♪ “နည္းပညာစနစ္မ်ားျဖင့္သာဆက္သြယ္စကားေျပာျခင္း” ♫

Image may contain: 6 people, people standing, beard, text and outdoor


လူတိုင္းနီးပါးဖုန္းအသံုးျပဳလာႏုိင္သည့္အခါမွာေတာ့အိမ္ႏွင့္လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တို႔မွာသာမကကားစီးရင္းျဖင့္ပင္တိုက္႐ိုက္လႊင့္သည့္အစီအစဥ္မ်ားကိုၾကည့္႐ႈေလ့လာႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါ သည္။နည္းပညာတိုးတက္လာျခင္း၊ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ ႏုိင္ျခင္း၊ ျမန္ႏႈန္းေကာင္းမြန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အလုပ္မပ်က္ဘဲလူမႈကြန္ရက္ မ်ားမွတစ္ဆင့္လည္းေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားကိုသိရွိႏုိင္ၾကပါသည္။ လူမႈကြန္ရက္မ်ားအသံုးျပဳမႈတြင္က်ယ္လာျခင္းသည္ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိသလို ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိျခင္းေၾကာင့္သတိေပးအႀကံျပဳထားသည့္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားလည္းရွိပါသည္။သို႔ေသာ္သံုးစြဲသူဦးေရမွာ တိုးတက္ၿမဲျဖစ္ၿပီး၊ဥပေဒအရအေရးယူခံရသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။သတင္းမ်ားဖတ္႐ႈႏုိင္ေသာလူမႈကြန္ရက္သည္ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားနဲ႔ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုႏုိင္ေစရန္လည္းကူညီေပးပါသည္။ အမွတ္တရအခ်ိန္မ်ားကို ျပန္ေျပာင္းသတိရေစဖို႔လည္းေဖာ္ျပတတ္ပါ ေသးသည္။ လူမႈကြန္ရက္အသံုးျပဳသူအမ်ားစုသည္ေတြ႕ျမင္ဖတ္႐ႈႏုိင္ေသာ သတင္းမ်ား၊အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုၾကည့္႐ႈ႐ံု တင္မကဘဲထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားလည္းေပးတတ္ၾကပါသည္။အျခားသံုးစြဲသူမ်ားသိရွိေစဖို႔အတြက္လည္း မွ်ေ၀ၾကပါသည္။ထုိေၾကာင့္ေလလိႈင္းထဲရွိမီဒီယာစာမ်က္ႏွာတစ္မ်ိဳးဟုသံုးသပ္ႏုိင္ေသာလူမႈကြန္ရက္သည္အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံုျဖင့္ေန႔စဥ္စည္ကားေနပါ သည္။

လူမႈကြန္ရက္သံုးစြဲသည့္အခါအမ်ားသူငါျမင္ေတြ႕ႏုိင္ေသာပင္မစာမ်က္ႏွာတြင္မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းျပဳတတ္ၾကသလို၊မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္သီးသန္႔စကားေျပာဆိုျခင္းလည္း ျပဳတတ္ၾကပါသည္။ထုိသုိ႔Comment ေပးျခင္း၊Chat Box တြင္ေျပာျခင္း(သုိ႔) Messenger တြင္စကားေျပာဆိုျခင္းျပဳလုပ္သည့္အခါ နည္းပရိယာယ္အသစ္မ်ား၊စကားေျပာဆိုနည္းအသစ္မ်ားသံုးစြဲလာၾကပါသည္။အခ်ိဳ႕သံုးစြဲသူမ်ားကေတာ့ ျမန္မာလိုေျပာဆိုသည့္အခါမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားသည့္အခါမွာေသာ္လည္းေကာင္းမွန္ကန္စြာေရးသားေျပာဆိုၾကပါသည္။သုိ႔ေသာ္သံုးစြဲသူအမ်ားစုသည္ဖတ္႐ႈေသာအခါၿပံဳးခ်င္စဖြယ္ေကာင္းေအာင္ဘာသာစကားမ်ားကိုေရာေႏွာသံုးတတ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာဘာသာစကားမွာပင္ ေ၀ါဟာရအသစ္မ်ားျဖင့္သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာစကားလံုးမ်ားသည္အျပင္မွာပင္ေရပန္းစားၿပီး ေခၚေ၀ၚအသံုးျပဳ ၾကပါသည္။ကိုယ္ပိုင္ဟန္းဆက္
်ားအသုံးျပဳလာႏိုင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ႀကိဳးဖုန္း အသုံးျပဳျခင္းပင္ရွားပါးလာၾကပါသည္။ ဟန္းဆက္မ်ားျဖင့္အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ရန္အခက္အခဲတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္မွသာႀကိဳးဖုန္းမ်ားကိုသုံးစြဲတတ္ၾကပါ သည္။

နည္းပညာေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားသူBenjamin Kerry & Gavin ကသူ၏ ေဆာင္းပါးတြင္စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ကိုေမးခြန္းတစ္ခုေမးထားပါသည္။ထုိ ေမးခြန္းကေတာ့ေရွး႐ိုးစဥ္လာဖုန္း (ႀကိဳးဖုန္း)ကိုသုံး၍တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ဆက္သြယ္ခဲ့သည့္ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ေန႔၊ရက္ကိုေမးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထုိ ေမးခြန္းကိုေျဖရန္အတြက္တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံမ်ားမွလူအမ်ားစုမွာအတန္ၾကာေအာင္စဥ္းစားၾကရပါမည္။ဟန္းဆက္မ်ားကိုင္ေဆာင္အသုံးျပဳေနၾကေသာ္ လည္းဖုန္းဆက္ျခင္းထက္စာတိုေပးပို႔ျခင္း၊လူမႈကြန္ရက္မ်ားအားၾကားခံသုံး၍ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားကိုပိုမိုအသုံးျပဳၾကပါသည္။တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုဖုိ႔အတြက္Facebook,Messenger,WhatsApp,Snapchat ႏွင့္iMessageကဲ့သုိ႔ေသာအရာမ်ားကိုပိုမိုအသုံးျပဳၾကပါသည္။သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုဆက္သြယ္ဖို႔ အတြက္သာမကမိသားစု၀င္မ်ား၊လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ဆက္သြယ္ဖုိ႔အတြက္ပါအဆိုပါapp မ်ားကိုအသုံးျပဳၾကသလို၊လုပ္ငန္းခြင္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပါအဆိုပါapp မ်ားကိုသုံးစြဲလာၾကပါသည္။Facebook ရဲ႕ ေၾကညာမႈအရFacebook, Messenger ႏွင့္WhatsAppသုံးစြဲသူမ်ားမွာ လစဥ္တိုးပြားေနၿပီး၊အခုအခါသုံးစြဲ သူဦးေရဘီလီယံခ်ီရိွေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ Web Magazine ျဖစ္ေသာEngadgetအၫႊန္းအရကမၻာ အႏွံ႕အသုံးမ်ားေသာ၊ ထင္ရွားေသာmessaging app မ်ားထဲတြင္Messenger ႏွင့္WhatsAppတို႔ လည္းပါ၀င္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ထင္ရွားေသာapp တစ္ခုကေတာ့WeChatျဖစ္ၿပီး၊806 million ခန္႔ေသာလူဦးေရကိုဆြဲေဆာင္ 
ားႏိုင္ပါသည္။Snapchatႏွင့္Skype တို႔မွာ အျခားစနစ္မ်ားထက္ ေစ်းကြက္ေ၀စုရရိွမႈမွာမမ်ားျပားပါဘူး။လူမႈကြန္ရက္ စနစ္မ်ား၊app မ်ားကိုသုံးစြဲ၍ဆက္သြယ္ရျခင္းသည္စကားေျပာဆို႐ုံ၊message ေပးပို႔႐ုံအတြက္သာမကဓာတ္ပုံမ်ားမွ်ေ၀ႏိုင္သလုိ၊video call မ်ားလည္း ေျပာဆုိႏိုင္ပါသည္။ထုိသုိ႔message ပို႔ျခင္း၊ဓာတ္ပုံႏွင့္အသံဖိုင္ပို႔ျခင္းမ်ား အတြက္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလုံၿခံဳေရးထိခိုက္ႏိုင္ေသာအေျခအေနမ်ားလည္းရိွပါသည္။“နည္းပညာစနစ္မ်ားနဲ႔ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္း၊message ပို႔ျခင္းမ်ား ကိုေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ၊တိုက္ခိုက္ေနေသာဟက္ကာမ်ား၊သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရိွပါတယ္”ဟုနည္းပညာႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မွေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူSherifElsayed-Ali ကေျပာပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈရဲ႕၃၅% ခန္႔မွာစာတုိေပးပုိ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းDeloitte ၏အစီရင္ခံစာတြင္မွတ္ခ်က္ျပဳ ထားပါသည္။ေရွ႕ႏွစ္မ်ားမွာေတာ့ ၂၉ % ခန္႔သာရိွခဲ့ပါသည္။အမီွအခို ကင္းလြတ္ေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာOvum ရဲ႕စစ္တမ္း ေကာက္ေလ့လာမႈအရအသက္၁၈ႏွစ္မွ၃၄ႏွစ္အရြယ္ရိွေသာသူမ်ားရဲ႕ ထက္၀က္ေက်ာ္ခန္႔သည္email ထက္chat app မ်ားအသုံးျပဳရျခင္းကို ပိုမို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။

Ovum သည္အေမရိကန္ႏွင့္ဂ်ာမနီမွလူငယ္၊လူရြယ္မ်ားကိုေမးျမန္းစစ္တမ္း ေကာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Message ေပးပို႔ျခင္း၊chat box တြင္စကားေျပာ ျခင္း မ်ားသည္အလြယ္တကူေပါက္ၾကားပ်ံ႕ႏွံ႕ႏိုင္ေသာ အေျခအေနရိွပါ သည္။တစ္ဖက္စကားေျပာသူမွအခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုထားသည္မ်ားကိုဖြင့္ခ်ျပ ျခင္းမ်ဳိးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သလုိ၊အျခားသူတစ္ဦးဦးမွဟန္းဆက္ကိုယူငင္ဖြင့္ ဖတ္ျခင္းမ်ဳိးလည္းရိွႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းကိစၥႏွင့္ကတိက၀တ္မ်ားအတြက္ လည္းchat box မွစာသားမ်ားမွာသက္ေသျဖစ္တတ္ပါသည္။ အေကာင့္တြင္ လူစား၀င္၍အေကာင့္ပိုင္ရွင္ဟန္ေဆာင္ကာchat boxတြင္စာမ်ား႐ိုက္ၿပီး၊ တုံ႕ျပန္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္video call ေျပာဆိုမႈမွာပို၍ဟန္က် ပါသည္။Andrew Maxhamဆိုသူကေတာ့video call ေျပာဆိုမႈကိုပိုမိုႀကိဳက္ ႏွစ္သက္ ပါသည္။မိမိနဲ႔ေျပာဆိုေနသူကို အမွန္အကန္ေတြ႕ျမင္ရျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။နည္းပညာစနစ္မ်ားျဖင့္စကားေျပာဆိုသည့္အခါစာသား မ်ားသာ႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲsticker မ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းသုံးစြဲတတ္ ၾကပါေသးသည္။ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္Emojiသံုးျခင္းနဲ႔ပတ္သက္၍ ေလ့လာသည့္Bangor တကၠသုိလ္မွဘာသာေဗဒဆိုင္ရာပါေမာကၡVyvyan Evans က“စာသားအမ်ားႀကီးေရးျခင္းထက္ emojiကလိုတိုရွင္းစြာ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါတယ္။emojiမ်ားသည္မ်က္ႏွာအမူအရာႏွင့္စကားေျပာ ျခင္း၊ခႏၶာကိုယ္အမူအရာႏွင့္စကားေျပာျခင္းကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္ပါတယ္”ဟုဆိုပါ သည္။

လူမႈကြန္ရက္စနစ္မ်ားရွိခ်စ္စဖြယ္႐ုပ္ပံုမ်ားမသိသူသည္အသက္ (၁၀)ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူႏွင့္စမတ္ဖုန္း(သုိ႔) Online Chat မ်ားနဲ႔ ေ၀းကြာသူျဖစ္ရမည္ ဟုEmojiအေၾကာင္းသံုးသပ္သူတစ္ဦးကမွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။သုိ႔ေသာ္ အသက္ (၁၀)ႏွစ္အရြယ္မရွိေသးသည့္ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ပင္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိမိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ဖုန္းေတြကိုယူငင္သံုးစြဲေနၾကပါသည္။အခ်ိဳ႕ ေသာမူလတန္းအဆင့္ရွိသည့္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား(အသက္၁၀ႏွစ္ မျပည့္ေသးသည့္အရြယ္)သည္ပင္ကိုယ္ပိုင္ဖုန္းေတြရွိတတ္ၾကပါသည္။
အခုအခါFacebook ရဲ႕comment မ်ားေအာက္တြင္ေခတ္စားေနေသာ ႐ုပ္ပုံကေတာ့ခရမ္းေရာင္ခုိပုံေလးျဖစ္ ပါသည္။စာေၾကာင္းအရွည္႐ိုက္ျခင္း၊ စကားလံုးမ်ားစြာသံုးစြဲျခင္းထက္တစ္ခါတေလမွာ႐ုပ္ပံုတစ္ပံုျဖင့္ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးျခင္းကပိုသင့္ေလ်ာ္ေစပါသည္။စာ႐ိုက္ပ်င္းသူမ်ားအတြက္လည္းsticker မ်ား၊႐ုပ္ပုံမ်ားကအဆင္ေျပေစပါသည္။စကားစျဖတ္ျခင္း၊comment မ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ေပးရာတြင္အဆုံးသတ္ျခင္းတို႔တြင္လည္းsticker မ်ားကိုအသုံးျပဳ တတ္ၾကပါသည္။အင္တာနက္ဘာသာစကားႏွင့္ ႐ုပ္ပုံတို႔အေၾကာင္းကိုေလ့လာေနသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာGretchen McCulloch က“စကားလံုးမ်ားကမေသဆံုးပါ ဘူး။႐ုပ္ပုံမ်ားေရရွည္တည္တံ့မွာျဖစ္သလို၊စကားလံုးမ်ားကလည္းဆက္လက္ ရွင္သန္ေနမွာပါ”ဟုရယ္ေမာကာေျပာဆိုပါသည္။စမတ္ဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ ႀကိဳးဖုန္းမ်ားမေသဆုံးေသးေပမယ့္ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ပ်က္သုဥ္းဖုိ႔အလား အလာရိွႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း Benjamin Kerry & Gavin ကမွတ္ခ်က္ျပဳ ပါသည္။


ၿငိမ္းခ်မ္းတုိး

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment