♪ “OPPO F3 Plus” ♫

Image may contain: phone

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္နည္းပညာပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ျဖဴးေနသည့္ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ OPPO သည္၎၏ေနာက္ဆံုးေပၚထုတ္ကုန္သစ္ျဖစ္သည့္Selfie ဘုရင္ မ်ိဳးဆက္F3 Plusစမတ္ဖုန္းကုိ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြက္မိတ္ဆက္လိုက္ သည္။OPPO မွပထမဆံုးေသာSelfieကင္မရာႏွစ္ခုပါ၀င္ကာgroup selfie အတြက္ယခင္ထြက္ရွိဖူးသမွ်ဖုန္းမ်ားတြင္မပါရွိေသးေသာ၁၂၀ဒီဂရီ wide angle ကင္မရာပါ၀င္သည့္F3 Plus စမတ္ဖုန္းကိုဗီယက္နမ္၊အင္ဒိုနီးရွား၊ အိႏိၵယ၊ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔တြင္ဧၿပီလ၁ရက္ေန႔၌တစ္ၿပိဳင္တည္း ေရာင္းခ် သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

OPPO ၏F3 Plus တြင္အေကာင္းမြန္ဆံုးSelfieပံုမ်ားကို႐ိုက္ကူးႏိုင္မည့္16-megapixel အရည္အေသြးရွိေသာ အေရွ႕ကင္မရာပါ၀င္လာမည့္အျပင္group selfie႐ိုက္ကူးမႈမ်ားအတြက္ပိုမိုအဆင္ေျပေစမည့္၁၂၀ဒီဂရီwide-angle lens တပ္ဆင္ထားသည့္ကင္မရာကိုပါထည့္သြင္းထားသည္။F3 Plus ၏အေနာက္ ကင္မရာသည္Sony ႏွင့္ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ထားသည့္IMX398 sensor တပ္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္လုပ္ငန္းသံုးကင္မရာမ်ားကဲ့သို႔အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာဓာတ္ပံုမ်ားကို႐ိုက္ကူးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။OPPO ဟာSelfie ဖုန္းေစ်းကြက္မွာမၾကာေသးမီကထြက္ရွိခဲ့တဲ့“Selfieဘုရင္” လို႔သတ္မွတ္ ထားၾကတဲ့F-series နဲ႔ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ဒါ့အျပင္ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမွတ္ တံဆိပ္ဟာအေရွ႕ေတာင္အာရွနဲ႔ကမၻာ့ေနရာ အႏွံ႔အျပားမွာအလ်င္အျမန္ နာမည္ရလာခဲ့ၿပီး၂၀၁၆ခုႏွစ္မွာဆိုရင္အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့စမတ္ဖုန္းအမွတ္ တံဆိပ္ေတြထဲမွာနံပါတ္ႏွစ္ေနရာကိုေရာက္လာပါတယ္။အခုမိတ္ဆက္လိုက္တဲ့F3 Plus ေၾကာင့္လည္းgroup selfieေတြကိုပိုမို႐ိုက္ယူလာႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕“Selfieဘုရင္”ဆိုတဲ့ဂုဏ္ပုဒ္ကိုထပ္ေလာင္းျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟုOPPO အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမိုဘိုင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု၏ မန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သူSky Li ကေျပာသည္။

“F3 Plusကိုေခတ္ေရစီးေၾကာင္းနဲ႔အတူလိုက္ပါေနတဲ့သူေတြ၊selfieပံုေတြ ႐ိုက္ရတာကို၀ါသနာပါသူေတြနဲ႔ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈေတြကိုမွတ္တမ္းတင္သူေတြအတြက္အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ဓာတ္ပံုေတြ႐ိုက္ ကူးႏိုင္ေအာင္နဲ႔အသက္႐ႈမွားရေအာင္လွပတဲ့selfieပံုေတြ႐ုိက္ႏိုင္ေအာင္ရည္ရြယ္ၿပီးအေရွ႕ကင္မရာႏွစ္လံုးပါ၀င္တဲ့စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးအျဖစ္ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္F3 Plus ကိုအံ့ၾသဖြယ္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ၊လွပတဲ့ဒီဇိုင္းနဲ႔ထူးျခားလြန္းတဲ့ဘက္ထရီ သက္တမ္းကိုခံစားႏိုင္ေအာင္ဖန္တီးထားပါတယ္”ဟုSky Li မွထပ္ေလာင္း ေျပာသည္။

F3 Plus ကိုေရႊေရာင္ျဖင့္ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီးဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ၊အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္တစ္ၿပိဳင္တည္းေရာင္းခ်ေပးသြား မည္ျဖစ္ကာအေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ေျမာက္ အာဖရိကႏွင့္ၾသစေတးလ်ားႏိုင္ငံမ်ားတြင္မၾကာမီေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဒါေၾကာင့္OPPO F3 plus တြင္ပါ၀င္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္သည္။

<ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာwide-angle၊ေရွ႕ကင္မရာႏွစ္ခု>

ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာselfieပံုမ်ားကို႐ိုက္ကူးႏိုင္သည့္နည္းပညာကိုဖန္တီးရန္ဆိုသည္မွာOPPO ၏လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ရာ၊လြန္ခဲ့သည့္ကိုးႏွစ္အခ်ိန္ကပင္ OPPO ၏ႀကီးမားေသာသႏၷိ႒ာန္တစ္ခုလည္းျဖစ္ သည္။ဥပမာဆိုရလွ်င္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အခ်ိန္ကထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာN1 ဖုန္းသည္အေရွ႕အေနာက္လွည့္၍ ရသည့္ ကင္မရာပါ၀င္ေသာပထမဦးဆံုးဖုန္းျဖစ္ခဲ့ၿပီး၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ ခဲ့ေသာF1 Plus မွာ16 megapixel ရွိအေရွ႕ကင္မရာပါ၀င္ေသာ ပထမ ဦးဆံုး ဖုန္းျဖစ္ခဲ့သည္။ယခုထုတ္လုပ္လိုက္ေသာေခတ္ေရွ႕ေျပးသည့္ ကင္မရာနည္းပညာႏွင့္selfie႐ိုက္ကူးမႈမ်ားကိုဆန္းသစ္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ထုတ္လုပ္ထားေသာdual selfieအေရွ႕ကင္မရာသည္selfieဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးမႈ ကိုေနာက္ထပ္အဆင့္တစ္ဆင့္သို႔ေရာက္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

အလံုးစံုၿပီးျပည့္စံုေသာ“selfieဘုရင္” ဖုန္းတစ္လုံုးျဖစ္လာေစရန္ရည္ရြယ္၍F3 Plus တြင္selfie႐ိုက္ကူးရန္အေရွ႕ကင္မရာႏွစ္ခုထည့္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။16 megapixel ရွိအေရွ႕ကင္မရာမွာယခင္F1s “Selfieဘုရင္” စီးရီးတြင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာနည္းပညာအေမြဆက္ခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကင္မရာတြင္ 1/3-inch sensor ပါ၀င္ကာအလင္းေရာင္ႏွင့္ပံုရိပ္ျပတ္သားမႈကိုပိုမို ေကာင္းမြန္ ေစမည္ျဖစ္သည္။ၾကီးမားေသာf/2.0 aperture ေၾကာင့္လည္း မိမိ႐ိုက္ကူးလိုေသာအရာ၀တၳဳကို ျပတ္သားေစ၍ေနာက္ခံ႐ႈခင္းကို၀ါးသြားေစ သည့္depth-of-field effect ကုိေကာင္းမြန္စြာရရွိေစႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။
“Group Selfie”႐ိုက္ကူးျခင္းကိုအထူးျပဳလုပ္ထားသည့္အဆိုပါစမတ္ဖုန္းသည္ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ပထမဆံုးေသာ8-mega pixel ရွိ၁၂၀ဒီဂရီwide-angle ပါရွိေသာကင္မရာေၾကာင့္သာမန္၈၀ဒီဂရီကင္မရာမ်ားထက္ ျမင္ကြင္းကို ၁၀၅ရာခိုင္ႏႈန္းအထိပို၍က်ယ္က်ယ္႐ုိက္ကူးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ထို6P Camera lens ေၾကာင့္ဓာတ္ပံုအတြင္းလူမ်ားမ်ား၀င္ဆံ့ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီးပံုရိပ္မ်ား မသဲ ကြဲျခင္းကိုလည္းေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။အဆိုပါ8-megapixel ကင္မရာတြင္ ¼-inch sensor လည္းပါ၀င္သည္။

ဖုန္းတြင္ပါ၀င္ေသာGroup Selfie ကင္မရာသည္သံုးစြဲသူမ်ားကိုအေလးထား ေသာ OPPO ၏တံု႔ျပန္မႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။F3 Plus ဖုန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ smart face recognitionေၾကာင့္လူ၃ဦးထက္ပို၍ ႐ိုက္မည္ဆိုပါက“Group Selfie” သို႔ေျပာင္းလဲ႐ိုက္ကူးရန္အသံုးျပဳသူအားအသိေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ကိုင္၍group selfie႐ိုက္ကူးရစဥ္အေျခအေနမ်ား တြင္လည္းပံုရိပ္မ်ားကိုတည္ျငိမ္စြာျဖင့္ အဆင္ေျပေျပ႐ိုက္ကူးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ F3 Plus၏ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ အေနာက္ကင္မရာသည္လုပ္ငန္းသံုးကင္မရာတစ္လံုးကဲ့သို႔ပံုရိပ္မ်ားကို ျမန္ဆန္ေသာfocusing speed ႏွင့္႐ိုက္ကူးႏိုင္မည့္အျပင္အသံဆူညံမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းႏွင့္အလင္းေရာင္နည္းသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ပါ႐ိုက္ကူး ႏိုင္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားပါရွိသည္။16 megapixel ရွိအေနာက္ကင္မရာ တြင္ 1/2.8-inch IMX 398 sensorပါရွိၿပီးအဆိုပါSensor ကိုOPPO ႏွင့္Sony တို႔ပူးေပါင္းဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ကာDual PDAF နည္းပညာကိုလည္းေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းထားသည္။PDAF ဆိုသည္မွာphase detection autofocus ရဲ႕ အတိုေကာက္ျဖစ္ၿပီးေရြ႕လ်ားေနေသာအရာ၀တၳဳမ်ားကိုၾကည္လင္ျပတ္သား ေသာပံုရိပ္မ်ားရရွိေစရန္အတြက္အလင္းဆံုရပ္ကိုအလိုအေလ်ာက္အာ႐ံုခံ႐ိုက္ကူးေပးသည့္နည္း ပညာတစ္ခုျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္focus speed သည္အလင္းေရာင္နည္းေသာအေျခအေနမ်ိဳးမွာပင္ ၄၀ရာခုိင္ႏႈန္းပိုမိုျမန္ဆန္ သြားၿပီးႀကီးမားတဲ့အလင္း၀င္ေပါက္ f/1.7 aperture ႏွင့္လည္းတြဲဖက္ထားျခင္းေၾကာင့္ၾကည္လင္ျပတ္သား၍ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ ေကာင္းတဲဲ့ပံုရိပ္ေတြကိုရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ၿပီးအျပစ္အနာအဆာမရွိေသာselfieပံုမ်ား ႐ိုက္ကူးႏိုင္ရန္အတြက္အျခားဖန္တီးဆန္းသစ္ ထားသည့္နည္းပညာမ်ားကိုထည့္သြင္းထားေသးသည္။OPPO ၏အလွအပဆိုင္ရာsoftware တစ္ခုျဖစ္သည့္ Beautify 4.0 ကလည္းသံုးစြဲသူမ်ားကိုမိမိတို႔၏ ဓာတ္ပံုမ်ားပိုမိုလွပလာေစရန္အတြက္ beautification mode အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာeffect မ်ားစြာ ကိုစိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

<ဖုန္းတြင္းပိုင္းထည့္သြင္းေပးထားမႈ>

The F3 Plus ဖုန္းတြင္4GB RAM, 64GB ROM ပါ၀င္ေသာocta-core processor နဲ႔ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားသည္။Nano SIM card ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ Nano SIM card တစ္ခုႏွင့္Micro SD card တစ္ခုအတြက္double-slot card tray ပါ၀င္ၿပီးstorage အေနျဖင့္256GB ထိထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ အဆင့္ျမင့္ColorOS 3.0 ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္အသံုးျပဳရာတြင္ ျမန္ဆန္ ေစၿပီးစြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈကို လည္းေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ဖုန္း၏လံုၿခံဳ ေရးစနစ္အေနျဖင့္Avast-based virus scanner ကိုထည့္သြင္းေပးထားသည္။


ေန႔စဥ္အသံုးျပဳရာတြင္ပိုမိုၾကာျမင့္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမွာလည္းOPPO ၏ အဓိက ထူးျခားခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 4000 mAhရွိေသာဘက္ထရီပါ၀င္ျခင္း ေၾကာင့္F3Plus ကို၂၈၄နာရီေက်ာ္ၾကာstandby ထားရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ OPPO ၏ကိုယ္ပိုင္နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ေသာ VOOC Charging Solution ေၾကာင့္အားသြင္းရာတြင္ သာမန္ဘက္ထရီမ်ားထက္ေလးဆပိုမိုျမန္ဆန္မည္ ျဖစ္ၿပီး၅မိနစ္ခန္႔အားသြင္းလိုက္႐ံုျဖင့္၂နာရီၾကာဖုန္းေျပာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။


လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈသည္လည္းOPPO ၏ဦးစားေပးခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။F3Plus ၏Lightning-Fast Touch Access နည္းပညာသည္ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ဖုန္းမ်ားထဲတြင္အျမန္ဆံုးဖုန္းတစ္လံုးအေနႏွင့္အျငင္းပြား ဖြယ္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။Home-button တြင္ပါ၀င္ေသာFinger print reader ကဖုန္းဖြင့္ရန္အတြက္ ၀.၂စကၠန္႔ သာၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။လက္ေဗြအသံုးျပဳ၍ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းႏွင့္ app launch function တို႔ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ Finger print reader ကိုအသံုးျပဳ ရာတြင္ပို၍လြယ္ကူေစမည္ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္F3 Plus မွာ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕၍လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာအသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ဘက္ထရီသက္တမ္း တာရွည္ခံေသာေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ေရာ၊ဓာတ္ပံု႐ိုက္ရာတြင္ပါ အဆင္ေျပေစမည့္ဘက္စံုသံုးစမတ္ ဖုန္းတစ္လံုးပင္ျဖစ္သည္။

<ဒီဇိုင္းႏွင့္လွပသပ္ရပ္ေသာဖန္တီးမႈ>

F3 Plus ဖုန္းကိုOPPO ၏အစဥ္အလာအတိုင္းဒီဇိုင္းအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ စြာ ပံုေဖၚထားၿပီး လက္ထဲတြင္ကိုင္ေဆာင္ရလြယ္ကူေစရန္အတြက္ေသခ်ာစြာ ဒီဇိုင္းဖန္တီးျပဳလုပ္ထားသည့္ေခ်ာ မြတ္ေျပာင္လက္ ၍ပါးလႊာေသာသတၳဳကိုယ္ထည္ပါရွိသည္။OPPO F3 Plus ဖုန္းတြင္၆လက္မအရြယ္အစားရွိ2.5D Corning Gorilla Glass 5 မ်က္ႏွာျပင္ကိုအသံုးျပဳထားသည္။မ်က္ႏွာျပင္ကို ကာကြယ္ႏိုင္မည့္screen coating ပါ၀င္ၿပီးေက်ာ့ရွင္းသပ္ရပ္သည့္အျမင္ႏွင့္ အၾကမ္းခံႏိုင္ေသာအရည္အေသြးမ်ားလည္းရွိပါသည္။F3 Plus တြင္ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ထားေသာantenna 6 ခုပါ၀င္လာၿပီးယခင္လိုအျဖဴေရာင္antenna lines မ်ားထူထဲမ်ားျပားစြာမထည့္သြင္းထားေပ။Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal


<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>> 
 
 
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment