♪ " Moto Z (သို႔မဟုတ္) Modular ေခတ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း " ♫

Image may contain: phone

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဧဧသက္ (ၿဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)

စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးတြင္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ အေသမတြဲစပ္ဘဲ လုိအပ္သလို ျဖဳတ္တပ္ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ Google က ႀကံဆခဲ့ဖူးသည္။ ထုိအႀကံျဖင့္စတင္ခဲ့သည့္ စမတ္ဖုန္းစီမံကိန္းအား Ara တစ္ပြဲထုိးေဆး ၿမီးတိုနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ Ara ကိုစတင္ၿပီး ျဖဳတ္လြယ္တပ္လြယ္စမတ္ဖုန္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ Google က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ မေအာင္ျမင္ေသးပါ။ Modular Phone ဟုလည္းေခၚေသာ ထုိစီမံကိန္းကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမွာ LG ျဖစ္ပါ၏။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ LG G5 ဖုန္းမွာ Modular ဆန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ဳိ႕ရွိသည္။ Google ေမွ်ာ္လင့္သလုိ စပီကာမွအစ ကင္မရာအဆံုး လိုသလိုျဖဳတ္တပ္ႏိုင္ေသာဖုန္းမ်ဳိးမဟုတ္။ 


ထုိသုိ႔ ျဖဳတ္တပ္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းတစ္မ်ဳိးအား ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အကုန္ပိုင္းမွာ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါၿပီ။ အဆိုပါဖုန္းမွာ အေမရိကန္ Motorola ကုမၸဏီမွထုတ္ေသာ Moto Z ျဖစ္ပါ၏။ Motorola ကုမၸဏီမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ Google လက္ဝယ္မွေန၍ Lenovo လက္ဝယ္သုိ႔ေရာက္ရွိသြားၿပီးျဖစ္၍ ဖုန္းအမည္ကုိ Lenovo Moto Z ဟုေခၚၾကပါသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Motorola အား Lenovo က လက္လႊဲေျပာင္းယူၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ဤဖုန္းသည္ Lenovo ၏အႀကီးမားဆံုးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ပါ၏။ Modular Phone ဆိုသည္မွာ အမွန္တကယ္ အလုပ္ျဖစ္မည့္ ဖုန္းမ်ဳိးမဟုတ္ဟု မွတ္ထင္ထားသူတို႔အား အံ့အားသင့္သြားေစမည့္ဖုန္းဟုလည္း ဆုိႏုိင္ပါသည္။


Moto Z အား ဘူးထဲမွ ဆြဲထုတ္လုိက္ခ်ိန္တြင္ ပထမဆံုး အ့ံအားသင့္ရမည့္ အရာမွာ အလြန္တရာပါးလႊာမႈပင္။ ၅.၂ မီလီမီတာဟူေသာ အထူမွာ ပါးလႊာမႈၿပိဳင္ဆုိင္ေနေသာ ယေန႔ေခတ္ဖုန္းမ်ားထဲတြင္ ထိပ္တန္းပါးလႊာမႈ အဆင့္ရွိပါသည္။ ေနာက္ထပ္ထူးျခားမႈတစ္ခုမွာ ဟန္းဆက္၏ ေက်ာဖက္ေအာက္ေျခဖက္တြင္ရွိေသာ ေရႊေရာင္အစက္လိုင္းျဖစ္သည္။ စမတ္ဖုန္း၏အရည္အေသြးကို ျမႇင့္ေပးမည့္ Module မ်ားသည္ ယင္းေနရာတြင္ အခုိင္အခံ့ လာေရာက္တပ္ဆင္ပါမည္။ Module တစ္ခုအား ျဖဳတ္ျခင္းတပ္ျခင္းသည္ ဟန္းဆက္တစ္ခု၏ ေက်ာဖက္အဖံုးအား ျဖဳတ္ျခင္းတပ္ျခင္းျပဳသေလာက္သာ ခက္ခဲပါသည္။


ေလာေလာဆယ္တြင္ Moto Z ႏွင့္တြဲဖက္သံုးစြဲရန္ အသင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာ Module ေလးမ်ဳိးရွိပါသည္။ အသံုးအဝင္ဆံုးမွာ battery pack Module ျဖစ္မည္ထင္သည္။ ယင္းကိုတပ္ဆင္လွ်င္ ေပါင္ ၆ဝ အပို ကုန္က်ပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘက္ထရီသက္တမ္း ႏွစ္ဆတုိးလာပါလိမ့္မည္။ Moto Z အား ပ႐ိုဂ်က္တာတစ္ခုသဖြယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစမည့္ Projector Module မွာ ကုန္က်စရိတ္ေပါင္ ၂၅ဝ ရွိပါသည္။ ေထာင့္ျဖတ္ ၇ဝ လက္မ အရြယ္ရွိေသာျမင္ကြင္းျဖင့္ ဗီဒီယုိမ်ားကုိ ျပသေပးႏုိင္ပါသည္။ Camera Module က ေပါင္ ၂ဝဝ က်သျဖင့္ ေစ်းမေသးလွေသာ္လည္း ကင္မရာထုတ္လုပ္သူမွာ နာမည္ႀကီး Hasselblad ျဖစ္သျဖင့္ ထူးျခားေသာ ပံုထြက္ရမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ Speaker Module မွာလည္း နာမည္ႀကီး JBL ကုမၸဏီမွထုတ္ေပးေသာပစၥည္းျဖစ္၍ အရည္အေသြးေကာင္းပါလိမ့္မည္။ ကုန္က်စရိတ္ေပါင္ ၇ဝ ရွိပါမည္။ 


Lenovo သည္ ကမၻာ့အပါးလႊာဆံုး ပရီမီယမ္စမတ္ဖုန္းကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ စြန္႔လႊတ္မႈတခ်ဳိ႕ကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္။ ပထမဆံုးကိစၥမွာ ေက်ာဘက္တြင္ Camera Module အား ထမ္းတင္ထားမည့္ေနရာသည္ အလြန္ထင္ရွားႀကီးမားေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထု႔ိေၾကာင့္ ဖုန္းကုိ ဤအတိုင္းသံုးမည့္သူမ်ားအတြက္ အ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္မႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းကပင္လွ်င္ Camera Module ဝယ္တင္သည့္အခါ ေခ်ာေမြ႕လြယ္ကူမႈ ရသြားေစပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ Lenovo သည္ iPhone လမ္းစဥ္ကုိ လုိက္သည့္အတြက္ ဤဖုန္းတြင္ 3.5mm headphone ဂ်က္ပင္ေပါ့စ္ ပါမလာပါ။ ယင္းအစား USB type-C to 3.5 mm adapter ကိုသာ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။


Type C Connector ေၾကာင့္ ဘက္ထရီအားသြင္းရာတြင္ အလြန္ျမန္ဆန္မႈရွိလာပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အျမန္အားသြင္းေပးႏိုင္ေသာ Charger လည္း ဖုန္းႏွင့္အတူ ပါဝင္လာပါသည္။ Type C Connector က data လႊဲေျပာင္းမႈကိုလည္း ျမန္ေစပါသည္။ ဖုန္းတြင္ပါဝင္ေသာ finger print reader ကို ဖုန္း၏ေအာက္ေျခတြင္ ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး ယင္းမွာ အလုပ္လုပ္ပံုလ်င္ျမန္၍ ေသလည္းေသခ်ာပါသည္။ Home ၊ back ႏွင့္ menu button မ်ားကို On Screen လုပ္ပစ္ျခင္းမွာ ယခင္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ပံု ကြဲလြဲသြားပါသည္။ UHD display ျဖစ္၍ screen resolution 1400 x 2560 က ေပးႏုိင္ၿပီး 535 ppi သိပ္သည္းဆရွိပါသည္။ ယင္းက ၅ .၅ လက္မအရြယ္ ဖုန္းအား ႐ုပ္ထြက္ျပတ္ေစၿပီး စာလံုးမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာျမင္ရေစပါသည္။


ပြင့္ေနေသာ screen ေပၚတြင္ လက္ေဝွ႔ယမ္းလုိက္ပါက screen ပိတ္သြားျခင္းမွာ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သည္။ Screen ေပၚမွ လက္ဖယ္ၿပီး သံုးစကၠန္႔အၾကာတြင္ အလင္းေရာင္မွိန္သြားပါမည္။ Notification အပါအဝင္ အျခားေသာျပသစရာမ်ားရွိပါမွ screen ျပန္ပြင့္လာမည္။ Screen ဖြင့္ထားၿပီး လုပ္ရမည့္အလုပ္မ်ားအတြက္ always-on လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရွိသည္။ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္က ဘက္ထရီအလြန္မစားသည္ကုိလည္း ခ်ီးက်ဴးရပါသည္။ Moto Z ၏ဘက္ထရီမွာ အားေကာင္းလွသည္ဟု မဆုိသာပါ။ Screen ၅ .၅ လက္မအတြက္ 2600 mAh သာ ထည့္ေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းဘက္ထရီမွာ screen ကို 170 cd/m2 အလင္းအားထားၿပီး 720 p ဗီဒီယုိ မနားတမ္းဖြင့္လွ်င္ ဘက္ထရီအားကုန္သည္အထိ ၁၂ နာရီ ၂၁ မိနစ္ ခံပါသည္။ 


iPhone 7 ေအာက္ ၄၁ မိနစ္ေလွ်ာ့ပါသည္။ Battery module ထပ္တြဲလွ်င္ 2200 mAh ထပ္တုိးလာမည္ျဖစ္၍ ဘက္ထရီပိုမိုအသံုးခံလာပါမည္။ တစ္ေန႔တာစိတ္ႀကိဳက္သံုးေလာက္သည့္ ဘက္ထရီအင္အားျဖစ္ပါသည္။ အားႀကီးႀကီးဘက္ထရီအတြက္ အျမန္အားသြင္း charger ထည့္ေပးထားသည္ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရပါသည္။ ၁၅ မိနစ္ အားသြင္း႐ံုမွ်ျဖင့္ ဘက္ထရီအား သံုးပံုတစ္ပံုျပည့္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘက္ထရီအသံုးခံမႈႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ Moto Z ၌ျပဳျပင္ဖုိ႔ လုိေနပါေသးသည္။ 3300 mAh့ ထည့္ေပးထားေသာ Samsung Galaxy S7 သည္ ဘက္ထရီအသံုးခံခ်ိန္ ၁၇ နာရီ ၄၈ မိနစ္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ Processor Power အလြန္ေကာင္းၿပီး Snapdragon 820 သံုးထားေသာဖုန္းတြင္ ပါးလႊာမႈအတြက္ ဘက္ထရီဝိတ္ေလွ်ာ့ရျခင္းမွာ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေနပါသည္။


ကင္မရာပိုင္းမွာ ေနာက္ကင္မရာသည္ 13 MP ႐ုပ္ထြက္ရွိပါသည္။ Pixel အရြယ္အစား 1.12 µm ရွိႏိုင္ၿပီး f/1.8 ေပးထားျခင္းမွာ မဆုိးလွပါ။ Laser auto focus ႏွင့္ optical Image stabilization တုိ႔ေၾကာင့္ ကင္မရာပိုင္း စံမီပါသည္။ အလင္းေရာင္အားေကာင္းသည့္ေနရာတြင္ ႐ုပ္ထြက္ျပတ္ၿပီး အေသးစိတ္႐ုပ္လံုးေပၚပါသည္။ Zoom အေတာ္မ်ားမ်ားဆြဲ႐ိုက္သည့္တိုင္ ေဝဝါးမႈမရွိပါ။ အလင္းေရာင္အားနည္းသည့္ေနရာတြင္မူ Galaxy S7 ကဲ့သုိ႔ ႐ုပ္ထြက္မေကာင္းပါ။ f/1.8 ေပးထားသည္ျခင္းတူပါလ်က္ အလင္းအား နည္းခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္ထြက္မႈန္ဝါးျခင္းမွာ Lenovo ၏အားနည္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကင္မရာကုိ အေပ်ာ္တမ္းဓာတ္ပံုသမားတို႔သာ လက္ခံႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ေရွ႕ကင္မရာ 5 MP f/2.2 ႏွင့္ 1.4 µm pixel တုိ႔မွာ Selfie အတြက္ လုိသည္ထက္ ပိုပါသည္။ ကင္မရာေကာင္းေကာင္းသံုးလိုလွ်င္ ေပါင္ ၂ဝဝ အကုန္ခံၿပီး Hasselblad Camera module တပ္ရပါလိမ့္မည္။ 


Moto Z ၏ခ်ီးက်ဴးစရာအေကာင္းဆံုးအပိုင္းမွာ ဖုန္းကုိယ္ထည္ေပၚ၌ Module တပ္ဆင္ျခင္းသည္ အလြန္အဆင္ေျပလြယ္ကူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဖုန္း၏ေနာက္ေၾကာကုိျဖဳတ္ၿပီး Module အသစ္တစ္ခု တပ္လုိက္သည္ႏွင့္ ယင္းအေျပာင္းအလဲကို Android က ခ်က္ျခင္းသိပါသည္။ JBL speaker တပ္ျခင္း၌ Module ၏အားေကာင္းမႈ Android ၏တြဲဖက္ႏိုင္မႈတု႔ိကုိ ထင္ရွားစြာေတြ႕ရပါမည္။


ကိုယ္ထည္အလြန္ပါးလႊာမႈေၾကာင့္ module အသစ္တပ္သည့္အခါ၌လည္း အလြန္တရာ ထူထဲလာျခင္းမရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ ထိပ္တန္းအဆင့္ဖုန္းမ်ားကို ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းရန္ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ Moto Z ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ ေပးရေသာေစ်း မ်ားေနပါသည္။ ဘက္ထရီကလည္း အားနည္းပါသည္။ 3.5 mm ဂ်က္ပင္ေပါက္ မပါျခင္းကလည္း လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Moto Z သည္ ေကာင္းပင္ ေကာင္းျငားေသာ္လည္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးသည့္ ဖုန္းတစ္လံုးဟု ဆုိရပါမည္။NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment