♪ “5G စနစ္ကိုဘယ္သူေတြလိုမလဲ၊ဘယ္သူေတြအသံုးျပဳမလဲ” ♫

Image may contain: 6 people, people smiling, people standing and text

ၿပီးခဲ့ေသာသီတင္းပတ္ကစပိန္ႏုိင္ငံ၊ ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕၌က်င္းပခဲ့ေသာကမၻာ႔ မိုဘုိင္းကြန္ဂရက္တြင္အဓိက လူေျပာအမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာ ကစမတ္ဖုန္းသစ္မ်ားအေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။တစ္ေက်ာ့ ျပန္ထြက္ေပၚလာ ေသာNokia ဖုန္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာNokia 3310 မွလြဲၿပီးMWC တြင္ဖုန္းမ်ားက Hot မျဖစ္ခဲ့။ Virtual Reality ကဲ့သို႔နည္းပညာသစ္မ်ားမွာလည္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္က ကဲ့သို႔မ်ားမ်ားစားစားေပၚထြက္လာျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ယခုႏွစ္MWC ၏ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာအေကာင္းဆံုး နည္းပညာအေၾကာင္းအရာကေတာ့ႀကိဳတင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသလို ျဖစ္တည္လာျခင္းလည္းမရွိေသးသည့္5G ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ပင္ျဖစ္ေလသည္။

<5G သို႔မဟုတ္သိပၸံနည္းက်နိဗၺာန္ဘံု>

မိုဘုိင္းဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ား၏မ်ိဳးဆက္သစ္အလားအလာမ်ားအေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ားမွာသိသာထင္ ရွားေသာအဆင့္တစ္ခုသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္၏။ကမၻာေပၚရွိထိပ္တန္းဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီတိုင္း လိုလိုကလည္းမၾကာခင္ မွာျဖစ္ေပၚလာမည့္5G Revolution ၏အဆံုးစြန္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ အေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပရန္စိတ္အားထက္သန္ေနၾကေလၿပီ။ကမၻာ့ႏုိင္ငံႀကီးအခ်ိဳ႕၏အစိုးရမ်ားကလည္း5G စနစ္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ရရွိလာမည့္ စီးပြားေရးက႑မ်ား၏အေရးပါပံုကို သတိထားမိၿပီးနည္းပညာပိုင္းအေျပာင္း အလဲမ်ားကိုစိတ္အားထက္သန္စြာျပဳလုပ္လာၿပီျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္အစိုးရအေနျဖင့္Brexitေခတ္လြန္ကာလတြင္5Gဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္သုေတသနလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ရန္ပံုေငြမ်ားစိုက္ထုတ္ သုံးစြဲရန္ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဂရက္ဟန္းစ္ မွတစ္ဆင့္ၫႊန္ၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ ေနေၾကာင္းသိရသည္။အျခားတစ္ဖက္တြင္ေတာ့Intel ဆုိေသာနည္းပညာ ကုမၸဏီသည္လည္းအရာအားလံုးကိုခ်ိတ္ဆက္လည္ပတ္ထားႏုိင္သည့္သိပၸံ နည္းက်နိဗၺာန္ဘံုတစ္ခုအတြင္းေနထုိင္ရသည့္ခံစားခ်က္မ်ားကိုရွင္းလင္း တင္ျပႏုိင္ရန္ႀကိဳးစားေနရာအေတာ္အတန္ခရီးေပါက္ေနၿပီျဖစ္သည္။
 
ရွိသမွ်ေသာအရာအားလံုးကိုခ်ိတ္ဆက္လည္ပတ္ထားေသာသိပၸံနည္းက် နိဗၺာန္ဘံုဟုေခၚသည့္ေနရာမွာအျခားမဟုတ္။အားလံုးေတြးထင္ၿပီးသားျဖစ္ သည့္5G စနစ္သံုးကြန္ရက္ကိုအသံုးျပဳထားေသာအနာဂတ္ကာလပင္။ ယင္းနိဗၺာန္ဘံုတြင္အလုိအေလ်ာက္ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေသာကားပါ၀င္မည္။ အိမ္တြင္းရွိအရာအားလံုးသည္လည္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္ၿပီးသားျဖစ္ သြားေပမည္။လမ္းမီးတုိင္မ်ားသည္လည္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆက္သြယ္သတင္း ေပးပို႔ႏုိင္စြမ္းရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီးပင္မကြန္ရက္သို႔လည္းေၾကာက္မက္ဖြယ္ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

<ကြန္ရက္မ်ား၏အေရးပါပံု>

MWC ျပပြဲလာပရိသတ္မ်ားအတြက္အေတြ႕အႀကံဳသစ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အရာက Microsoft ကုမၸဏီ၏HoloLensနည္းပညာေခါင္းစြပ္ပင္ျဖစ္၏။ ျပင္ပ တည္ေနရာကို အေျချပဳၿပီးသတင္းအခ်က္အလက္ရွာေဖြေသာAugmented Reality အမ်ိဳးအစားေခါင္းစြပ္မွာေဒတာ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးအတြက္အသင့္ ေလ်ာ္ဆံုးေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပႏုိင္စြမ္းရွိေၾကာင္းေတြ႕ရပါဦး မည္။တကယ္ေတာ့5G မိုဘုိင္းကြန္ရက္တစ္ခုတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္းကိုမည္သူကမွ်အတိအက်ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိသလိုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္းႏိုင္ငံႀကီးအမ်ားစုက5G ကြန္ရက္ႏွင့္ပတ္သက္၍Spectrum အတိုင္း အတာမည္မွ်အထိလုိအပ္မည္လဲ၊ယင္း ကြန္ရက္ကိုမည္သို႔ေနရာခ်ၿပီး ၀န္ေဆာင္ေပးမည္လဲဆိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားကမ်ိဳးဆက္သစ္ကြန္ရက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးယခင္ကတည္းကတည္ရွိခဲ့ၿပီးသားပင္။ သို႔ေသာ္ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့အဆိုပါေမးခြန္းမ်ားကိုေမ့ေဖ်ာက္ပစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္တုိးတက္လြယ္ကူလာခဲ့ေပၿပီ။သို႔ေသာ္ပို၍အေရးႀကီးေသာအခ်က္က ေစ်းကြက္မွသံုးစြဲသူမ်ားသည္5G ကြန္ရက္အေၾကာင္း ျပည့္စံုလံုေလာက္စြာ သိရွိ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းမရွိသလို ယင္းကြန္ရက္ကိုအသံုးျပဳႏုိင္ေရး လုိခ်င္တပ္မက္စိတ္လည္းရွိမေနေသးျခင္းပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

တကယ္ေတာ့သံုးစြဲသူအမ်ားစုသည္5G ကြန္ရက္ဟုဆုိႏုိင္မည့္ေနာက္ထပ္ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုမစတင္မီအခ်ိန္အထိလက္ရွိအသံုးျပဳႏုိင္ေနသည့္4G ကြန္ရက္၏ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ အဆင့္ကိုသာပိုမိုလိုလားေနၾကဆဲျဖစ္ေလ သည္။သို႔ေသာ္Intel ကုမၸဏီမွတာ၀န္ရွိသူAicha Evans ကေတာ့အနာဂတ္၏ 5G ကြန္ရက္အလားအလာမ်ားအေပၚစိတ္လႈပ္ရွားသင့္သည့္အေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာရွင္းျပႏုိင္ခဲ့ပါ၏။သူမက“စမတ္ဖုန္းေတြမရွိတဲ့ကြၽန္မတို႔ဘ၀ေတြ အေၾကာင္း စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။အဲဒီကစၿပီးကြန္ရက္ေတြရဲ႕အေရးပါပံုကို သိလာလိမ့္မယ္”ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။မစၥEvans ၏အဆိုအရ5G Revolution ၏ပထမအဆင့္ကလက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာကြန္ရက္မ်ားက့ဲသုိ႔လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ၿပီးေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့လူသားအသံုး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကိုေပါင္းစည္းခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေသာနည္းလမ္းအားျဖင့္လူသားတို႔၏လူေနမႈဘ၀အဆင့္အတန္းသည္ လည္းအဘက္ဘက္မွအဆင့္ျမင့္မားလာေပလိမ့္မည္။

<5G အေပၚယံုမွားသံသယမ်ား>

ယခုဆိုလွ်င္Intel ဆိုေသာHardware ကုမၸဏီႀကီးပင္လွ်င္တယ္လီကြန္း ကုမၸဏီအျဖစ္ရပ္တည္လာခဲ့ၿပီး5G ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးအက်ိဳးအျမတ္ ရွာေဖြရန္ ႀကိဳးစား လာေနၿပီျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္5G ကြန္ရက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္သည့္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားရရွိရန္လည္းလိုအပ္ေနပါေသး သည္။5G ကြန္ရက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးယံုမွားသံသယရွိေနေသးေသာနည္းပညာ လုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦး၏အျမင္မ်ား ကိုလည္းေလ့လာၾကည့္ရန္လိုအပ္ေနပါေသး သည္။ပထမတစ္ဦးကေတာ့ကမၻာ႔အႀကီး ဆံုးမိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာကုမၸဏီ တစ္ခုမွစီနီယာအမႈေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၎တုိ႔ကုမၸဏီ၏5G မိုဘုိင္းကြန္ရက္ မ်ား အေပၚအႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္အျမင္မ်ားကိုသာေျပာျပခဲ့ေလသည္။ ၎က“ဒီမ်ိဳးဆက္သစ္ကြန္ရက္အတြက္ဘယ္သူေတြကပိုက္ဆံေပးမွာလဲ။ ေအာ္ပေရတာကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာအခုဆိုရင္၀င္ေငြေတြပိုၿပီးနည္းလာတာနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရၿပီ။WhatsAppတို႔လုိပါးနပ္သြက္လက္တဲ့၀န္ေဆာင္မႈ ေဆာ့၀ဲေတြနဲ႔လည္းအႀကိတ္အနယ္တိုက္ပြဲ၀င္ေနရတယ္။ဒါေၾကာင့္အက်ိဳး အျမတ္ဘယ္ေလာက္ျပန္ရမလဲမေသခ်ာတဲ့အေျခအေနမွာ5G အတြက္ ေငြသံုးစြဲဖို႔ဆႏၵမရွိၾကေတာ့ဘူးေပါ့”ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

5G အေပၚ ေနာက္ထပ္ေ၀ဖန္သူတစ္ဦးကေတာ့Network ဆက္စပ္ပစၥည္း ေထာက္ပံ့ေရးကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုမွနည္းပညာဆုိင္ရာအႀကီးအကဲတစ္ဦးပင္ျဖစ္၏။၎၏ကုမၸဏီမွာ5Gကြန္ရက္မ်ားထြန္းကားလာခ်ိန္တြင္အဓိကအက်ိဳး အျမတ္ရႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္းယေန႔ေခတ္နည္းပညာ ေလာကမွာအထိန္းအကြပ္မရွိေလာက္ေအာင္အခြင့္အလမ္းျမင့္မားေနျခင္းက အခက္အခဲတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္းဆိုခဲ့သည္။ယင္းအခ်က္ကို၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကdot-com ဟုေခၚေသာအင္တာနက္ေခတ္တစ္ေခတ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္လည္းႏိႈင္းယွဥ္သြားခဲ့ေသးသည္။ဥပမာအားျဖင့္လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ4G စနစ္၏အဆင့္ျမင့္မားမႈသည္ပင္အျခားေသာ ကြန္ရက္ မ်ားကို အျပတ္အသတ္ေက်ာ္ျဖတ္ထားႏုိင္ခဲ့ၿပီမဟုတ္ပါလား။Gigabit LTE ဟုသိထားၾကေသာ4G ကြန္ရက္သည္ခ်ိတ္ဆက္မႈတြင္ပို၍လက္ေတြ႕ဆန္ လာသလိုေငြေၾကးပုိင္းအရလည္းအမ်ားစုတတ္ႏုိင္ေသာအေနအထားကို ေထာက္ပံ့ေပးထားႏိုင္ခဲ့သည္။သို႔ေသာ္အကယ္၍ 5G စနစ္သာအေကာင္ အထည္ေပၚလာပါကေနာက္မွလုိက္လံျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္အရာမ်ားက ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေနသည္။dot.com ေခတ္ကဆိုလွ်င္လည္း အလြန္ က်ယ္ျပန္႔ေသာေစ်းကြက္ႀကီးျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ လည္းေနာက္မွလုိက္ပါခဲ့ရသည္။

5G ကြန္ရက္ျဖစ္ေပၚလာမည္ဆိုလွ်င္လည္းFibre Network မ်ားစြာအတြက္ ကုန္က်မည့္စရိတ္စကမွာအမ်ားစု တတ္ႏုိင္မည့္ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ေနပါလိမ့္မည္။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ5G ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးထြက္ေပၚလာေသာရလဒ္မ်ား သည္တယ္လီကြန္းဆက္သြယ္ေရးေလာကကိုအသစ္ျပန္လည္ပံုေဖာ္ေပးႏုိင္ မည့္အျခားေသာရင္းျမစ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေနေလသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္5G Revolution စတင္၀င္ေရာက္လာေနေသာ ကာလဟု ဆိုလွ်င္မွားမည္မဟုတ္ပါ။ယင္းRevolution တြင္မည္သူေတြအက်ိဳး အျမတ္ခံစားရမည္လဲ။မည္သူူေတြကယံုၾကည္အားကိုးစြာအသံုးျပဳၾကမည္လဲ ဆုိတာကိုေတာ့အတိအက်မသိႏိုင္ေသးပါ။
 

Ref : (What Is Home Automation? - by Danny Vena)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment