♪ “Motion Eye Camera စနစ္နဲ႔ Sony Xperia XZ Premium” ♫

Image may contain: phone

Sony Mobile Communications မွ လူ႕မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏိုင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈအားဖမ္းယူႏိုင္ေစရန္ အဆင့္ျမႇင့္ထားေသာ ကင္မရာ၊ လွပေက်ာ့ရွင္းေသာ 4K HDR မ်က္ႏွာျပင္၊ အျမန္တကာ့အျမန္ဆံုး ေဒါင္းလုတ္ အျမန္ႏႈန္းမ်ား၊ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ ကြင္းဆက္ဒီဇိုင္းအျပင္ အသိဥာဏ္ပိုမိုျမင့္မားေသာ အဂၤါရပ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ အျမင့္မားဆံုး ေသာေနာက္ဆံုး ေပၚ စမတ္ဖုန္း Xperia X2 Premium အား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

Motion EyeTM ကင္မရာစနစ္သစ္ အားဖန္တီးရန္အတြက္ 'a' ႏွင့္ CybershotTM ကင္မရာမ်ားအေပၚ အေျခတည္၍ Sony ၏ စိတ္ကူးဖန္တီးမႈႏွင့္ Sony ၏ ရာစုႏွစ္ ေပါင္းမ်ား စြာ ေဆာင္ရြက္လာေသာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားအား ေပါင္းစပ္ကာ Xperia XZ Premium အား ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆင့္ျမင့္၊ က်စ္လ်စ္ သိပ္သည္းသည့္ကင္မရာမ်ားတြင္သာေတြ႕ရွိႏိုင္ေသာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အတူ မွတ္ဥာဏ္အား စုပံုသိမ္းဆည္းထားႏိုင္ေသာ ExmorTMRS အာ႐ံု ခံကိရိယာပါရွိသည့္ ပထမဆံုးေသာစမတ္ဖုန္းသည္ 5X ပိုမိုျမန္ဆန္သည့္ ပံုရိပ္စကင္ဖတ္ျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ လႊဲေျပာင္းျခင္းတို႔အားလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ 960 frames ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ကာ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ရသေျမာက္ဗီဒီယိုမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ၿပီး သင့္ လက္တစ္ဖ၀ါးစာ အတြင္း လုပ္ေဆာင္ျပသႏိုင္ခဲ့သည္မ်ားထက္ ပိုမိုအေသးစိတ္က်က် ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္အျပင္ အျခားေသာစမတ္ဖုန္း မ်ားထက္ ေလးဆပိုမိုေႏွးေကြးေသာ အလြန္႔အလြန္ေႏွးေကြးသည့္ ႐ိုက္ခ်က္ဗီဒီယိုျပန္ဖြင့္ျခင္းအားလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ဟူ၍ ျဖစ္ သည္။

Plus Predictive Capture သည္ ေျခတစ္လွမ္းအသာရေစၿပီး ခလုတ္အား သင္မႏွိပ္ရေသးမီအခ်ိန္၌ပင္ လႈပ္ရွားမႈအား ေဖာ္ထုတ္သိရွိပါက ပံုရိပ္မ်ား အား အလိုအေလ်ာက္စတင္၍႐ိုက္ကူးေသာေၾကာင့္ သင့္မ်က္လံုးတြင္ မျမင္လိုက္မိေသာအခိုက္ အတန္႔အား ခလုတ္မႏွိပ္မီအခ်ိန္၌ တစ္စကၠန္႔ အတြင္း ႐ိုက္ကူးထားသည့္ပံုေလးပံုအထိ ပါ၀င္ေသာ ပံုစုစည္းမႈမွ ေတြ႕ရွိ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ေကာင္းမြန္သည္မွာ အလင္းေရာင္ပိုမို ဖမ္းယူ ႏိုင္ေစမည့္ ၁၉% ပိုမိုႀကီးမားေသာ pixel မ်ားပါရွိေသာ 19MP ႐ုပ္ထြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အာ႐ံုခံကိရိယာျဖစ္ၿပီး ၎သည္အလင္းေရာင္ နည္းပါး ၿပီး အေနာက္ဘက္မွ မီးထိုးေနသည့္ အေျခအေနမ်ား၌ပင္ အေသးစိတ္၊ ၾကည္လင္ျပတ္သားသည့္ပံုရိပ္မ်ားအား ျခြင္းခ်က္မရွိထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ ထပ္ေလာင္းအဆင့္ ျမႇင့္တင္ထားသည္မွာ Motion EyeTM အတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး မိုဘိုင္းဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း အင္ဂ်င္အတြက္ BionzTM အျဖစ္သို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ႀကိဳတင္႐ိုက္ကူးႏိုင္ရန္အတြက္ ေရြ႕လ်ားေနသည့္ အရာ၀တၳဳ မ်ားအား ပိုမို၍တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏိုင္သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ သည့္ အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၾကည္လင္ ျပတ္သားမႈရွိေသာ ျပန္လည္ဒီဇိုင္း ျပဳလုပ္ထားသည့္ G မွန္ဘီလူးမ်ားျဖင့္ ျခြင္းခ်က္မရွိသည့္ပံုအရည္အေသြး ေပးေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈ၊ အေသးစိတ္က်ျခင္း၊ ပံုပန္း သြင္ျပင္တို႔အား အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသည္။

စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးတြင္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ Xperia XZ Premium ၌ 4K HDR (က်ယ္ေျပာေကာင္းမြန္သည့္ အက်ယ္ အ၀န္း၊ 2160×3840) ၅.၅ လက္မမ်က္ႏွာျပင္ပါရွိသည္။ စစ္မွန္သည့္ ၿပိဳင္ဖက္ကင္း Sony ေတြ႕ႀကံဳ ခံစားမႈအေနျဖင့္ သင့္လက္ ဖ၀ါးေပၚတြင္ 4K HDR ၾကည့္႐ႈသည့္အေတြ႕ အႀကံဳအားေပးစြမ္း ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ၎တြင္ Sony ၏ BRAVIA TV နည္း ပညာအား အသံုးျပဳထားသည္။ Sony ၏ မူရင္း နည္းပညာမ်ားျဖစ္ ေသာမိုဘိုင္းအတြက္ TriluminosTM Display ၊ မိုဘိုင္း အတြက္ X-Reality ႏွင့္ Dynamic Contrast Enhancer တို႔ျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္၏ရွင္းလင္း ျပတ္သားေသာ အရည္အေသြးအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ထားသည္။

Xperia XZ Premium အား ေနာက္ဆံုးေပၚ Qualcomm Snap-dragonTM 835 Mobile Platform ျဖင့္ အားျဖည့္ထား ေသာေၾကာင့္ ၎သည္ Gigabit Class LTE (up to 1Gbps) (i) လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည့္ ပထမဆံုးေသာ စမတ္ဖုန္းမ်ားထဲမွ တစ္လံုးျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္မွာ သံုးစြဲသူမ်ားမွသြားရင္းလာရင္း ဖိုင္ဘာအျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမန္ႏႈန္းမ်ား အား ပို႔လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏မိုဘိုင္းစက္ပစၥည္းမ်ားအား အသံုးျပဳသည့္ပံု သို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ အလားအလာရွိသည့္ စုေပါင္း Snapdragon X16 LTE modem ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ Snapdragon 835 platform သည္ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ရာဂရပ္ဖစ္၊ အထူးေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘက္ထရီခံႏိုင္အားတို႔ကိုလည္းေပးစြမ္း သည္။ ပို႔လႊတ္သည့္အျမန္ ႏႈန္း 5Gbps အထိရွိေသာ၊ USB 2.0 ထက္ ၁၀ ဆပိုမိုျမန္ဆန္သည့္ USB 3.1 ခ်ိတ္ဆက္မႈေၾကာင့္ ဖိုင္လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားမွာ လည္း ၿပီးေျမာက္မႈျမန္ဆန္သည္။ ထို႔အျပင္ USB အမ်ဳိးအစား CTM ေဆာ့ကတ္ႏွင့္အတူ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ ကိရိယာသည္ နည္းမွန္လမ္း မွန္ျဖင့္ အေပၚဖက္တြင္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ထိုးသြင္းခ်ိတ္ဆက္ရသည္မွာလည္း လြယ္ကူသည္။

ဟန္ခ်က္ညီညီလုပ္ေဆာင္သည့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာအမ်ားအျပားႏွင့္ အတူ Xperia XZ Premium သည္ အတြင္းပိုင္း တြင္သာမက၊ အျပင္ပိုင္း တြင္ပါလွပၿပီး သဟဇာတျဖစ္သည့္ ဒီဇိုင္းပံုစံျဖင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစသည္။ အျပင္ပိုင္းသည္ လက္ရာေျမာက္ သည့္ ဖန္သားကြင္းဆက္မ်က္ႏွာျပင္ ရွိၿပီး လွည့္လိုက္ေသာအခါ ေနာက္ေက်ာဖက္တြင္ လွပေက်ာ့ရွင္းေသာ ေရာင္ျပန္ဟပ္သည့္ effect ပါရွိသည္။ ၎၏ေခ်ာေမြ႕သည့္စီးဆင္းမႈ လုိင္းမ်ားႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္သိရွိေသာ လက္ေဗြရာအာ႐ံုခံကိရိယာပါ၀ါ ခလုတ္မွပြတ္ဆြဲလိုက္လွ်င္ လွပေေက်ာ့ရွင္းသည့္ကြင္းဆက္မ်ားအား လႈပ္ရွားသြားေစေသာ သက္၀င္လႈပ္ရွားေနသည့္ wallpaper အသစ္၊ အျပင္ပိုင္း၏ လွပေသာအေရာင္မ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္မႈရွိေသာ ဖန္သားျပင္ ေပၚတြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္အေရာင္ မ်ားအထိ Xperia XZ Premium ၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားအားလံုးသည္လည္း တစ္သားတည္းညီၫြတ္မႈရွိ သည္။ မိုးသည္ သင္အျပင္သြားေသာအခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ အေၾကာင္း ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ၿပီး Xperia XZ Premium ၏ အားသာခ်က္ လည္းျဖစ္သည္။ ၎မွာ “ေရစိုခံ”ဖုန္ေပခံျဖစ္ၿပီး ဟန္းဆက္၏အေရွ႕ဖက္ ႏွင့္ အေနာက္ဖက္တို႔တြင္ Corning Gorilla Glass 5 ျဖင့္ ပံ့ပိုးထားကာ လွပၿပီး သာမန္ထက္ တာရွည္ခံသည္။

သင့္ပံုမွန္အသံုးျပဳမႈအေပၚမူတည္၍ သင့္လက္ရွိဘက္ထရီမည္မွ်ၾကာၾကာ ခံမည္ကို တိတ်က်က် ခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္အတြက္ Xperia ေလ့လာသည့္ အင္ဂ်င္အားအသံုးျပဳထားေသာ Smart Stamina ျဖင့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ၎သည္ သင့္အားေနာက္တစ္ေန႔၌ပါ၀ါ ကုန္ေတာ့မည္ကိုပင္ သတိေပးၿပီး Stamina mode အားဖြင့္ရန္ ေစ့ေဆာ္ ေပးသည္။ သင့္ဖုန္းဘက္ထရီအား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ယင္းဘက္ထရီႏွစ္ဆ အထိ သန္စြမ္းေကာင္းမြန္ေစရန္ Battery Care ႏွင့္ Qnovo Adaptive Charging မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။

Xperia Tips ႏွင့္ new Xperia Actions သည္ သင္အသံုးျပဳသည့္အဂၤါရပ္ မ်ားဆိုင္ရာ အဆင္သင့္သည့္ အႀကံဥာဏ္ မ်ားေပးေဆာင္ၿပီး သင့္ တည္ေနရာ ေပၚမူတည္၍ ေျမပံုေဒါင္းလုဒ္မ်ားအား အႀကံျပဳကာ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ ေနထိုင္မႈဘ၀မ်ား ပိုမိုလြယ္ကူလာ ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။အသံပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဂိမ္းေဆာ့ျခင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားျဖင့္ လည္း Sony သံုးစြဲမႈအေတြ႕အႀကံဳအား ဆက္လက္ခံစား ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ High Resolution Audio Playback ေၾကာင့္ သီဆိုသည့္ အႏုပညာရွင္ညည္းဆိုေနသည့္ေနရာတြင္ ၎ႏွင့္ အတူရွိေနသကဲ့သို႔ အသံႏႈန္းကြဲျပားမႈတိုင္းႏွင့္ သီခ်င္းထဲမွ အေသးစိတ္ အသံမ်ားအား ၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Sony ၏မူရင္း DSEE HXTM နည္းပညာသည္ ထုတ္လႊင့္ေနသည့္ အသံဖိုင္မ်ား (သို႔) MP3 မ်ားအား High-res အရည္အေသြးနီးနီးအထိ ေကာင္းမြန္ေစၿပီးႀကိဳးမဲ့ စပီကာမ်ား (သို႔) နားၾကပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာအခါ LDAC သည္ သာမန္ Bluetooth ထက္သံုးဆ ပိုမိုေသာ ေအာ္ဒီယိုေဒတာမ်ားအားပို႔လႊတ္ေပး ျခင္းျဖင့္ အသံအရည္အေသြး တစ္ခ်က္ပင္ ေလ်ာ့မသြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ ေပးသည္။


PlayStation 4 console ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚဂိမ္းမ်ားအားသင့္ Xperia XZ Premium တြင္ ကစားႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ၎၏လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ျမင့္မားၿပီး ျမန္ဆန္ေသာ မန္မိုရီအသံုးျပဳ ခြင့္ေၾကာင့္ ဂိမ္းေဆာ့ျခင္းသည္ အၿမဲတေစေခ်ာေမြ႕ၿပီး တုံ႕ျပန္မႈျမန္ဆန္သည့္အျပင္ 4K မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ အားေကာင္းေသာ စတီရီယိုစပီကာမ်ားေၾကာင့္ ဂိမ္း အတြင္း လက္ေတြ႕ေရာက္ရွိပါ၀င္ေန သကဲ့သို႔ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။


Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>> 
 
 
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment