♪ အူရီဒူးျမန္မာမွ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး ပိုမိုျမန္ဆန္သည့္ သီးသန္႔ ကြန္ရက္ IP-VPN ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္ ♫

https://i1.wp.com/digitaltimes.com.mm/wp-content/uploads/2017/05/aw.jpg?fit=800%2C450&ssl=1

အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ ျမန္ဆန္သည့္ အင္တာနက္ျဖင့္ IP-VPN ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

IP-VPN သည္ ကုမၸဏီတစ္ခု (သို႕) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း နယ္ေျမေဒသအသီးသီးတြင္ရွိသည့္  ရံုးခြဲမ်ားအား အခ်ိန္တိုင္းအစဥ္မျပတ္ သီးသန္႔္ကြန္ရက္ျဖင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေနေစႏုိင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ၿပီး ယင္း ဝန္ေဆာင္မႈသည္ လူအမ်ားစုမွတစ္ျပိဳင္နက္ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း၊ ေဒတာေပးပို႔ရာတြင္ၾကာခ်ိန္နည္းျခင္း၊ ႏွင့္ ေဒတာပမာဏအေျမာက္အျမား ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏုိင္ျခင္း၊  ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေဒတာသြားလာမႈ ၾကိမ္ႏႈန္းပမာဏ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးတိုင္းၾကားျခင္းစနစ္ (Qos) တို႕ကို ကမ္းလွမ္းေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ IP-VPN ဝန္ေဆာင္မႈသည္ Multi-protocol Label Switching (MPLS) နည္းပညာေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ၄င္း၏သီးသန္႔ကြန္ရက္ကို အစမွအဆံုးအထိ စနစ္က်နစြာ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားၿပီး ျပည့္ျပည့္ဝဝ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည့္ IP-MPLS Solution ျဖစ္ကာ အမ်ားသံုးအင္တာနက္ကြန္ရက္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမရွိဘဲ သီးသန္႔ကြန္ရက္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ေဒတာမ်ားအား အျခားကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ခိုးယူေႏွာက္ယွက္မႈ၊ data breaches ႏွင့္ DDos တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ား အစရွိသည္တို႕အတြက္  ျဖစ္ႏုိင္ေျခအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ဟု အူရီဒူးျမန္မာမွ အာမခံထားသည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ Chief Business Officer ျဖစ္သူ Mr. Anadi Agnihotri က  Ooredoo Business အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျဖရွာ၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကမ္းလွမ္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဆန္းသစ္ေသာနည္းမ်ားကို အျမဲရွာေဖြၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိရာ IP-VPN သည္ SLA ကို အေျခခံထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔အတူ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့အပါအ၀င္  ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကြန္ရက္အာမခံခ်က္အျပည့္အဝရွိမည့္ အခ်ိန္မေရြး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
Credit to ==> DigitalTimes.com.mm<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>> 
 
 
 www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment