ဖုန္း Screen ကို လက္ေပြ နဲ႔ Lock လုပ္ႏိုင္တဲ့ - Screen Lock with Simulator Version 8.2APK ေနာက္ဆံုးထြက္


Android ဖုန္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးပံုစံပါရွိတဲ့ application တစ္ခုပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ လက္ကေလးျဖင့္ ဖြင့္ ပိတ္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အမိုက္စား Applicationျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး လက္ေပြ ျဖင့္လည္းေကာင္း ကုပ္နဲ႔လည္းေကာင္းျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ Application ေကာင္းေလျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာင္းအသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ Android Version 2.3.3 အထက္ရွိဖုန္းမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ျပီး ဖိုင္ဆိုဒ္ကေတာ့ ေသေသေလးပဲ 3MB ရွိပါတယ္။ အသံုးျပဳမယ္သူူမ်ားေအာက္က လင့္သြားျပီးေဒါင္းလုပ္ယူႏိုင္ပါယ္။ဝင္းလႈိင္-နညး္ပညာ

0 comments:

Post a Comment