♪ “အူရီဒူးျမန္မာမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး ျမန္ဆန္သည့္ IP-VPN ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပး” ♫

No automatic alt text available.

အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ ျမန္ဆန္သည့္ အင္တာနက္ျဖင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ် ရသည့္ IP-VPN ၀န္ေဆာင္မႈကိုစတင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

IP-VPN သည္ ကုမၸဏီတစ္ခု (သို႕) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ ႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္း နယ္ေျမေဒသအသီးသီး တြင္ရွိသည့္ ႐ံုးခြဲမ်ားအား အခ်ိန္တိုင္းအစဥ္မျပတ္ သီးသန္႔ကြန္ရက္ျဖင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေနေစ ႏုိင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ကာ အူရီဒူး၏ IP-VPN ၀န္ေဆာင္မႈသည္ သံုးစြဲသည့္ လုပ္ငန္းအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးျပဳမည္ျဖစ္ျပီး လူအမ်ားစုမွ တစ္ၿပိဳင္နက္ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း၊ ေဒတာေပးပို႔ရာတြင္ ၾကာခ်ိန္ နည္းျခင္းႏွင့္ ေဒတာပမာဏအေျမာက္အျမားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏုိင္ျခင္း၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာေဒတာသြားလာမႈ ၾကိမ္ႏႈန္းပမာဏႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး တိုင္ၾကားျခင္း စနစ္ (Qos) တို႕ကိုကမ္းလွမ္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ IP-VPN ၀န္ေဆာင္မႈသည္ Multi-protocol Label Switching (MPLS) နည္းပညာ ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ၄င္း၏သီးသန္႔ကြန္ရက္ကို အစမွအဆံုး အထိ စနစ္က်နစြာ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးထားၿပီး ျပည့္ျပည့္၀၀ စီမံေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည့္ IP-MPLS Solution ျဖစ္သည္။

အူရီဒူး၏ IP-VPN သည္အမ်ားသံုး အင္တာနက္ကြန္ရက္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမရွိဘဲ သီးသန္႔ကြန္ရက္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ထား ေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးေဒတာမ်ားအား အျခား ကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ခိုးယူေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ data breaches ႏွင့္ DDos တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ား အစရွိသည္တို႕အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ဟု အာမခံထားသည္။ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ စနစ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းထားမႈႏွင့္အတူ အဆင့္ျမင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အာမခံမႈ ရွိသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္မ်ားေၾကာင့္ အူရီဒူး၏ IPVPN ၀န္ေဆာင္မႈ သည္ လုပ္ငန္းတြင္းဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရမႈကို ျပည့္ျပည့္၀၀ ေပးအပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အူရီဒူး၏ IP-VAN ၀န္ေဆာင္မႈမွာ လြယ္ကူစြာစီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊ အခ်ိဳးက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္မႈ၊ အကန္႕အသတ္မရွိ ေဒတာပမာဏကို အသံုးျပဳကာအျမန္ႏႈန္းကို လိုသေလာက္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈတို႕ေၾကာင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ဘ႑ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္လီအေရာင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္မည္ျဖစ္သည္။ Ooredoo Business အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို အေျဖရွာ၍ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကမ္းလွမ္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဆန္းသစ္ ေသာနည္းမ်ားကို အၿမဲရွာေဖြၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ လ်က္ရွိရာ IPVPN သည္ SLA ကိုအေျခခံထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ အတူ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့အပါအ၀င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ကြန္ရက္အာမခံခ်က္အျပည့္အ၀ရွိ မည့္ အခ်ိန္မေရြး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳးျဖစ္သည္။

လိုင္းတည္ၿငိမ္၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ကြန္ရက္ႏွင့္အတူပိုမိုေကာင္းမြန္ သည့္ အရည္အေသြးျမင့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို ရယူလိုသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အူရီဒူးျမန္မာ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး၀န္ေဆာင္မႈ အေၾကာင္း ပိုမိုအေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက အူရီဒူးျမန္မာ ဖုန္း ၀၉-၉၇၀၀၀၀၂၃၄ သို႕ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ေကာင္းျမတ္ရာ

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal


<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>> 
 
 
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment