♪ ၁၁၉,၀၀၀/- က်ပ္၀န္းက်င္ရွိ - “Hello Mate 1” ♫

Image may contain: 1 person

နည္းပညာပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ လူသုံးအမ်ားဆုံးေသာအရာကေတာ့ စမတ္ဖုန္း မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားဟာ စမတ္ဖုန္းမ်ားကုိသာ ထုတ္လုပ္႐ုံျဖင့္ မျပည့္စုံပါဘူး။ ဆက္စပ္ေသာ Accessories မ်ားစြာကုိလည္း ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ တံဆိပ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ျပည့္စုံ စြာ အသုံးျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Hello တံဆိပ္ဟာ ဖုန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားစြာကုိ ေရာင္းခ်ေပးထားသလုိ Power Bank ကုိလည္း ေရာင္းခ်ေပးထားပါတယ္။

Hello ရဲ႕ ယခု Mate 1 ဟန္းဆက္ ဟာ ေလးေထာင့္က်ေသာ အသြင္ဒီဇုိင္းရွိၿပီး ေဘးေဘာင္အနားသတ္ မ်ားဟာ ေတာက္ပပါတယ္။ မွန္သတၱဳျဖင့္ ဖုန္းကုိ တည္ေဆာက္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ေတာက္ေျပာင္ေသာ ဒီဇုိင္းပုံစံရွိပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေပၚဖုန္းမ်ားတြင္ လုံၿခဳံေရးစနစ္ကုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးလာၾကရာ သုံးစဲြသူမ်ားအတြက္ ပုိမုိအဆင္ေျပေစလာခဲ့ပါတယ္။ ဖုန္း အမ်ားစုတြင္ ပါရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္ လုံၿခဳံေရးစနစ္ကေတာ့ လက္ေဗြရာ စနစ္အသုံးျပဳမႈျဖစ္ပါတယ္။ Hello ရဲ႕ ယခုဖုန္းတြင္လည္း လက္ေဗြရာ စနစ္ ကုိလုံၿခဳံေရးစနစ္ အတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ေဗြရာဖတ္႐ႈေပးႏုိင္သည့္ ခလုတ္ေနရာကုိေတာ့ ဖုန္း၏အေနာက္ဘက္ အလယ္တည့္တည့္တြင္ တပ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။ ထုိအ၀ုိင္းပုံစံလက္ေဗြရာ ဖတ္႐ႈေပးႏုိင္သည့္ ခလုတ္ကုိအသုံးျပဳ၍ ဖုန္းအား Log In ၀င္ႏုိင္သလုိ ကင္မရာႏွင့္ သီခ်င္းအပုိင္းအတြက္လည္း သုံးစြဲႏုိင္ပါတယ္။ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးဖုိ႔ အတြက္ Fingerprint Sensor ခလုတ္ကုိ ထိ၍ အသုံးျပဳႏုိင္သလုိ သီခ်င္းဖြင့္ ဖို႔အတြက္လည္း အဆုိပါခလုတ္ကုိ သုံးစြဲႏုိင္ပါတယ္။ Mate 1 ရဲ႕ ဖုန္း ကုိယ္ထည္ ဟာ ပါးပါး လ်လ်ရွိပါတယ္။ ဖုန္းရဲ႕ေဘးေဘာင္အထူဟာ 7.3mm သာ ရွိပါတယ္။ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ရွိေသာ ဖုန္းအမ်ားစုဟာ ဆင္းကတ္ ႏွစ္ကတ္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ဟန္းဆက္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ Mate 1 ဟာလည္း Dual SIM အမ်ဳိးအစားဟန္းဆက္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းကတ္မ်ားစြာ ကုိင္ေဆာင္ သုံးစဲြသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစပါလိမ့္မယ္။ ဆင္းကတ္ ႏွစ္ကတ္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ထည့္သြင္း အသုံးျပဳပါက မွတ္ဥာဏ္ပမာဏ ခ်ဲ႕ထြင္ ဖို႔အတြက္ အဆင္မေျပေစပါဘူး။ ဆင္းကတ္တစ္ကတ္သာ ထည့္သြင္းသုံးစြဲၿပီး က်န္သည့္ Slot ေနရာတြင္ SD Card ကုိ ထည့္သြင္းသုံးစြဲမွသာ အခ်က္ အလက္အမ်ားအျပားသိမ္းဆည္း ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၏ အျမင့္စားဟန္းဆက္မ်ားဟာ ဆင္းကတ္ႏွစ္ကတ္ ထည့္သြင္းႏုိင္မယ့္ေနရာႏွင့္ SD Card ထည့္ ႏုိင္မည့္ေနရာတုိ႔ပါရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္အ၀န္းဟာ
5 inches ရွိေသာေၾကာင့္ သင့္တင့္ေသာ အက်ယ္ပမာဏသာရွိပါတယ္။

ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ႀကီးမားေသာ ဟန္းဆက္မ်ားကိုသုံးစြဲခ်င္သူမ်ားအတြက္ေတာ့ အဆင္မေျပေစပါဘူး။ ဖုန္းရဲ႕အဓိက ကင္မရာကုိအေနာက္ဘက္ ထိပ္ဘက္ ေထာင့္တြင္ အ၀ုိင္းပုံစံတပ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။ ေအာက္ဘက္မွာေတာ့ Flash Light ပါရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါတယ္။ အဓိက ကင္မရာဟာ 13MP, f/2.2 စြမ္းရည္ရွိေသာေၾကာင့္ လွပေကာင္းမြန္ေသာဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ႐ုိက္ကူး ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ေန႔အခါတြင္ ပုံထြက္ေကာင္းသလုိ အလင္းေရာင္ အားနည္း သည့္အခ်ိန္ (သို႔) ညဘက္မ်ားတြင္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးသည့္အခါ၌လည္း ျပည့္စုံေသာေထာက္ပံ့မႈကုိေပးစြမ္းမယ့္ ဖုန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းရဲ႕အေရွ႕ ကင္မရာငယ္ကေတာ့ 8MP စြမ္းရည္ရွိပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Selfie ႐ုိက္ကူး မႈအတြက္ စိတ္ေက်နပ္ ေစမယ့္ ဖုန္းျဖစ္ပါတယ္။ အေထာက္အပံ့ေပးမယ့္ Network အမ်ဳိးအစားကေတာ့ 2G, 3G ျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္ဥာဏ္ပမာဏ အပိုင္းတြင္ RAM ကို 1GB ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး ROM တြင္ 16GB ပါရွိ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါတယ္။ အခ်က္အလက္ အမ်ားအျပား သိမ္းဆည္း လုိပါက မွတ္ဥာဏ္ပမာဏကုိခ်ဲ႕ထြင္အသုံးျပဳရပါမယ္။ အမ်ားဆုံး ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္မယ့္ မွတ္ဥာဏ္ပမာဏ ကေတာ့ 64GB အထိ ျဖစ္ပါတယ္။ MT6580 Quad-core CPU ကုိ ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ဖုန္းကုိ အသုံးျပဳတဲ့အခါတြင္ လ်င္ျမန္ေသာတုံ႔ျပန္မႈမ်ားကိုေပးစြမ္းပါလိမ့္မယ္။

အသုံးျပဳႏုိင္မယ့္ OS အမ်ဳိးအစားမွာ Android ျဖစ္ၿပီး Version မွာ Marsh-mallow ပါ။ အားသြင္းအသုံးျပဳရမယ့္ ဘက္ထရီအမ်ဳိးအစားမွာ 2200mAh ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဖုန္းကိုအခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္ ပါလိမ့္မယ္။ သုံးစဲြသူမ်ားဟာ ဟန္းဆက္မ်ား၀ယ္ယူသည့္အခါတြင္ အေရာင္ေရြးခ်ယ္မႈ လည္း ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ Hello ဟာ Mate 1 ကုိ လွပေသာအေရာင္မ်ားျဖင့္ လည္း ထုတ္လုပ္ေပးထားပါတယ္။ ေရႊ၊ အျဖဴ၊ အနက္ ဟူ၍ ၃ ေရာင္ထုတ္လုပ္ ေပးထား ပါတယ္။ ဟန္းဆက္မ်ား ၀ယ္ယူသည့္အခါ၌ ေမတၱာလက္ေဆာင္ မ်ားကိုလည္း ရရွိႏုိင္ပါတယ္။ Mate 1 ကုိ ၀ယ္ယူသည့္ အခါတြင္ ေရပူ၊ ေရေအး ထည့္၍သုံးစြဲႏုိင္ေသာ ေရဘူးကို ေမတၱာလက္ေဆာင္အေနျဖင့္ ရရွိမွာျဖစ္သလုိ ေဒတာပမာဏ 1GB ပါရွိေသာ Ooredoo ဆင္းကတ္ကိုလည္း ရရွိပါဦးမယ္။ ဖုန္းရဲ႕ တန္ဖုိးမွာ ၁၁၉,၀၀၀/- က်ပ္၀န္းက်င္ရွိပါတယ္။
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal


<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment