စိန္, ေရႊ မွအစ အုတ္၊သဲ၊ေျမဧက မ်ားကိုပါ တိုင္းတာတြက္ခ်က္ေပးမဲ့ Measure For MM APK

No automatic alt text available.  No automatic alt text available.            Measure For MM ဆိုတာကေတာ့ တိုင္းတာ၊ တြက္ခ်က္တဲ့ေနရာမွာ လြယ္ကူစြာတုိင္းတာႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဖုန္း Application ျဖစ္ပါသည္။

သစ္ တန္၊ေဈးႏႈန္း တြက္ျခင္း
ေရႊ ေဈးႏႈန္း တြက္ျခင္း
စိန္ ေဈးႏႈန္း တြက္ျခင္း
ေရဝင္ ဆန့္ တြက္ျခင္း
အုတ္၊သဲ၊ေျမ က်င္း တြက္ျခင္း
ေျမဧက တြက္ျခင္း မ်ားကို လြယ္ကူစြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ေဆာ့ဝဲေဒါင္းရန္လင့္

More Information:  https://www.facebook.com/Nayymt
0 comments:

Post a Comment