သံေကာင္းနဲ႔ listen, Auto file နားေထာင္ႏိုင္တဲ့ - Pi Music Player Version -2.4.4 Apk


Android ဖုန္းအသံုးျပဳမ်ားအတြက္ အရမ္းကို နားေထာင္ရေကာင္း Pi Music Player တစ္ခုကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီ Music Player သီခ်င္းေတြကို ဖိုင္လိုက္ Auto support လုပ္ပါတယ္။ ဒီ application ထဲကေနျပီး ဖုန္းမ်ားကို သီခ်င္းေတြ ေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။ အသံုးျပဳမယ္ေဘာ္ဒါေတြအတြက္ ဒီေကာင္းေလး ဖုိင္ဆိုဒ္က 4MB ျဖစ္ျပီး Android OS 4.1 ထက္ဖုန္းမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဝင္းလႈိင္-နည္းပညာ

0 comments:

Post a Comment