♪ “တယ္လီေနာ၏ တစ္လသံုး အင္တာနက္ Package မ်ားအား ရက္ ၉၀အထိ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕အသံုးျပဳႏုိင္မည္” ♫

Image may contain: text

တယ္လီေနာျမန္မာမွ ပါဆယ္ရယူႏိုင္သည့္ အင္တာနက္ Package အစီအစဥ္ သစ္မ်ားအား ထပ္မံ မိတ္ဆက္လိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး တစ္လသံုးအင္တာနက္ Package မ်ားအား ရက္ ၉၀ အထိ တိုးခ်ဲ႕ အသံုးျပဳႏိုင္ ေၾကာင္းသိရသည္။

သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားခ်ိန္အထိ အသံုးျပဳရန္က်န္ရွိ ေနေသာ အင္တာနက္သံုး ေဒတာႏွင့္ အျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ရက္ ၉၀ အထိ ယူေဆာင္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ “ပါဆယ္” အင္တာနက္သံုးေဒတာ Package မ်ားအား ရက္ ၃၀ သက္တမ္းရွိ “ပါဆယ္” အစီအစဥ္မ်ားအျဖစ္ 300MB အတြက္ ၉၉၉ က်ပ္မွစ၍ 120GB အတြက္ ၉၉,၉၉၉ က်ပ္အထိ စီစဥ္ေပးထား ပါသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔မွစတင္ ရရွိႏိုင္မည့္ “ပါဆယ္” အင္တာနက္ သံုး ေဒတာအစီအစဥ္မ်ားတြင္ Facebook, Viber ႏွင့္ BeeTalk ကဲ့သို႔ လူမႈကြန္ရက္မ်ားအသံုးျပဳရန္ အခမဲ့ေဒတာ၊ တယ္လီေနာ Capture တြင္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားသိမ္းဆည္းခြင့္ႏွင့္ တယ္လီေနာနံပါတ္အခ်င္းခ်င္းသို႔ အခမဲ့စာ တိုပို႔ခြင့္ စသည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ပါရွိေၾကာင္းသိရသည္။

“ပါဆယ္” အစီအစဥ္ကို ရယူထားျခင္းျဖင့္ သံုးရန္က်န္ေနေသးသည့္ ေဒတာႏွင့္ အျခားအက်ိဳးခံစား ခြင့္မ်ားကို ပါဆယ္ယူေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထပ္မံစာရင္းသြင္းလိုက္သည့္အခါတိုင္း ယင္းအက်ိဳး ခံစားခြင့္မ်ားကို ဆက္လက္အသံုးျပဳသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အစီအစဥ္၏ သက္တမ္းမွာ ရက္ ၃၀ သာရွိသည္ျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းကုန္ၿပီး ရက္ ၃၀ အတြင္း ထပ္မံစာရင္းသြင္း မွသာ က်န္ရွိအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ဆက္လက္အသံုးျပဳခြင့္ ကိုရရွိပါမည္။

Facebook, Viber ႏွင့္ BeeTalk လူမႈကြန္ရက္မ်ားအတြက္ အခမဲ့ေပးထား သည့္ေဒတာမ်ား က်န္ရွိေနပါက ယင္းေဒတာမ်ားကို လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဗီဒီယိုႏွင့္ အသံေခၚဆိုမႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခြင့္ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ 


ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားႏွင့္ စာတိုေပးပို႔မႈမ်ားအတြက္ ပံုမွန္ႏႈန္းထား မ်ားျဖစ္သည့္ တစ္မိနစ္ ၂၅က်ပ္ႏွင့္ စာတိုတစ္ေစာင္ ၁၅ က်ပ္အသီးသီးေကာက္ခံသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ 979*2*7# သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ My Telenor app မွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊ စာတိုပို႔ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ “ပါဆယ္” အစီအစဥ္ကို ရယူႏိုင္ပါသည္။ စာတိုမွတစ္ဆင့္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ “ပါဆယ္” အစီအစဥ္ကို ရယူရန္ ၅၀၀သို႔ DPXS, DPS, DPM, DPL, DPXL, DP2XL ႏွင့္ DP3XL တို႔ကို ေပးပို႔ရယူႏုိင္ပါသည္။

အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ေဒတာလက္က်န္အေျခအေနကို *124*1# သို႔ ဖုန္းေခၚယူ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ “ပါဆယ္”အစီအစဥ္အျပင္ လက္ရွိရွိေနေသာ “စူပါႏွစ္ဆ” Smart အင္တာနက္ လစဥ္အစီအစဥ္မ်ား ကိုလည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား မ်ားစြာ ႏွစ္ၿခိဳက္ၾက ေသာ “စူပါပြား” အစီအစဥ္သည္လည္း ဆက္လက္ရရွိေန မည္ျဖစ္ပါသည္။ စူပါပြားျဖင့္ တယ္လီေနာ၏ ပိုမို ေကာင္းမြန္သည့္ အင္တာနက္သံုး ေဒတာကို 1MB အတြက္ ၈က်ပ္ႏႈန္း၊ တယ္လီေနာ အခ်င္းခ်င္း ေခၚဆိုမႈ အတြက္ တစ္မိနစ္ ၁၈က်ပ္ႏႈန္းႏွင့္ အျခားေအာ္ပေရတာ မ်ားသို႔ ေခၚဆိုမႈအတြက္ တစ္မိနစ္ ၂၅ က်ပ္ႏႈန္း အသီးသီးက်သင့္ပါသည္။


တယ္လီေနာ၏ အျခားအတြက္၀န္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ား (စာတိုေပးပို႔ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေခၚဆိုျခင္း၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္း)ႏွင့္ လက္က်န္ ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ႀကိဳသံုး အစီအစဥ္၊ MyTune အစီအစဥ္စသည္တို႔အတြက္ ၀န္ေဆာင္ခႏႈန္း ထားမ်ားမွာ ယခင္အတိုင္းက်သင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တယ္လီေနာ၏ Smart အင္တာနက္အစီအစဥ္သည္ အေျခခံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေသာ 1MB အတြက္ ၈က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္သာ ဆက္လက္က်သင့္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာမွဆိုပါသည္။


ရဲလင္းလင္းသန္း

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal


<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment