ ယင္းကို စမ္းသံုးလိုသည္ဟုဆုိလွ်င္ browser ကို install လုပ္စရာမလိုဘဲ စမ္းသပ္သံုးစြဲႏိုင္သည္။ ယင္းကိစၥအတြက္ Chrome browser ၏ အင္တာနက္ လိပ္စာ႐ိုက္ထည့္ေသာအကြက္တြင္ Chrome://flags ဟု႐ိုက္ထည့္ပါ။ ထုိအခါ experimental feature မ်ား ေပၚထြက္လာပါမည္။ ယင္း feature မ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕သည္ အမွန္တကယ္အသုံးခ်သည့္ အဆင့္သို႔ေရာက္လာၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါမည္။ Feature မ်ားထဲ၌ပင္လွ်င္ အခ်ဳိ႕က ပို၍အသံုးက်သည္ကုိလည္း ေတြ႕ရပါ မည္။


Feature တစ္ခုစီတြင္ ယင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ရွင္းလင္းခ်က္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး feature ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ link ကုိလည္း Enable သုိ႔မဟုတ္ disable လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ option menu မွတစ္ဆင့္ အျခားေသာစြမ္းေဆာင္ရည္တုိ႔ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ Ctrl+ f အတြဲကိုသံုးၿပီး စမ္းသပ္မႈ လုပ္ႏိုင္ပါေသးသည္။ မိမိစမ္းသပ္မည့္ feature ၏အမည္ကုိ ေပးထားေသာအကြက္တြင္႐ိုက္ထည့့္ၿပီး enter ေခါက္ျခင္းျဖင့္ စမ္းသပ္မႈကို စတင္ႏို္င္ပါသည္။ Tab မ်ားကုိ ပိတ္ရာတြင္ pause ျဖစ္မႈမ်ား၊ delay ျဖစ္မႈ ခုခံအားလံုးကိုဖယ္ရွားေပးၿပီး browser ၏တုံ႔ျပန္မႈကို ပိုေကာင္းေစသည့္ Fast tab/Window Close feature ကား ႏွစ္သက္ဖုိ႔အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္ chrome browser သည္ မည္သို႔မည္ပံုရွိေစလိုသည္ကုိ ဆႏၵျပဳလိုလွ်င္ material design setting ႏွစ္ခုကို enable လုပ္ထားရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ Extension Toolbar Refesign ကုိလည္း enable လုပ္ထားရပါမည္။ website တစ္ခုက မိမိအား password ေတာင္းခံလာသည့္အခါ Chrome က password ကို အလုိအေလ်ာက္ ျဖည့္ေပးေစလိုလွ်င္ password generation ကုိ enable လုပ္ေပးရပါမည္။ Tab တစ္ခုတြင္ audio အသံတစ္ခုခုထြက္ေနသည္ဆုိပါက Tab audio muting UI control ကုိသံုးျခင္းျဖင့္ speaker icon ေပၚလာပါမည္။ ယင္းကိုပိတ္လွ်င္ အသံေပ်ာက္သြားပါမည္။ 


Browser အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အၿပီးသတ္ version မထြက္မီ၌ Beta version ကုိစမ္းသပ္သံုးစြဲခြင့္ရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ microsoft ကထုတ္ေသာ Edge browser ၌မူ Chrome ၊ Opera ႏွင့္ Firefox မွာကဲ့သို႔ Beta version မထုတ္ပါ။ ယင္းအစား developer version ကုိစမ္းသပ္သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။ ယင္းကုိစမ္းသံုးမည္ဆိုလွ်င္ Windows 10 Imsider Program သုိ႔ ဝင္သြားရပါမည္။ ယင္းေနရာမွေန၍သာ edge ၏ development version ကုိရရွိႏိုင္ပါမည္။ ထုိသုိ႔ဝင္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ Microsoft account လုိပါသည္။


Windows 10 Insider program သို႔ဝင္မည္ဆုိလွ်င္ Windows 10 Standard version ၌ Windows logo ႏွင့္ i ကို တြဲႏွိပ္ရပါမည္။ ထုိအခါတြင္ setting ပြင့္လာပါမည္။ ယင္းေနာက္တြင္ update & Security တြင္ ကလစ္ႏိွပ္ရပါမည္။ ယင္းေနာက္တြင္ Windows Insider program ကုိ ထပ္မံကလစ္ႏွိပ္ရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ Get Started တြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါမည္။ Edge browser version ေနာက္ဆံုးထုတ္ကုိရယူလိုသည့္အခါ Windows 10 တစ္ခုလံုးကို update လုပ္ရမည့္ အားနည္းခ်က္ကားရွိသည္။ Update လုပ္ျခင္းသည္ Windows 10 ကို reinstall လုပ္ျခင္းမည္ပါသည္။ 


Brower အရည္အေသြးစမ္းသပ္ခြင့္ေပးသည့္အထဲတြင္ firefox မွာ သေဘာက်စရာအေကာင္းဆံုး beta version အဆင့္မွာပင္ စမ္းသပ္ခြင့္ ေပးထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပုိ၍အဆင့္ျမင့္ေသာ version ျဖစ္သည့္ Developer Edition ကုိလည္း စမ္းသပ္ႏိုင္ပါ ေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ Mozilla ၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုေျပာင္းလဲေနဆဲျဖစ္၍ firefox preview version မ်ားတြင္ စမ္းသပ္စရာ tool အသစ္နည္းပါသည္။ Mozilla သည္ စမ္းသပ္ဆဲအဆင့္ tool မ်ားကို ပံုမွန္ version မ်ားတြင္ သံုးၾကည့္လိုပါက ထည့္သြင္းေပးေနၿပီး ယင္းကို firefox test pilot ဟုေခၚပါသည္။


ယင္း tool အသစ္မ်ားကို စမ္းသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ www.testpilot.firefox.com သုိ႔ သြားရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ test pilot add-on ကို install လုပ္ရပါမည္။ ထုိအခါတြင္ tool အသစ္အစုအေဝးႀကီးကုိ လက္ရွိသံုးေနေသာ browser တြင္းသို႔ ယူေဆာင္လာပါမည္။ ယင္း tool တုိ႔သည္ စမ္းသပ္ဆဲအဆင့္တြင္သာရွိေနၿပီး အားလံုးသည္ အမ်ားျပည္သူသံုးစြဲသည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္လာမည္မဟုတ္ပါ။ Browser toolbar ရွိ test pilot button တြင္ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး စမ္းသပ္မႈမ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ လတ္တေလာစမ္းသပ္ႏိုင္သည့္ tool မ်ားတြင္ page shot ၊ min vid ၊ tracking protection ၊ activity stream ၊ tab center ၊ No more 404S ႏွင့္ universal search တို႔ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္တြင္ web page တစ္ခုလံုးကို screen shot အလြယ္တကူ ႐ိုက္ယူႏိုင္ေစမည့္ Page Shot ႏွင့္ Web page error မတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ No More 404S တို႔မွာ စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ ေကာင္းပါသည္။NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment