ကမာၻ႔ရတနာဘဏ္မွာ MPT ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ကမာၻ႔ရတနာဘဏ္မွာ MPT ဆင္းမ္ကတ္ေတြမွတ္ပံုတင္ႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္မွာ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၁၁၉ ခုစလံုးမွာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္ လို႔သိရပါတယ္။ MPT ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္တာေတြကို CB ဘဏ္၊ KBZ ဘဏ္ နဲ႔ AYA ဘဏ္ေတြမွာလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Bestone မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္မ်ားနဲ႔ စာတိုက္ေတြမွာလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

MPTဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မယ့္ေနရာေတြကို www.mpt.com.mm သို႔မဟုတ္  http://mpt.com.mm/…/uplo…/2017/02/GTBank-Address-Myanmar.pdf. မွာၾကည့္ရႈႏိုင္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

သီဟထိုက္
www.thihahtike.net

0 comments:

Post a Comment