“ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ Mobile Banking ကအေျဖတစ္ရပ္ ျဖစ္လာၿပီလား .....”

Image may contain: 2 people, people smiling, text

အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးကိုအသံုးျပဳၿပီးမိုဘုိင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ဘဏ္ရွိေငြမ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲျခင္း (Mobile Banking) သည္ယေန႔ေခတ္လူသားတို႔၏ ေငြေၾကး ပိုင္း ဆိုင္ရာထိန္းမႈသိမ္းမႈကိစၥရပ္မ်ားကိုလံုး၀ဥႆံု ေျပာင္းလဲေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္၏။ထုိ႔အတူဘဏ္မ်ားထံေပးအပ္ေနရေသာ၀န္ေဆာင္ခမ်ားကိုလည္း ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍သက္သာသြားေစခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းMobile Banking ႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္စြန္႔ဦးတီထြင္ကုမၸဏီငယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္သိရသည္။

လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွအသက္၂၂ႏွစ္ရွိSoftware အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးျဖစ္သူCharlie Kingston ကေတာ့မိုဘုိင္းဖုန္းျဖင့္သာ ေငြေၾကးကိုစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီသစ္Starling Bank ျဖင့္ဘဏ္ကိစၥမ်ားကိုျပဳလုပ္ေလ့ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။၎က“ကြၽန္ေတာ့္ပိုက္ဆံေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္ စီမံခြင့္ပိုမိုရရွိဖုိ႔အတြက္Mobile Bank စနစ္ကို ေျပာင္းသံုးလုိက္တာပါ။ဒီစနစ္က ကြၽန္ေတာ္ေငြဘယ္ေလာက္သံုးလုိက္တယ္ဆိုတာကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ အတြင္းက်က်သိရွိေစၿပီးအခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီအခ်က္ျပစနစ္ေတြကလည္းအကူအညီရပါတယ္”ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာေငြလႊဲေျပာင္း၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေသာAzimo ကေတာ့Mobile Banking ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားအေနျဖင့္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈပိုမိုျမန္ဆန္လာသလိုအပို ၀န္ေဆာင္ခမ်ားကိုလည္းသက္သာေစသျဖင့္ဥေရာပတြင္တစ္ႏွစ္တာအတြင္းဘဏ္၀န္ေဆာင္ခေပါင္၇ဘီလီယံအထိပင္သက္သာေစႏုိင္ဖြယ္
ွိေၾကာင္း သုံးသပ္ေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။ဘဏ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသား၅ပံု၂ပံုခန္႔သည္ လည္းနည္းပညာအသံုးျပဳ၍ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖင့္ ဘဏ္ေၾကြး (သို႔) ဘဏ္၀န္္ေဆာင္ခေပါင္၁၀၀ခန္႔အထိသက္သာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပင္သစ္၊ဂ်ာမနီ၊စပိန္ႏွင့္ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမ်ားရွိလူေပါင္း ၄,၀၀၀ခန္႔ ကိုAzimo မွအင္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ့ရာတြင္ဘဏ္ရွိေငြပမာဏကိုအြန္လုိင္းမွ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုခ်ိတ္ဆက္ၾကည့္ ႐ႈႏုိင္ျခင္းက၎တို႔၏ေငြသံုးစြဲမႈအေပၚ အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾက သည္။Mobile Banking ၀န္ေဆာင္မႈStarling Bank ကိုအသံုးျပဳသည့္ အျခားေဖာက္သည္တစ္ဦးျဖစ္သူအသက္၃၆ႏွစ္ရွိCarl Riordan ကလည္း မိုဘုိင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ဘဏ္ေငြေၾကးကိုစီမံခန္႔ခြဲရျခင္း၏လြယ္ကူျမန္ဆန္မႈကိုယခင္ကသေဘာေပါက္နားလည္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္း၀န္ခံ သြားခဲ့သည္။“ဘဏ္ခြဲတစ္ခုခုကို မသြားဘဲနဲ႔ဘဏ္ထဲကေငြကိုစီမံရမယ္ ဆိုေတာ့အဆင့္နည္းနည္းနဲ႔လြယ္လြယ္ကူကူလုပ္လို႔ရတယ္ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး”ဟု၎ကဆိုခဲ့သည္။

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေသာHSBC ကလည္း Customer မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈပမာဏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္မွာ၎တို႔၏ဒစ္ဂ်စ္တယ္က႑သို႔ကူးေျပာင္းသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားခဲ့သည္။အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ၿဗိတိန္ တစ္၀န္းတြင္ရွိေသာHSBC ၏ဘဏ္ခြဲ၁,၀၀၀ ေက်ာ္မွာၿပီးခဲ့ေသာ၂ႏွစ္အတြင္း ပိတ္သိမ္းခဲ့ ရသလိုလက္ရွိ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း၌လည္းဘဏ္ခြဲ၄၀၀ခန္႔ထပ္မံ ပိတ္သိမ္းရဖြယ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

<Mobile Banking ႏွင့္ကမၻာ႔ ေစ်းကြက္>

Mobile Banking စနစ္မွာအာဖရိကတြင္လည္းအသစ္အဆန္းမဟုတ္ေတာ့။ M-Pesa ကဲ့သို႔ဆုိေသာမိုဘိုင္းဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈသည္ပင္မၾကာေသးခင္က ၁၀ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။၂၀၀၇ခုႏွစ္ကမုိဘုိင္းေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈကိုစတင္ခဲ့ေသာနာမည္္ေက်ာ္Vodafone Safaricom ကုမၸဏီ သည္လည္းယခုအခါႏုိင္ငံေပါင္း၁၀ႏိုင္ငံတြင္ ေဖာက္သည္အေရအတြက္ ၂၅သန္း အထိရွိလာခဲ့ေလၿပီ။သို႔ေသာ္အာဖရိကတြင္Mobile Banking စနစ္ ေအာင္ျမင္စြာေခတ္စားလာခဲ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ကေတာ့သာမန္ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္တည္ေဆာက္ပံုအရ ေဖာက္သည္အမ်ားစုထံသို႔ မေရာက္ရွိႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါ၏။အာဖရိကတြင္ဘဏ္အပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ေတာ့Mobile Banking မွလြဲၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာမရွိသေလာက္ပင္။

ဥေရာပ၊အေမရိကႏွင့္အာရွ ေစ်းကြက္မ်ားမွာေတာ့စမတ္ဖုန္းနည္းပညာမ်ား တိုးတက္လာျခင္းကဘဏ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိေစခဲ့ျခင္း သာျဖစ္သည္။Starling Bank မွChief Platform Officer ျဖစ္သူMegan Caywood ကေတာ့“အခုခ်ိန္မွာနည္းပညာအသံုးခ် ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ (Fintech) ေတြဟာဘဏ္လုပ္ငန္းလုိင္စင္ေတြ ရလာ ၾကၿပီးမိုဘုိင္းနယ္ပယ္မွာတူညီတဲ့အေျခခံေတြ၊နည္းပညာဆန္းသစ္မႈ ေတြနဲ႔Mobile Banking ကိုအၿပိဳင္အဆုိင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လာၾကပါၿပီ”ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသည္လက္ေဗြဖတ္စနစ္၊အသံမွတ္သားခြဲျခားစနစ္၊ဗီဒီယိုပံုရိပ္မွတ္သား ခြဲျခားစနစ္စသည့္ Biometric Authentication နည္းပညာမ်ားအကူအညီပါ၀င္ေသာစမတ္ဖုန္း မ်ား၏ လံုၿခံဳမႈကိုယံုၾကည္ေနၾကၿပီျဖစ္ရာ၎တို႔အၾကားMobile Banking စနစ္ပိုမိုေရပန္းစာလာခဲ့ျခင္း အတြက္အံ့ၾသစရာမရွိပါေခ်။Fintech အမ်ိဳး အစားစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္းဥေရာပသမဂၢ၏ႀကီးၾကပ္မႈ ေအာက္တြင္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ျဖစ္ေစရန္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္လာၾကသလိုဘဏ္မ်ားကလည္း Customer မ်ားႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ား၊လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားကိုအျပန္အလွန္ ဖလွယ္လာႏုိင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ဘဏ္မ်ားႏွင့္Customer မ်ားအၾကားတြင္Digital Banking Platform မ်ားပိုမိုလႈပ္ရွားသက္၀င္လာခဲ့ၿပီး မိမိေငြေၾကးကိုအြန္လိုင္းေပၚမွ အျပည့္အ၀စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရရွိလာခဲ့ျခင္းဟုလည္းဆိုရေပမည္။

<ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအသြင္ေျပာင္းလဲမႈ>

မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္Atom, Monzo, Starling, Tandem ႏွင့္ N26 တို႔သည္နည္းပညာႏွင့္ပိုမို
င္းႏွီးကြၽမ္း၀င္သည့္လူငယ္ပိုင္းCustomer မ်ားကိုအဓိကပစ္မွတ္ထားလာၾကၿပီးအျခားSoftware အေျချပဳေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္လည္းခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ေပးလာၾကၿပီျဖစ္သည္။ဥပမာအားျဖင့္ဂ်ာမနီမွN26 မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္းသည္ဥေရာပသမဂၢလက္ေအာက္ရွိ ႏုိင္ငံေပါင္း၁၇ခုမွေဖာက္သည္မ်ား အတြက္၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး ေဖာက္သည္ေပါင္း၃၀၀,၀၀၀အထိရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ယင္းေဖာက္သည္ မ်ားအတြက္Software သံုးေစ်းကြက္တစ္ခုကိုဖန္တီးေပးထားၿပီး Transfer Wise ကဲ့သို႔ႏုိင္ငံတကာေငြ
လႊဲေျပာင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ျပဳထားခဲ့ သည္။Starling Bank သည္လည္းTransferWise ၏ပါတနာကုမၸဏီတစ္ခုပင္ ျဖစ္၏။အျခားဂ်ာမနီအေျခစိုက္မိုဘုိင္းဘဏ္လုပ္ငန္းသစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ SolarisBank ကေတာ့ယူ႐ိုေငြ၂၆ .၃သန္းကိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ထုတ္ ေပးထားၿပီးမည္သည့္စီးပြားေရး ကုမၸဏီမဆိုပါ၀င္ႏုိင္သည့္ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကိုဖန္တီးေပးထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထုိပလက္ေဖာင္း သည္လည္းအျခား ေသာ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိေလ သည္။

SolarisBank ၏ပူးတြဲတည္ေထာင္သူMarko Wenthin က“ပလက္ေဖာင္း တစ္ခုအျဖစ္ဘဏ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္တဲ့ အဓိကအိုင္ဒီယာက ေငြေၾကးနဲ႔ ဘဏ္စနစ္ေတြမွာဆန္းသစ္တီထြင္မႈေတြျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔ပါ။ 
ဒီအုိင္ဒီယာက fintech ေတြ၊ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ဘဏ္ေတြကို ေခတ္မီနည္းပညာ အသံုးခ်ႏုိင္တဲ့ေဖာက္သည္သစ္ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္၀န္ေဆာင္ႏိုင္ေစဖို႔ ကူညီ ေပးႏုိင္ပါတယ္”ဟုေျပာၾကားခဲ့ သည္။

Fintech ေခၚနည္းပညာအသံုးခ်ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ 11FSကိုတည္ေထာင္သူDavid Brear ကလည္းမိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္းျဖင့္က်ယ္ျပန႔္စြာခ်ိတ္ဆက္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပံုကိုသံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။၎က“လာမယ့္၅ႏွစ္အတြင္းမွာဘဏ္ေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္၀န္ေဆာင္မႈ၊ကိုယ္ပိုင္လမ္းေၾကာင္းကေနပဲ ေဖာက္သည္ေတြကို ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ေပးမယ္ဆိုရင္တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ခက္ခဲက်ပ္တည္းတဲ့အေျခအေနကိုႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။ပါးနပ္တဲ့သမား႐ိုးက်ဘဏ္ေတြကဒီအေျခ အေနကိုနားလည္သေဘာေပါက္ထားၿပီးနည္းပညာသံုးေငြေၾကး၀န္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းသစ္ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္၍အေျပာင္းအလဲကိုလိုက္ပါေနၾကၿပီေလ”ဟု ဆိုခဲ့သည္။ႏုိင္ငံတကာရွိဘဏ္အခ်င္းခ်င္းေငြလႊဲေျပာင္းမႈကြန္ရက္တစ္မ်ိဳးကိုတည္ေထာင္ထားသည့္GoCardless ၏Chief Operatiing Officer ျဖစ္သူErez Mathan ကေတာ့“နည္းပညာေခတ္နဲ႔အညီအသြင္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ဘဏ္ လုပ္ငန္း ေတြဟာမိုဘိုင္းဘဏ္စနစ္နဲ႔ခ်ိတ္ ဆက္မႈကိုမဆန္႔က်င္ၾကပါဘူး။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကအေရးႀကီး လာၿပီဆိုတာနားလည္လာၾကပါၿပီ။အဓိက ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီေတြနဲ႔ပူးေပါင္းျခင္းအားျဖင့္ဥေရာပဇုန္ထဲမွာ စီးပြားေရးလုပ္ရတာပိုမိုအကုန္အက်သက္သာေစတယ္ဆိုတာသိျမင္လာၾကပါတယ္”ဟုဆိုသြားခဲ့သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေတာ့စီးပြားေရးႏွင့္ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခဲြမႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပိုမို လြယ္ကူလ်င္ျမန္ၿပီးပိုမိုအကုန္ အက်သက္သာေစသည္ဆုိေသာအယူအဆမ်ား ျဖင့္ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္မိုဘိုင္းအေျချပဳအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိေစရန္လည္းအဘက္ဘက္မွဆြဲေဆာင္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။စမတ္ဖုန္းတစ္လုံးျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာMobile Banking စနစ္သည္ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးႏွင့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအတြက္အေျဖတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီလားဆိုသည္ကေတာ့ ...။


Ref : (Mobile banking is saving us'billions' in charges -By Monty Munford)

ကုိဆြဲ(မုံရြာ)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>> 
 
 
 
 www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment