♪ “ျမန္ေကာင္းသက္သာ Samsung 750 EVO SSD” ♫

Image may contain: one or more people, people sitting and text

ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ OS တင္ဖို႔ SSD သံုးသင့္သည့္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီေလာဟု ဆိုလွ်င္ ေရာက္ၿပီဟုပင္ ဆိုရပါလိမ့္မည္။ ကြၽန္မအေတြ႕အႀကံဳအရ desktop ကြန္ပ်ဴတာတြင္ OS တင္ရန္သံုးေသာ hard drive (HD) မ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္း ခ်ဳိသာၿပီး အရည္ အေသြးမဆိုးဟုဆိုေသာ အခ်က္မွတစ္ပါး ငါးႏွစ္ေက်ာ္ခံျခင္း ကို အေတြ႕ရနည္းပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးအား အတက္အက်မ်ားျပားျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာကိုခိုင္းေစသည့္ အခ်ိန္နာရီမ်ားျပား ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ UPS မခံဘဲထားျခင္း ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္ထားသည့္ အခုိက္တြင္ အၾကမ္းပတမ္းတြန္းေရႊ႕ျခင္းတို႔သည္ HD ကို လ်င္ျမန္စြာ ပ်က္စီးေစေသာ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ထင္ပါသည္။

SSD တြင္ အထဲ၌ လည္ပတ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမပါသျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းဆယ္ခ်ီ၍ ခံမည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ ေသာ္ SSD ေခတ္ကို ဆယ္စုႏွစ္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းလာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ မွ ယင္းတို႔တြင္ read write အႀကိမ္ေရ ကန္႔ သတ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း သိလာၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ data အသစ္ေရးသည့္ အႀကိမ္ေရ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ SSD တို႔၏ သက္တမ္းကို ေျပာရာတြင္ ႏွစ္အပိုင္းအျခားျဖင့္ မေျပာေတာ့ဘဲ data ေရးႏိုင္သည့္ပမာဏ ျဖင့္ ေျပာလာၾကပါသည္။

အၾကမ္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ SSD တစ္လံုးသည္ storage space ၏ အဆ ၂၀၀ ပမာဏရွိေသာ data ကိုေရးၿပီးခ်ိန္တြင္ သက္တမ္းကုန္ပါမည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ 120GB ရွိေသာ SSD တစ္ခုသည္ အရည္အေသြး ျပည့္မီပါက 24 TB ေရးၿပီးခ်ိန္ တြင္ သက္တမ္းကုန္ပါမည္။ read လုပ္ႏိုင္ ေသာအခ်ိန္မွာမူ အရည္အေသြးျပည့္ SSD တစ္လံုးသည္ နာရီ တစ္သန္း မွအထက္ တြင္ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ SSD တစ္လံုး၏ space ထက္၀က္ကိုသာ App မ်ား အေသထည့္ၿပီး မၾကာခဏျပင္ျခင္း၊ ဖ်က္ျခင္း မလုပ္ပါက သက္တမ္း ၅ ႏွစ္မွအထက္ ေသခ်ာေပါက္ခံႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ SSD ၏ သက္တမ္းသည္ cell တစ္ခုတြင္ သိုေလွာင္ေသာ Bit ပမာဏေပၚတြင္ မူတည္ သည္။ Cell တစ္ခုတြင္ Bit သာ သိုေလွာင္ပါက Single Level Cell (SLC) ေခၚၿပီး ယင္း SSD မ်ဳိးက သက္တမ္းအၾကာဆံုးခံပါသည္။ ေစ်းလည္း အႀကီး ဆံုးျဖစ္ပါ၏။ ယင္းေအာက္တြင္ သက္တမ္းအသင့္အတင့္ စေသာ Multi Level Cell (MLC) ရွိသည္။ ယင္း၌ Cell တစ္ခုတြင္ 2 Bit data သိုေလွာင္ပါသည္။ ေစ်းအသက္သာဆံုးမွာ Triple Level Cell (TLC) ျဖစ္သည္။ ယင္း SSD မ်ဳိးတြင္ Cell တစ္ခု၌ 3 Bit data သိုေလွာင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မၾကာခဏေရးျခင္း၊ ဖ်က္ျခင္းျပဳလုပ္ပါက cell ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားၿပီး သက္တမ္းတိုပါသည္။ ေစ်းက အသက္သာဆံုးျဖစ္ပါသည္။

Samsung 750 EVO SSD သည္ TLC အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းအသက္သာဆံုးျဖစ္သည္။ ေစ်းသက္သာသလို သက္တမ္းနိမ့္ ပါသည္။ အာမခံသက္တမ္း သံုးႏွစ္ေပးပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ လူသံုးမ်ား ေသာ Transcend SSD မွာ TLC အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေသာ္လည္း ေစ်းပို၍ သက္သာသည္။ အာမခံသက္တမ္းသံုးႏွစ္ျခင္းတူပါသည္။ သို႔ေသာ္ Samsung ဟူေသာ ဂုဏ္သတင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာ ၆၀ ဟူေသာေစ်းႏႈန္းမွာ ေပးေပ်ာ္ပါသည္။ ေစ်းကြက္တြင္ Samsung TLC NAND Flash memory အျဖစ္ ၀ယ္ယူရရွိပါမည္။ ေစ်းႏႈန္းနိမ့္ေသာ္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ မညံ့ပါ။ data လႊဲေျပာင္းမႈအျမန္ႏႈန္းမွာ SATA-3 ႏွင့္ ညီပါသည္။ အျမန္ႏႈန္း သည္ G Gbps အျမန္ႏႈန္းရပါသည္။ ေရးႏႈန္း ဖတ္ႏႈန္းအပိုင္းတြင္လည္း အရည္အေသြး မီပါသည္။ Sequential read အျမင့္ဆံုး 540 Mbps ရပါသည္။ Sequential write အျမင့္ဆံုး 520 Mbps ရပါသည္။ 750 EVO SSD ကို 120 GB ၊ 250 GB ၊ 500 GB ဟူ၍ အတန္းအစားသံုးမ်ဳိး ထုတ္ထားရာ ယင္းတို႔၏ read ၊ write speed အတူတူျဖစ္ပါသည္။

DRAM cache memory မွာ ယင္း SSD သံုးမ်ဳိးတြင္ မတူပါ။ 120 GB ႏွင့္ 250 GB တို႔အတြက္ 256 MB DDR3 ျဖစ္ပါ သည္။ 500 GB အတြက္ 512 MB LP DDR 3 ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အလြန္ျမန္ပါသည္။ Photoshop CS5 ကို HD ေပၚတြင္ ေခၚတင္မည္ဆိုပါက ၂၅ စကၠန္႔မွ်ၾကာၿပီး ဤ SSD ေပၚ၌ ေခၚတင္မည္ဆိုပါက ၇ စကၠန္႔ မွ်သာ ၾကာပါသည္။ ဤသည္ မွာ 750 EVO SSD သံုးရျခင္း၏ အားသာခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 750 EVO SSD သံုးမ်ဳိးတို႔တြင္ data ေရးႏိုင္ေသာ ပမာဏမတူပါ။ 120GB တြင္ သက္တမ္းကုန္ အထိ data 35 GB ရႏိုင္ၿပီး 250 GB တြင္ 70 GB အထိ ေရးႏိုင္ပါသည္။ 500 GB တြင္ 100 GB အထိ ေရးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ data အေရး အဖ်က္မ်ားသူတို႔သည္ 500 GB အရြယ္အစားကို ၀ယ္ယူသင့္ ပါသည္။ အကယ္၍ အေရးအဖ်က္ကို HD ေပၚ၌သာလုပ္ မည္ဟုဆိုလွ်င္ ယင္း SSD သံုးမ်ဳိးအၾကား သက္တမ္းကြာဟခ်က္ က်ဥ္းေျမာင္းပါမည္။အိမ္သံုး အဆင့္ ကြန္ပ်ဴတာသမား အတြက္ 120 GB ပမာဏက လံုေလာက္ပါသည္။


ဤ SSD သံုးမ်ဳိးသည္ သိုေလွာင္သည့္ပမာဏႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းတို႔ ကြာျခား ေသာ္လည္း တစ္စကၠန္႔တြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ Input Output ႀကိမ္ေရ ကြာျခားမႈ က်ဥ္းေျမာင္းပါသည္။ 120 GB တြင္ 94,000 IOPS အျမင့္ဆံုးရၿပီး 250 GB တြင္ 97000 IOPS အျမင့္ဆံုးႏွင့္ 500 GB တြင္ 98,000 IOPS အျမင့္ဆံုးရပါသည္။ 750 EVO SSD သည္ ယခင္ထြက္ခဲ့ဖူးေသာ 850 EVO အား ပိုမိုေစ်းသက္သာစြာ အစားထိုးၿပီး ေစ်းကြက္ေ၀စု တိုးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ 250 EVO သည္ အာမခံ သက္တမ္း ၅ ႏွစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 850 EVO တြင္ အာမခံသက္တမ္း ၃ ႏွစ္သာ ရရွိပါမည္။ Data ေရးႏိုင္သည့္ ပမာဏ တြင္လည္း 850 EVO က ႏွစ္ဆသာပါသည္။ 120 GB / 250 GB အဆင့္တြင္ 850 EVO က Data 750 TB အထိ ေရးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 500 GB/1000 GB အဆင့္တြင္ 150 TB အထိ ေရးႏိုင္ပါမည္။ 850 EVO က အဆင့္ ျမင့္ 3DV-NAND နည္းပညာကို သံုးထားသည့္အတြက္ သက္တမ္းပို၍ တာရွည္ခံၿပီး data ပမာဏလည္း ပိုေရးႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ေရရွည္အလုပ္လုပ္မည္၊ Windows ကို မၾကာခဏ မဖ်က္လိုပါဟုဆိုလွ်င္ နည္းပညာျမင့္ ပစၥည္းကို ေစ်းပိုေပးၿပီး ၀ယ္သံုးသင့္ပါသည္။ SSD တို႔၏ သေဘာမွာ Storage ႀကီးေလ 1 GB အတြက္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေလျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 750 EVO တြင္ 1GB အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ 120 GB တြင္ ၀.၃၈ ေဒၚလာခန္႔ရွိၿပီး၊ 500 GB တြင္ ၀.၂၄ ေဒၚလာခန္႔သာ က်သင့္ပါ သည္။ မည္သို႔ပင္ ေစ်းရွိေစကာမူ SSD ၌ လည္ပတ္ေသာ အစိတ္အပိုင္း မပါ၀င္မႈေၾကာင့္ အၾကမ္းခံမႈတိုးတက္လာျခင္း မွာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ 750 EVO သည္ HD ထက္စာလွ်င္ ျမင့္မားေသာ အပူခ်ိန္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိပါသည္။ Operating temperature (0-70)°C တြင္ အလုပ္လုပ္သည္။ HD မွာ အျမင့္ဆံုး 60°C ထိသာ ခံႏိုင္ပါသည္။ အလုပ္ မလုပ္ ခ်ိန္တြင္ 40°C မွ 85°C အထိ အထားခံျခင္းမွာလည္း ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

ပါ၀ါအစားသက္သာျခင္းမွာလည္း ထူးျခားလွပါသည္။ read/write လုပ္ခ်ိန္ တြင္ ပါ၀ါအမ်ားဆံုး 2.5 watt စားၿပီး Idle တြင္ 50 mw ႏွင့္ sleep တြင္ 5mw သာစားျခင္းမွာ Laptop ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအတြက္ ပို၍ သင့္ေတာ္ပါမည္။ ဘက္ထရီအသံုးခံ ခ်ိန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တက္လာႏိုင္ပါသည္။ 750 EVO SSD ကိုသံုးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ boot time 25 ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့သြားျခင္း၊ shutdown time 40 ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့သြားျခင္းတို႔ကို စာ႐ႈသူတို႔သေဘာ အေတြ႕ဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal


<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment